Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
03/24/2019 - يكشنبه 4 فروردين 1398
Menu

برگزاری سمینار آموزشی HSE ویژه نحوه برخورد با حوادث در شرایط اضطراری

پرسنل و مدیران معاونت منابع انسانی با اصول برخورد با حوادث غیر مترقبه آشنا شدند.

به گزارش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه 13، به منظور تحقق چشم انداز شهرداری تهران و مأموریت های محوله شهرداری منطقه 13 در راستای ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان، پیمانکاران و شهروندان محترم این منطقه و در جهت دستیابی به اهداف مشترک معاونت توسعه منابع انسانی و سامانه HSE از جمله کاهش ریسک مخاطرات و افزایش اثر بخشی عملکرد کارکنان، اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان " آموزش واکنش در شرایط اضطراری" نمود.
  پازوکی، مسئول معاونت توسعه منابع انسانی منطقه با اشاره به این خبرافزود: این دوره آموزشی با حضور کلیه پرسنل ومدیران منابع انسانی منطقه و مدرس سازمان آتش نشانی برگزار گردید و آموزش های لازم در مورد شناسایی عوامل خطر در محیط های اداری و چگونگی مواجهه با حوادث در شرایط اضطراری، ارائه داده شد.