Fa|Enرونق تولید
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu

عوارض خودرو


مدارک موردنیاز:

  •  شناسنامه خودرو

  • سند فروش کارخانه

  • کلیه فیش های پرداختی سالهای گذشته


مراحل انجام کار:

  •  ایجاد اطلاعات خودرو

  • اصلاح اطلاعات خودرو

  • انتقال اطلاعات خودرو از پلاک قدیم به پلاک جدید

  • محاسبه و ارائه صدور فیش عوارض سالیانه خودرو به مودی

  • صدور مفاصاحساب خودرو پس از پرداخت فیش توسط مودی

  • تحویل برچسب عوارض سالیانه خودرو

دسترسی سریع