Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
03/24/2019 - يكشنبه 4 فروردين 1398
Menu

اولین نشست توسعه تعامل همکاری پژوهشی شهرداری منطقه 13 با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اولین نشست توسعه تعامل همکاری پژوهشی شهرداری منطقه 13 با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با حضور ملایی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها و دکتر نگهدار  "مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی" در محل دانشکده فنی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13، دکتر نگهدار مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در این نشست با ارائه برخی توانمندی‌های دانشجویان، از انجام طرح‌های کاربردی مورد نیاز شهرداری در قالب پایان نامه استقبال کرد. وی یکی از مباحث کلیدی همکاری بینابین دانشگاه و شهرداری را در سه حوزه محیط زیست ، علوم و مهندسی ورزش و صنایع خلاق دانست و افزود: «بدیهی است هرگونه تلاشی برای ساماندهی نظام شهری و هدایت خردمندانه آن، مستلزم شناخت صحیح نیروهای محرک توسعه شهری، یعنی مؤلفه های اقتصادی اثرگذار بر آن است. امروزه در کنار عوامل سنتی ، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار بر توسعه شهر مطرح شده است؛ یکی از مهمترین این مؤلفه ها مهندسی معکوس جهت بومی سازی و عدم وابستگی به محصولات خارجی مورد نیاز شهرداری ها می باشد». نگهدار افزود: «در راستای اجرایی بهینه و برنامه ریزی کاربردی لازم است تیم تحقیقاتی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با هماهنگی حوزه‌های کاربر در شهرداری اقدام به برگزاری نشست‌های علمی در رابطه با رشته‌های مرتبط نماید.» به گفته ملایی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها  مقرر گردید تیم های علمی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با حضور در منطقه و بازدید میدانی از موضوعات کلیدی و برگزاری جلسات با نخبگان منطقه نسبت به ارائه نقطه نظرات در خصوص بهبود فعالیت های شهری اقدامات لازم صورت پذیرد.


تعداد مشاهده:44
1397/4/17
print