زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
آزمایشگاه ادیب
منطقه منطقه 13
ناحیه ناحيه 2
آدرس پیروزی- خ سوم نیروهوایی-پ125- واحد 9
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت