Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
03/21/2019 - پنجشنبه 1 فروردين 1398
Menu

جلسه بهبود فرآیند صدور پروانه

احصا بهبود فرایند صدور پروانه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13، به گفته ملائی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها  نشست مشترک با معاون بهبود و روش های اداره کل تشکیلات و مناطق 20،17،13،4،3 در خصوص پایش فرایند زمان صدور پروانه بافت فرسوده به میزبانی منطقه 4 برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید احصا فرآیند صدور پروانه با همکاری 5 منطقه در دستور کار قرار گیرد.


تعداد مشاهده:14
1397/7/15
print