Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
11/17/2018 - شنبه 26 آبان 1397
Menu

"مایکل همر: یک فرآیند بسیار خوب در نهایت تبدیل به یک فرآیند بد خواهد شد. مگر اینکه برای مطابقت با نیازهای متغیر مشتریان، فناوری و فضای رقابتی، بروزرسانی و بهبود مستمر انجام شود."


تعداد مشاهده:14
1397/4/25
print