Fa|Enرونق تولید
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu

عوارض کسب و پیشـه


مدارک مورد نیاز:

  • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه

  • ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا نامه بازگشایی صادره از حوزه شهرسازی منطقه

  • معرفی نامه اتحادیه

  • حضور متصدی یا وکیل قانونی

مراحل انجام کار تشکیل پرونده :

  • محاسبه و ارائه فیش عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات به مودی

  • صدور مفاصاحساب مشاغل یا گواهی مربوطه پس از پرداخت فیش توسط مودی


دسترسی سریع