زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
آزمایشگاه امین شرق
منطقه منطقه 13
ناحیه ناحيه 3
آدرس پیروزی- سی متری نیروی هوایی- هشتم نیرو هوایی-کوچه بهشتی پ 32-ط اول
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت