Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
03/24/2019 - يكشنبه 4 فروردين 1398
Menu

معارفه جانشین معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 13

طی جلسه ای با حضور معاون مالی و اقتصاد شهری و جمعی از مدیران این حوزه ، رضا جوان با حفظ سمت به عنوان جانشین معاون مالی و اقتصاد شهری معرفی شد.