زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
داروخانه دکتر صالحی
منطقه منطقه 13
ناحیه ناحيه 3
آدرس پیروزی خ سی متری نیروهوایی -خ خشی
تلفن 77473168
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت