زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت
منطقه منطقه 13
ناحیه ناحيه 1
آدرس خ پیروزی - بر خیابان پیروزی-پ611
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت