Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
01/19/2019 - شنبه 29 دي 1397
Menu

مکان های شاخص و طرح های منطقه
اماکن شاخص نواحی منطقه 13
   
 ناحیه 1:                          

 ناحیه2:
   پارک خیام

    پادگان نیروی هوایی
   بازار شهرستانی
     
 ناحیه3:   ناحیه4:
  پارک پیروزی     سرخه حصار

دسترسی سریع