زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
داروخانه دکترامیرارشاد
منطقه منطقه 13
ناحیه ناحيه 2
آدرس پیروزی-سی متری -نبش براری –پ18
تلفن 77467875-0939109751
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت