Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
01/19/2019 - شنبه 29 دي 1397
Menu

اخبار ویژه

بازدید شهردار و مسئولین اجرایی منطقه 13 از ناحیه 3 با دوچرخه
شهردار منطقه به همراه جمعی از معاونین و مدیران با  استفاده از دوچرخه در محدوده ناحیه سه حضور یافت و از اماکن این ناحیه بازدید کرد.

برگزاری جلسه دوره ای قائم مقام منطقه 13 در محله دهقان
جلسه دوره ای قائم مقام منطقه 13 در محله دهقان برگزار و عملکرد اقدامات این محله بررسی شد.
کسب تقدیر نامه سه ستاره جایزه ارزیابی تعالی منابع انسانی توسط شهرداری منطقه 13
 شهردارمنطقه 13 در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی کشور، تقدیر نامه سه ستاره جایزه ارزیابی تعالی منابع انسانی را دریافت کرد.