کمينه
اوقات شرعی
امروز : 3/2/1393 (هـ.ش)
برابر با 21 حمادى الثانى 1435 (هـ.ق)
اذان صبح 04:49:54
طلوع آفتاب 06:22:02
اذان ظهر 13:02:43
غروب آفتاب 19:43:59
اذان مفرب 20:01:54

طول = 51.41 و عرض =35.7
طرح ها و دستورالعملها

 

                               آئین نامه همکاری خانه های سلامت با کانون سالمندان محلی


باپدر ومادر خود نیکی واحسان کنید ، اگر هرآئینه یکی ازآنان یا هردو به سن پیری وسالخوردگی رسیدند تو سخنانشان رارد مکن وبا آنها باگفتار کریمانه وکلام محترمانه برخورد کن ومعزز ومکرم بدار.

                                                                                                                                          آیه 23 سوره اسراء

مقدمه

   سالهای عمر یکی پس ازدیگری سپری می شود و در دوره ای از زندگی پیری وسالمندی از راه می رسد. سالهایی که خاطرات تلخ وشیرین رابه عنوان گنجینه های گرانبهایی دروجود هرفرد سالمند به یادگار نهاده است .

   براساس آخرین آمار جمعیت سالمند ایران حدود 5 میلیون نفر و نرخ افزایش جمعیت سالمند هم اکنون بیش از3 درصد است  وتا چهار دهه آینده جمعیت سالمند ایران به 26 میلیون نفر خواهد رسید.

دوران سالمندی ویژگی های خاصی دارد وباید نیازها ومشکلات این دوره را درابعاد گوناگون اعم از اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و... مورد توجه قرارداد.

  توجه به نیازهای جسمی و روحی درسنین سالمندی ازاهمیت فراوانی برخوردار است ومسایل روانی ناشی ازسالمندی تحولات بسیاری در روش زندگی این گروه به وجود می آورد.دردوره سالمندی ممکن است فرد به دلیل محدودیتهای مربوط به تغییرات سنی برای برآورده کردن نیازهای اساسی به کمک دیگران نیاز داشته باشد. در این راستا آموزش بهداشت و بهبود شیوه زندگی سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان امر مهمی است که میتواند بسیاری از مشکلات ناشی از تغییرات سنی را کنترل و یا به تعویق انداخته و سلامتی سالمندان را حفظ نماید.

   مشارکت اجتماعی از عوامل مهم و اثرگذار درسلامت جسمی و روحی افراد مسن می باشد. از آنجایی که یکی از اهداف خانه های سلامت مشارکت مردم در ارتقاء سطح سلامت است یکی از راهبردهای نیل به این هدف حمایت و تشکیل کانونهای محلی می باشد بنابراین تشکیل و حمایت از کانونهای سالمندی به عنوان جزئی از برنامه های خانه های سلامت مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور
اداره کل سلامت شهرداری تهران و فرهنگسرای سالمند در نظر دارند بستر و شرایطی را فراهم نمایند تا اعضاء این کانونها و سالمندان بتوانند با شرکت در فعالیتهای گروهی و تعاملات اجتماعی از سلامتی جسمی و روانی بهتری برخوردار گردند. بدون شک افزایش حضور اجتماعی سالمندان و تعامل اجتماعی آنان هم برای سلامت روانی و جسمی سالمند و هم بصورت غیرمستقیم بر خانواده ها و نسلهای دوم و سوم اثرگذار خواهد بود.


تعاریف

سالمند:

   طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی از سن 45 تا 59 سالگی میانسال، 60 تا 74 سالگی سالمند، و 75 به بالا پیر وسالخورده نامیده می شوند.

خانه های سلامت محله:

   مراکزی هستند که با استقرار در محلات شهر تهران سطح سلامت ساکنان را از طریق هدایت و اجرای پروژه محله سالم براساس سه محور توانمندسازی، مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی ارتقا میدهند.

سلامت:

   صرفا نداشتن بیماری و معلولیت نمی باشد بلکه حالتی است که در آن افراد از رفاه کامل جسمی،روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار بوده و زندگی مولد و بانشاطی داشته باشند

هدف کلی:

حمایت از تشکیل و ساماندهی کانون های سالمندی در سطح محلات شهر تهران درجهت افزایش مشارکت های داوطلبانه مردمی جهت واگذاری مسئولیتها ، تکالیف وافزایش ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی  و اجتماعی سالمندان 

اهداف جزیی

- ایجاد بسترمناسب برای اجرای فعالیتهای کانونهای سالمندی در سطح محلات شهر تهران از طریق
خانه های سلامت

- ارتقای سطح آگاهی و توانایی سالمندان به منظور بهبود بخشیدن به شیوه زندگی

- مشارکت کانونهای سالمندی و سالمندان محله در برنامه های خانه های سلامت که ویژه این عزیزان تهیه می گردد.

- استفاده از توان علمی،تخصصی،آموزشی سالمندان در ارتقای سطح سلامت خود و جامعه

وظایف خانه های سلامت

1- ایجاد زمینه لازم برای استفاده از توان مشارکتی کانونهای سالمندی در اجرای پروژه محله سالم و برنامه های خانه های سلامت

2- همکاری در اجرای برنامه هایی که توسط کانونهای سالمندی تعریف شده و به توافق طرفین می رسد. اعم از در اختیار گذاشتن فضا و ....

3- برگزاری جلسه با  دبیر و  اعضای هئیت مدیره  با  مدیرخانه سلامت  ماهی یکبار و ارسال گزارش به اداره سلامت 

4- ارسال برنامه های آموزشی اجرا شده برای کانونها و نتایج آن هر سه ماه یکبار به اداره سلامت

5- ارسال به موقع خلاصه وضعیت کانون ها طبق فرم های ارسالی هر سه ماه یکبار به اداره سلامت (وجود یک پایگاه اطلاعاتی منظم از کانونها در خانه سلامت)

6- آشناكردن سالمندان با مفهوم برنامه محله سالم و کمک به تدوين برنامه عملياتي براي فعاليتها آنان

7- تشويق و جلب همکاری سالمندان  بمنظور عضويت در گروه و حضور مستمر در جلسات

8- همكاري در جهت بر قراری  برنامه هاي متنوع آموزشی در زمينة توسعه و سلامت

9- آموزش شيوه هاي سالم زيستن و مهارتهاي زندگي و ارتقاء سلامت به سالمندان

10- برقراري ارتباط با خانه های سلامت ، سلامت یاران ورابطین سلامت  محلي درجهت تقویت برنامه هاي توسعه اي و سلامت برای سالمندان

11- همكاري  و مشاركت در جهت شناسايي مشكلات سالمندان ، اولويت بندي آنها و ارائه راهكار و پيشنهاد براي رفع آن

12 -كمك به شناسايي سالمندان  نيازمند در زمينه هاي گوناگون

13- شناسايي و سعي در جلب خيرين محل براي رفع مشكلات سالمندان  با همكاري شوراي محلي

14- جلب مشاركت سالمندان در فعاليت هاي توسعه اي و بهداشتي محله

15- كمك به شناسايي ظرفيت ها ، فرصت ها، امكانات و منابع مورد نياز براي گروه سالمندان-

16-همكاري در برپايي مجالس به مناسبتهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و گسترش دانش بهداشتي سالمندان

17- تشكيل كلاسهاي ورزشی مخصوص سنین سالمندی

18-گزارش خدمات ارائه شده و فعالیت های انجام پذیرفته شده در قبال کانونهای سالمندی به اداره سلامت و اداره کل سلامت

19- اجرای برنامه ها و آئین نامه هایی که توسط مراجع مافوق ذیربط ابلاغ می گردد.

وظایف اداره سلامت منطقه

•          کمک به راه اندازی و فعالیت کانونها ی سالمندی در محلات فاقد خانه سلامت زیر نظر  مدیر خانه سلامت همجوار

•         برگزاری جلسه نماینده دبیران  با دبیران کانونها توسط مدیر اداره سلامت هر دوماه یکبار و ارسال گزارش به اداره کل سلامت

•         ارسال برنامه های آموزشی اجرا شده برای کانونها و نتایج آن هر سه ماه یکبار به اداره کل سلامت

•         ارسال به موقع خلاصه وضعیت کانون ها طبق فرم های ارسالی هر سه ماه یکبار به اداره کل سلامت

•         اجرای  برنامه های ویژه وابلاغی اداره کل سلامت و ارسال گزارشات آن در زمان معین شده به اداره کل

•         وجود یک پایگاه اطلاعاتی منظم از کانونها در اداره  سلامت

•         ارائه نتایج نیازسنجی و چکابهای پزشکی به اداره کل سلامت در صورت اجرا هر سه ماه یکبار

                                                              طرح کانون مادر و کودک


تعاریف واژگان:

مادر: زنان صاحب فرزند مادر نامیده می شوند که در این طرح کلیه خانم های مجرد، متاهل، صاحب فرزند و.... را شامل می شود.

 

کودک: به افراد دارای سن صفر تا دوازده سال کودک اطلاع می گردد.

 

بازی: عبارت است از هرگونه فعالیت مفرح و شادی آفرین که برخواسته از تمایلات درونی کودک بوده و به دلخواه او انجام می شود.

 

گروههای بازی: گروهی از کودکان (حداکثر شش نفر) به همراه مادران و مربیان آنها را گویند که به منظور ارضای نیاز کودکان از طریق شرکت در بازیهای داری مقررات شکل می گیرد. این بازیها شامل بازیهای اجتماعی، بازیهای نمایشی، سمبلیک و…  می باشد. به عنوان مثال بازیهای اجتماعی بازیهایی است که در آن کودکان بهمراه مادران به ایفای نقش در اجتماع پرداخته و ملزم به رعایت قوانین و مقررات می گردند. مثل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

 

خانه اسباب بازی: مکانی است مجهز به اسباب بازی های مختلف که با هدف ارتقای سلامت کودکان، آموزش مهارتهای زندگی و سبک زندگی ،ارتقای فرهنگ بازی در خانواده و ایجاد روابط موثر بین همسالان از طریق بازی و اسباب بازی در مناطق 22گانه شهرداری تهران احداث گردیده است.

کانون"مادر و کودک": واحدی است غیر انتفاعی و غیررسمی که با هدف به کارگیری مادران در امور آموزشی، تربیتی، اجتماعی و فرهنگی و شناساندن وضعیت و جایگاه اجتماعی کودکان و نیز مشارکت موثر در موضوعات، مسایل و برنامه های آنان تشکیل می گردد.

 

مشاوره: رابطه ای است همدلانه، هدفدار و غیر رسمی که برای حل مشکل، تصمیم گیری و مداخله در بحران به کار رفته و شامل مشاوره تربیتی، خانواده و ... می باشد.

مقدمه

تربیت کودکان از بدو تولد از روابط نزدیک والدین- کودک سرچشمه می گیرد. تجربه ثابت کرده است  که کودک بیش از هر کس از پدر ، مادر و معلمان خود تاثیر می گیرد و نیمی از دنیای کودکی در آرزوی تبدیل شدن به پدر، مادر یا معلم خود سپری می شود. از نظر کودک، کامل ترین و قدرتمندترین افراد، والدین و معلم های او هستند.

کودکان دنیای خود را با گروه همسالان، محیط، امکانات و فضای زندگی، اطرافیان (بخصوص والدین)، معلم ها، اسباب بازی و بازی ها  می سازند که در این میان بازی بهترین روشی است که کودک به واسطه آن می تواند خودش و دنیای پیرامونش را بیازماید زیرا در بازی کردن،  کودک از هر پنج حس خود به بهترین شکل  استفاده می کند.

تحقیقات نشان می دهد کودکی که از سه سالگی زیر نظر پدر و مادر خود به بازی کردن درست و هدفمند بپردازد در 7 سالگی از لحاظ ذهنی، درسی، برخورد اجتماعی و گروهی از سایر همکلاسی های خود بالاتر بوده و بازی به او کمک می کند تا از نظر درسی به خصوص در یادگیری زبان دوم و ریاضیات عملکردهای عالی داشته باشند.

والدینی که برای کودکانشان ، زمان هایی را به بازی با آنها اختصاص داده اند، مشکلات کمتری در سنین نوجوانی با آنها داشته اند زیرا در نهان کودک، اعتماد به پدر و مادر شکل گرفته و در سن نوجوانی هم قادر به برقراری ارتباط با والدین خود می باشند.

می توان با اطمینان گفت  صرف وقت بیشتر برای کودک در سال های اول زندگی، به معنی داشتن خیالی راحت تر در سال های بعد است. یعنی اگر در سال های نخستین زندگی کودک، با آگاهی و حوصله و دست و دل بازی  از نظر وقت و متناسب با شرایط سنی کودک به او رسیدگی کنیم، به تدریج کارهای مربوط به تربیت او آسان تر شده و آسایش خاطر بیشتری در ارتباط با فرزندان فراهم می گردد.

بسیاری از مواقع والدین فراموش می کنند که زندگی با کودک (در بازی) لذت بخش است و خود را در قیدها و نگرانیها غرق می کنند. در حالیکه تلاش برای افزودن بر آگاهی خود نسبت به دنیای کودکان و کوشش برای ایجاد فرصت های مناسب برای رشد و پرورش مطلوب فرزند، در کنار رضایت و خوشحالی از داشتن فرزند و ایجاد موقعیت هایی برای لذت بردن از وجود یکدیگر معنی می دهد و کار تربیت فرزند را آسان تر می کند.

این کار پس انداز مناسبی است برای بهره برداری در سنین نوجوانی کودکان، آن گاه که بحران های درونی وبیرونی در زندگی آنها، فرصت هر نوع تجدید نظر در روش برخورد با او را از والدین سلب می کند و آنها را با موضوع هایی تازه و پیچیده روبرو می سازد.

قابل ذکراست که و رای هراسباب بازی، هیچ چیز جای پدر و مادر را در بازی های کودکانه نمی گیرد. والدین بهترین ومحبوب ترین اسباب بازی کودک هستند. بدین منظور والدین برای بازی باکودکان  خود باید اطلاعات لازم را داشته باشند وبرای اجرای آن  برنامه ریزی کنند. 

ضرورت اجرا:

کودکان امروز، جامعه فردا را می سازند، آنها به زودی در کنار یکدیگر زندگی ای را آغاز خواهند کرد که ره توشه ی آن را از کودکی برگرفته اند.

کودکان ما قرار است در دنیایی زندگی کنند که هر لحظه دچار تحول و نوآوری می شود. ذهن و مغز آنها باید آنقدر پرورش یابد که بتوانند خود رابا این تحولات همراه و همگام کنند. با آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین در خصوص پرورش فرزندان خود (بویژه در سالهای اول زندگی) می توانیم کودکان را آماده پاسخگویی به تحرکات وارد شده در دنیای مدرن نماییم. دنیایی که با گسترش سریع فناوری روز مانند تلویزیون، کامپیوتر، و اسباب بازی های مدرن و خطرناک چالش جدی و جدیدی در پیش روی والدین امروز قرار داده است. تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در دوران پیش دبستانی کارتون ها و برنامه های رایانه ای خشونت آمیز تماشا می کنند، در دوران مدرسه بیش از سایر کودکان رفتارهای ضد اجتماعی از خود نشان می دهند. علاوه بر رفتارهای خشونت آمیز، چاقی و تنبلی مفرط، عدم ابتکار و نوآوری، مصرف زدگی، انزوا، عدم تمایل به برقراری ارتباط با دیگران، خطرات ناشی از بکارگیری بعضی از وسایل و اسباب بازی های خطرناک و .... از جمله علایم استفاده ی ناصحیح و بدون برنامه ریزی خانواده ها از امکانات فناوری است.

مادران در دنیای امروز باید با شناخت صحیح از کودکان خود بتوانند به نیازها و توانایی های آنها پی برده و با برنامه ریزی مناسب در کنار به کارگیری فن آوریهای مدرن احساس ذوق و زیباشناسی، تخیل، ابتکار، خلاقیت و نوآوری، نظم و دقت و مهارتهای زندگی را در کودکان پرورش دهند تا ضمن کنترل ناتوانی ها و کم توانائی های کودک از زیاد شدن ضعف و ناتوانی پیشگیری کنند.

آنچه که برای مادران باید مهم باشد اینست که با به کارگیری روشهای صحیح تربیتی در 7 سال اول زندگی کودک که بنیادی ترین سال های شکل گیری شخصیت آینده کودک است نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد.

بهترین راه مناسب برای شناخت مادر از کودک خود هنگام بازی است. زیرا بازی شغل کودک است. پنجره ای که به روی جهان پیرامون وی باز شده و راهی برای کشف رویاها و خلاقیت های وی و آموزش ارتباط با سایر انسانها (بخصوص پدر و مادر) و نیز شناخت پدیده ها و موجودات می باشد.

کودکان بهنگام بازی بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار گرفته و بازی را بخشی از زندگی عادی خویش به حساب می آورند. کودکان از طریق بازی، خود و دنیایشان را می شناسند و نسبت به آن آگاهی و تجربه کسب می کنند. بازی به کودکان فرصت می دهد تا افکار و احساساتشان را بیان نموده، رفتار خود را کنترل کرده و در عین حال زمینه ای را فراهم می سازد تا جدیت،
تصمیم گیری، حل مسئله، همکاری و ابتکار در کودک افزایش یابد.

 

دکتر رابرت وایت می گوید: «بازی کردن برای همه افراد کاری شادی آفرین است ولی برای کودکان، علاوه بر شادی بخش بودن عملی جدی محسوب می شود».

تحقیقات نشان می دهد بازی کودک با همسالان و والدین مهمتر از نوع اسباب بازی است و  همچنین بازی با کودک (بخصوص مادر) به رشد اجتماعی و عاطفی آنها کمک می کند کودک با دنیای واقعی، زیبایی و زشتی ها آشنا می شود و کم کم می آموزد با همیاری و مشارکت کارهایش را پیش ببرد.می آموزد که مسئولیت پذیر باشد و راههای بروز و بیان اعتقادات و احساسات خودرا بیابد. در هنگام بازی  کلمات، برخوردها و رفتارهای کودک آینه ی تمام نمای طرز صحبت و برخورد والدین می باشد.

بازی با کودک رابه هیچ عنوان نمی توان وقت تلف کردن دانست زیرا بخش مهمی از آینده کودک با بازی کردن با او شکل می گیرد و استعدادهای نهفته و پنهان او فرصت شکوفایی می یابد. باتوجه به این موضوع و در راستای احداث خانه های اسباب بازی و همچنین با عنایت به ضرورت مشارکت مادران درامور آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی، تشکیل کانون «مادر و کودک» در کنار خانه های اسباب بازی به منظور آشنایی بیشتر و بهتر والدین از کودکان خود (رشد شناختی، روانی، عاطفی و جسمانی) در جهت ایجاد رابطه طبیعی، صمیمانه، توام با احترام و پذیرش، ایجاد محیط مناسب برای پرورش و از بین بردن تاثیرات تربیت نامطلوب و جلوگیری از اشتباهات و ضعف های احتمالی مادران لازم و  ضروری به نظر می رسد.

هدف کلی:

- ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مادران و کودکان

هدف جزئی:

- افزایش اطلاعات والدین در تربیت و پرورش کودکان

- شناخت والدین با مراحل رشد هوشی، حسی- حرکتی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودکان

- رشد ارتباطات کلامی و غیر کلامی مادر و کودک

- آموزش مهارت ها و تمرین های لازم در کسب مهارتهای زندگی به کودکان و مادران

- جلب مشارکت والدین به منظور مدیریت خانه های اسباب بازی در تعامل با والدین دیگر

- افزایش خلاقیت مادران در جهت به کارگیری مناسب اسباب بازی و شیوه های بازی برای کودکان و تعامل هدفمند مادر و کودک

- ترغیب و توانمندسازی مادران برای شرکت در فعالیت های گروهی

- آموزش به منظور تنظیم سبد اقتصادی خانواده براساس نیازهای جسمی و روانی کودکان

- آموزش نحوه تربیت کودکان به مادران از طریق ارتباط گیری موثر با کودک خود و دیگر کودکان

 

فعالیت های پیشنهادی کانون

شرح فعالیتهای ذیل در راستای تشکیل کانون «مادر و کودک» به منظور توانمندسازی مادران در اجرای برنامه های خانه ی اسباب بازی اعلام می گردد.

1- فعالیتهای آموزشی :

- رشد خلاقیت کودکان

- آشنایی با بازیها (سنتی، گروهی، حسی- حرکتی و...)

- رفتار با کودک

- آشنایی با انواع بازیها براساس محیط بازی، بازیکن، جنس، وسیله بازی و....

- آشنایی با مهارتهای زندگی در ارتباط با کودک

- مراحل ارتباط گیری موثر با کودک

- و.....

2- فعالیتهای فرهنگی- هنری

- اجرای تئاتر توسط مادر و کودک و....

- تهیه کتاب قصه ی کودک از زبان مادر

- داستانسرایی مادران برای کودکان

- نمایش فیلم و تحلیل فیلم های تربیتی توسط کارشناسان برای مادران

- تهیه نشریه کودک توسط مادران

- و.....

3- فعالیتهای تفریحی

- برگزاری تورهای تفریحی- آموزشی با حضور کودکان و مادران

- برگزاری جشن ها به مناسبت های مختلف ملی، مذهبی، تولد کودکان و....

4- فعالیت های ورزشی

- برپایی مسابقات مختلف ورزشی

- اجرای بازیهایی با فعالیتهای تحرکی توسط مادر و کودک

- و....

5- برگزاری دوره های مشاوره برای مادران و کودکان

نظیر مشاوره های تربیتی، مشاوره خانواده و...

        6- فعالیتهای اجتماعی

- بررسی مشکلات محله (توسط مادر و کودک)

- مشارکت و تعامل مادران، کودکان و مربیان در نگهداری خانه ی اسباب بازی

- و ....

اعضای کانون:

- مدیر خانه سلامت محله

- مدیر و مربی خانه های اسباب بازی

افراد علاقمند شامل: مادران، کارشناسان، متخصصان و دست اندرکاران امور کودک، و...

 وظایف اداره کل سلامت

-         سیاستگذاری و نظارت بر شکل گیری کانون

-         ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور پیشبرد کانون

-         کمک در اجرای برنامه های کانون از طریق منطقه

 

وظایف اداره سلامت مناطق

- تبلیغات و اعلام فراخوان به منظور عضویت مادران

- برنامه ریزی، زمان بندی و اجرای فعالیتها آموزشی، تفریحی و ....

- هماهنگی و کمک به تامین امکانات به منظور اجرای فعالیتهای هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و ....

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و کلیه فعالیتهای کانون

- توجیه کارشناسان و مربیان خانه های اسباب بازی و سلامت محله به منظور اجرای طرح کانون «مادر و کودک»

وظایف خانه های اسباب بازی منطقه

1-    ثبت نام از کلیه مادران و علاقمندان محله به منظور عضویت در کانون

2-    تشکیل هسته ی اولیه کانون با ثبت نام 5 نفر از مادران و علاقمندان عضویت در کانون

3-    تکمیل فرم عضویت کانون "مادر و کودک"

4-    توجیه مادران جهت مشارکت و تعامل در کانون

5-    تشکیل جلسات عمومی به منظور آشنایی مادران با اهداف کانون

6-     نظارت بر تشکیل گروههای بازی

7-    همکاری در اجرای فعالیتهای آموزشی، تفریحی، ورزشی و ... برای اعضای کانون

شرح وظایف کانون

1-    همکاری و تعامل با مدیریت خانه اسباب بازی

2-    به کارگیری تواناییها، دانش و مهارتهای مادران در ایجاد ارتباط موثر با کودکان

3-    مشارکت و تعامل در مدیریت خانه های اسباب بازی

4-    ترغیب و تشویق مادران غیر عضو برای شرکت در فعالیتهای گروهی کانون

5-    تشکیل گروههای بازی کودک و مادر شامل بازیهای اجتماعی، بازی با اشیاء، بازی های نمایشی، بازیهای سمبلیک و...

6-     برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای هنری، آموزشی، تفریحی، ورزشی و ....

7-    برپایی جلسات مشاوره ای عمومی جهت رفع مشکلات مادران با  کودکان

8-    معرفی یکی از اعضا به عنوان دبیر کانون جهت هماهنگی فعالیتهای کانون

9-    ارائه گزارش ماهانه از عملکرد کانون به مدیر خانه اسباب بازی


طرح تشکیل کانون جوانان محلی

مقدمه:

دوره جوانی به دلیل ویژگیهایی که دارد به عنوان یکی از دورانهای مهم و حساس زندگی برای هر فرد به شمار می رود و دوره آغاز فعالیت ، سازندگی و بالندگی  و زمينه اي مناسب براي برداشتن گامهاي بلند است . بزرگان دين اسلام ، ‌جوانی را يکي از نعمت هاي پر ارزش الهي و از سرمايه هاي بزرگ زندگي بشر معرفي کرده اند . پيامبر اسلام (ص)‌ فرموده است : " در قيامت ، هيچ بنده اي قدم از قدم بر نمي دارد ، مگر اينکه به اين پرسش ها پاسخ دهد : اول آنکه عمرش را در چه راهي صرف كرده است و دوم آنکه جواني را چگونه و در چه راه گذرانده است .بنابراین از نگاه اسلام  نیز، جواني دوره توانمندي و سازندگي است و فرصت بسيار مغتنمي براي بهره بردن از نعمت زندگي است.

وقتي يک جوان بر نقش خود ، آگاهي پيدا کند ، زمينه توسعه و تعالي در وي فراهم مي شود . در اين حالت مي توان شاهد شکوفايي استعدادهاي دروني جوان باشيم . جوان با شناخت استعدادهاي خود به اين باور مي رسد که شخصيتي وسيع و قابل تغيير و تحول دارد . اين مسئله ، چشم اندازي اميد بخش درباره زندگي و آينده را دربرابر او مي گشايد، بنابراین مسئولین و مدیران باید توجه و اهتمام جدی به این گروه سنی داشته و فرصت ها را برای توانمند کردن آنان در عرصه اخلاق ، اندیشه و کسب مهارت و تجربه اندوزی آماده نمایند.

ضرورت اجرا

جوانان به منزله ‌قلب اجتماع به شمار مي آيند . با تپش اين قلب ، خون تازه در شريانهاي حياتي جامعه جريان مي يابد و اجتماع راه رشد و بالندگي را طي مي کند

صلابت و قاطعیت و جلوه های زیبای عظمت و احساسات به همین دوران اختصاص دارد اگر جوان دوران جوانی را به خوبی بشناسد و به وسیله خود، والدین و مسئولین ذیربط با درایت و با اصول مرتبط تربیت شود و اهداف تکاملی را بشناسد و راههای صحیح به کارگیری شور و نشاط و قدرت و قاطعیت را بداند می تواند انواع مشکلات و موانع و آفات رشد و تکامل را از سر راه خود بر دارد تا بتواند هم خود و هم جامعه را به سوی سازندگی و تکامل سوق دهند تا فردای روشن و امیدوار کننده ای داشته باشد.

جوانان چنانچه در كنار نشاط و شادابي، از دانش و بينش و درايت لازم و آراستگي به اخلاق و آداب اسلامي برخودار باشند، مي توانند منشاء خدمات و موجب افزايش كارآيي سيستم اجرايي كشور گردند.

غفلت از جوانان باعث ایجاد سرخوردگی در آنان می شود . عدم توجه و کاستی های موجود در توجه به جوانان ، خسارت های زیادی را در آینده به بار می آورد و آینده شهر را به خطر می اندازد در حالي كه با یک برنامه ریزی صحیح اين خسارت‌ها قابل پيشگيري است.

جذب جوانان به عرصه های عمومی نخستین گام در برقراری ارتباطات اجتماعی –  فرهنگی و به هنگام سازی این گونه فضاهاست در واقع حضور جوانان زمینه ساز برقراری تعاملات اجتماعی است و به دنبال آن ارتقای فرهنگی صورت می پذیرد .

 نظر به اینکه محیط های شهری بستر رشد و تربیت نسل های آینده است و ضرورت توجه به جوانان و فراهم نمودن بستر سلامت و رشد صحیح آنان و تسهیل در فرایند اجتماعی شدن و انتقال مفاهیم و هنجارهای شهروندی  مدیریت شهری را برآن داشت تا با راه اندازی کانون جوانان محله ای در خانه های سلامت و با استفاده از طرفیت و پتانسیل این قشر (جوانان) در تمام موضوعات و مسائل شهری در تحقق برنامه ریزی توسعه سلامت شهری نقش به سزایی ایفا نمایند .

  تعاریف واژگان

ëکانون

موسسه ای است غیر دولتی ، غیر تجاری و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف ، اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.

ëجوان

با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی به گروه سنی 15تا 24 سال جوان نامیده می شود ولی طبق تعریف سازمان ملی جوانان ایران گروه سنی 14 تا 29 سال جوان گفته می شود.( برگرفته از سایت www.javan.ir )

ëخانه سلامت محله ای

مراکزی که با استقرار در محلات شهر تهران به منظور ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی ساکنان از طریق مشارکت مردمی در بهبود  توانمند سازی ، مهارتهای زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر اقدام به آموزش و اجرای فعالیتهای لازم نموده است.

ëکانون جوانان

گروهي از زنان و مردان جوان و نوجوان محلي با سنین بین 15 تا 30 سال  هستند كه ساكن محله بوده و يا محل كارشان در منطقه مي باشد وبه صورت داوطلبانه در فعایت های مشارکتی شرکت می نمایند .

اهداف:

…ایجاد بستر مناسب برای حضور اجتماعی جوانان از طریق خانه سلامت

  …جلب و توسعه مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حوزه سلامت

…ارائه آموزشهای لازم به جوانان به منظور ارتقاء سطح سلامت  جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی آنان

وظایف کانون جوانان :

… عضوگیری و ثبت نام از جوانان داوطلب که علاقمند به فعالیت های مشارکتی می باشند

 …تهیه بانک اطلاعاتی از جوانان محله (مشارکت فردی ، تعداد اعضاء، نیازمندیها ،  تحصیلات و ...)

… شناسایی و جلب مشارکتهای محلی برای ارائه خدمات مناسب به جوانان

… برگزاری جلسات منظم با اعضاء و ارسال گزارش ماهیانه به اداره سلامت منطقه

… همکاری در تهیه اقلام آموزشی از قبیل بروشور ، کتاب ، CD ، پاورپوینت ، مقاله ...

… انجام هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش  ( مدارس ) در اجرای برنامه های مدون و مصوب  

… استفاده از توان علمی ، تخصصی و آموزشی جوانان در ارتقای سطح سلامت جامعه

… برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و تفریحی به جوانان

…ایجاد بستر لازم جهت مشاركت  جوانان در فعاليت هاي اجتماعی ، فرهنگی و سلامت محله

…برقراري ارتباط بامدیران خانه های سلامت ، سلامت یاران ورابطین سلامت محلي و ... و همکاری با آنها در اجرای برنامه هاي سلامت محور

شرایط عضویت :

… کلیه جوانانی که تمایل به عضویت در کانون را دارند.

… حداقل سن 15 سال  و حداکثر 30 سال

…ساکن یا شاغل در محله باشند.

تبصره : سایر افراد در صورت علاقه مندی می توانند به صورت افتخاری عضو کانون گردند شایان ذکر است  این افراد جزء اعضا اصلی کانون محسوب نمی گردند .

وظایف اداره کل سلامت :

… تدوین دستورالعمل های لازم و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پیشبرد کانون

…سیاستگذاری و نظارت بر شکل گیری و فعالیت های اجرایی کانون

…نظارت و پایش بر اجرای فرایند برنامه ها

وظایف اداره سلامت مناطق :

… انجام تبلیغات و اعلام فراخوان برای عضویت جوانان

… نظارت بر حسن اجرای کارگروههای تشکیل یافته ،  برنامه ها وکلیه فعالیتهای کانون

…  همکاری در اجرای برنامه هایی که توسط کانون جوانان تعریف شده  ازقبیل فعالیتهای آموزشی ،  فرهنگی ، اجتماعی ، تقریحی (در اختیار گذاشتن فضا ، تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی و ....)

…  دریافت صورتجلسات ماهیانه و ارسال منظم گزارشهای مربوطه به اداره کل سلامت

 

محل الصادق عکس

  
                    بسمه تعالی                   

                                                                      منطقه.......   محله ........

       فرم ثبت نام کانون جوانان

نام : .............................                                                         نام خانوادگی : ...........................

جنسیت : مرد  ¨                 زن  ¨                                     وضعیت تـأهل : مجرد    ¨                متأهل ¨

میزان تحصیلات : ......................                                           رشته تحصیلی وگرایش: ............................

تاریخ تولد : ..............................

نشانی دقیق منزل یا محل کار : ...............................................................................................................

تلفن ثابت : .......................................                     تلفن همراه : ............................

شغل: دولتی ........... آزاد.............  دانشجو......... محصل......... بیکار............... سایر............

 

در کدام یک از رشته های زیر تخصص دارید؟

ورزشی¨     هنری ¨   فنی ¨    صنعتی ¨  آموزشی ¨    خدماتی ¨    سایر¨           

ورزشی در رشته :...........................................................................................................................

هنری در رشته : .............................................................................................................................

فنی در رشته: ................................................................................................................................

صنعتی در رشته: ............................................................................................................................

آموزش در رشته: ............................................................................................................................

خدماتی در رشته: ...........................................................................................................................

سایر (لطفاً نام ببرید) : ......................................................................................................................        

متقاضی همکاری در کدام یک از محور یا محورهای زیر می باشید؟

1.     آموزشی      ¨                                    5 . فعالیت های اجتماعی   ¨                                                

2.      هنری           ¨                                    6. سایر فعالیتها                 ¨    نام ببرید ..............

3.     فرهنگی       ¨                                                                    

4.    ورزشی  

تاریخ تنظیم :                                                                                            امضاء

اساسنامه کانون دیابت محله

Neighborhood Diabet  Clubs)N.D.C)

مقدمه

سلامت در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت چنین تعریف شده است:

حالتی از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است و تنها به عنوان  عدم وجود بیماری، معلولیت و یا زمین گیری نیست. (منشور اتاوا برای ارتقای سلامت 1986)

سلامت منبعی است که به مردم امکان می دهد تا به صورت فردی و اجتماعی، زندگی مولدی داشته باشند. در تحقق امر سلامتی جامعه، شرایط اجتماعی – اقتصادی با شیوه های زندگی و سلامت روابط جدا نشدنی دارند.

ارتقای سلامت، عبارت است از فرآیند توانمندسازی مردم جهت افزایش کنترل بر سلامت و بهبود سلامت فرد. (منشور اتاوا 1986)

 

امام جعفر صادق (ع):

راس کُلِ الّداء المعده سرمنشاء تمام بیماری ها معده انسان است.

هرودیکوس (هم عصر بقراط):

آدمیان وقتی بیمار می شوند که حرکت نکنند ولی غذای فراوان بخورند.

موضوع:

در چند سال اخیر اداره کل سلامت شهرداری تهران با نگاه سلامت محور در جامعه شهری تهران بزرگ به تأسیس خانه های سلامت و به دنبال آن با تعیین گروه های هدف به شکل خاص همانند گروه مادر و کودک، معلولان و سالمندان و نیز دایر نمودن کانونهایی  در جهت ارتقاء سلامت این اقشار خاص اقدام نموده است. اخیراً نیز طرح غربال گری بيماري دیابت، که یکی از معضلات اساسی قرن معاصر در جوامع متمدن و شهری است و عوارض متعدد و نیز غیر قابل جبرانی برای جوامع انسانی به دنبال دارد، توسط اداره کل سلامت شهرداری تهرا  اجرا شد.

معضل دیابت در کشور ما هر روز پیچیده تر می شود و افزایش بیماران مبتلا به دیابت و کثرت افرادی که آمادگی ابتلا را دارند لزوم یک بررسی کلی و انجام یک آمارگیری صحیح و با دقت، جهت تعیین دقیق تعداد بیماران مبتلا به دیابت نوع اول، نوع دوم و دیابت دوران حاملگی و مستعدان ابتلا به دیابت را در معرض یک ضرورت اجتماعی قرار می دهد. آمار ابتلا به دیابت در کشور ما حدود 7% می باشد. بنابراین در سال 1389 شمار مبتلایان بالغ بر 5 میلیون نفر می باشد.

به نظر می رسد تنها راه شناسایی دقیق بیماران و برنامه ریزی جهت پیشگیری و درمان دیابت نوع اول یا دوم و افراد مستعد یا پیش دیابت و دیابت دوران حاملگی توسط آموزش جامعه نگر و تشویق مردم به خصوص بیماران دیابتی و خانواده آنها جهت شرکت در این امر مهم، می باشد و بدون همکاری مردم هیچکدام از طرح های مربوط به دیابت به مرحله عمل و نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

بنا بر همین ضرورت اداره کل سلامت شهرداری تهران اقدام به راه اندازی کانون دیابت  محله در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران نموده است.

تعاریف:

کانون: مؤسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف، اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران برای مدت نامحدود فعالیت می کند.( که دراین اساسنامه منظور از کانون، کانون دیابت محله می­باشد.)

دیابت یا بیماری قند: بيماري ديابت یا بیماری قند، بيماري مزمني است كه در نتيجة اختلال در توليد و عملكرد انسولين در بدن به وجود مي‌آيد. انسولين هورموني است كه در لوزالمعده توليد مي‌شود و سلول‌ها را قادر مي‌سازد كه گلوكز را از خون گرفته و براي توليد انرژي استفاده كنند. (قند خون را کاهش می دهد) لوزالمعدة فرد مبتلا به ديابت، انسولين مورد نياز بدن را توليد نمي‌كند (ديابت نوع 1) و يا انسولين كارايي لازم را در بدن اين افراد ندارد (ديابت نوع 2) .

تشخیص بیماری

سازمان جهانی بهداشت، فردی که شرط ذیل را دارا باشد دیابتی می داند:

1-    قند پلاسمای ناشتا بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر در دو نوبت داشته باشد.

2-    قند پلاسمای  دو ساعت پس از میلِ 75 گرم قند بالاتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر داشته باشد.

تبصره 1: کلیه تشخیص ها در خصوص دیابت و عوارض آن مطابق با کتب معتبر پزشکی روز قابل تغییر و تفسیر می باشد.

: کلیه تشخیص ها در خصوص دیابت و عوارض آن مطابق با کتب معتبر پزشکی روز قابل تغییر و تفسیر می باشد.

: کلیه تشخیص ها در خصوص دیابت و عوارض آن مطابق با کتب معتبر پزشکی روز قابل تغییر و تفسیر می باشد.

اهداف و سیاست های تشکیل کانون دیابت محله

1-    آموزش همگانی، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه در خصوص بیماری دیابت و عوارض آن (با اولویت پیشگیری)

2-    آموزش افراد دیابتی و خانواده آنان  جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت

3-  شناسایی نیازهای افراد دیابتی از یک طرف و بسترسازی مناسب جهت جلب مشارکت نهادها و سازمان های دولتی، عمومی و مردمی (NGO) و بین المللی در رفع این نیازها

 

وظایف و مأموریت کانون های دیابت محله

1-  تشکیل بانک اطلاعاتی از مبتلایان دیابت محله (تعداد اعضاء، مشخصات فردی و نوع بیماری و درمان های متداول و عوارض و ...)

2-    عضوگیری و ثبت نام از بیماران دیابتی درجهت مشارکت در فعالیت های کانون محله

3-    جلب مشارکت بیماران دیابتی در زمینه های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی

4-    برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و درمانی به بیماران دیابتی

5-  ایجاد انگیزش و جلب حمایت سیاستگذاران، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه های درمانی، شرکت های دارویی (درمقیاس محلی)، پزشکان و پرستاران و ساير ذينفعان محلي در خصوص ارائه خدمات مناسب به بیماران دیابتی (با نگرش کاهش عوارض بیماری و بهبود فرایند کنترل و مدیریت بیماری دیابت)

6-     تشکیل جلسات منظم ادواری با اعضای کانون و ارائه گزارش ماهانه به خانه سلامت محله و اداره سلامت منطقه

7-    ارتباط مؤثر و تنگاتنگ با باشگاه چاقی در جهت بهبود کیفیت تغذیه بیماران و کنترل وزن اعضای کانون

8-    تهیه و توزیع اقلام آموزشی از قبیل عکس، پوستر، تراکت، تقویم، پمفلت، بروشور، فیلم،CD، کتاب، کتابچه و ... .

9-    ايجاد ارتباطات موثر و مفيد با ساير كانونها خصوصاً‌ كانون پزشكان جهت پيشبرد برنامه هاي كانون ديابت

تبصره 2: کانون هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اعضاء کانون، در قبال درمان و عوارض آن ندارد.

شرایط عضویت در كانون:

1.    کلیه بیماران دیابتی نوع یک و دو و سایر انواع و یا مبتلایان به دیابت پنهان

2.   افرادي كه در خانواده خود فرد مبتلا به ديابت دارند و داوطلب همكاري در كنترل و مديريت بيماري ايشان هستند ( نماينده به جاي عضو)

تبصره 3: نماينده كسي است كه به جاي فرد ديابتي که به دليل سن كم يا از كار افتادگي و كهولت قادر به حضور در كانون نمي باشد.

3.   فرد ديابتي ساكن محله باشد.

ارکان کانون:

1. هيات امناء : برنامه ريزي تصميم گيري ها و امور اجرايي كانون به عهده هيأت امناء مي باشد. اعضاء اصلی هيات امناء 7 نفر شامل رئيس(دبیر کانون) ،‌ نايب رئيس، منشي و چهار نفر اعضاء مي باشد ( ضمناً‌ 2 دونفر عضو علي البدل نيز انتخاب مي شوند) .

براي تشكيل جلسات هيات امناء حضور بيش از نصف اعضاء لازم است. تصميمات هیات امناء بايد با اكثريت آراء يا حاضرين اتخاد گردد و توالي و تعداد جلسات نيز بر اساس نظر هيات امناء تعيين مي شود.

           2. مجمع عمومی:

مجمع عمومي كانون ديابت محله به منظور تعیین هيات امناء سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد و به صورت دموكراتيك هيات امناء را انتخاب مي كند. مجمع عمومي جهت تشكيل حداقل بايد 25 نفر عضو داشته باشد.

مجمع كانون ديابت محله در محل كانون يا خانه سلامت و يا محل مورد توافق با دعوت قبلي اعضاء برگزار مي شود. حضور نصف بعلاوه يك نفر از اعضاي كانون براي رسميت مجمع عمومي الزامي است .

هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از رئيس ، يك منشي و دو ناظر در زمان برگزاری اولین جلسه با نظر حاضرین انتخاب می­شوند. در جلسات بعدي ، رياست مجمع با رئيس هيات امناء خواهد بود،  ‌مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل احدي از اعضاء هيات امناء يا كليه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد. كه در اين صورت اعضاي هيات رئيسه مجمع از بين اعضاء حاضر با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد.

حداقل سن جهت شركت در مجمع عمومي و عضويت در هيات امناء 18 سال تمام مي باشد.

تبصره 4 : نمایندگان اعضاء با تکمیل فرم مربوطه می­توانند فقط در مجمع شرکت و صاحب رأی باشند و حق عضویت در هیأت امناء را ندارند.

وظايف شهرداري در قبال كانون

الف ـ وظایف خانه سلامت محله

1.      هماهنگی و تعامل سازنده در جهت نیل به اهداف، مصوبات و برنامه های کانون دیابت محله

2.      نظارت، پشتیبانی و حمایت در جهت تخصیص فضاها و امکانات لازم جهت برنامه ریزی و آموزش

3.      شركت مدير خانه سلامت در جلسات مجمع عمومي کانون

4.      تبلیغات و اطلاع­رسانی محلی جهت عضویت در کانون

5.      تکمیل فرمهای شماره 1و 2 مربوط به کانون دیابت و ارسال به منطقه

6.      تهیه گزارش از فعالیت کانون و ارسال به اداره سلامت منطقه

ب ـ وظايف اداره سلامت  منطقه

1. انجام تبليغات و اطلاع رساني جهت عضويت در كانون در سطح منطقه

2. نظارت بر حسن اجراي کلیه فعالیتهای کانون و کارگروه­های زیر مجموعه آن

3. همكاري در اختیار گذاشتن فضا و اجراي برنامه هايي كه توسط كانون تعريف شده از قبيل فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، تفريحي

4. تهيه، جمع­بندی و ارسال گزارش  فصلی فعاليت كانون هاي محلات به اداره كل سلامت شهرداري تهران.

5. تکمیل فرم شماره 3 کانون دیابت محلات و ارسال به اداره کل سلامت

6.همکاری در جهت انتخاب دبیر دبیران کانون های دیابت  محلات منطقه

ج ـ وظايف اداره كل سلامت شهرداري تهران:

1.   ایجاد ارتباطات مؤثر و سازنده بین بخشی و فرابخشی و برگزاری طرح های عمومی و فراگیر در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران در جهت تحقق اهداف کانون های دیابت محله

2.    تدوين دستور العمل هاي لازم و ارائه پيشنهاد هاي اجرايي براي توانمندسازي اعضای كانون.

3.    نظارت کلی بر انجام فرایند و هماهنگ نمودن کانون های محلات و مناطق با متوليان سلامت.

4.    تشكيل هيات علمي مركب از افراد فرهيخته و با تجربه به منظور حمايت علمي و آموزشي از كانونهاي ديابت محله .

5.    همکاری در جهت انتخاب دبیر دبیران کانون های دیابت محلات شهر تهران


بسمه تعالی

فرم عضویت در کانون دیابت محله  (NDC)

مشخصات فرد دیابتی

نام: ........................

نام خانوادگی: ........................

جنسیت: مرد‌0       زن0

وضعیت تأهل: مجرد0         متأهل0

میزان تحصیلات: ........................                 

رشته تحصیلی: ........................                                     

تاریخ تولد: ........................                                                    سن : ........................            

نشانی محل سکونت: ..............................................................................................

 نشانی محل کار .....................................................................................................

  تلفن: ........................

نوع بیماری دیابت

نوع 10 نوع 20 غیره0 (مختصراً شرح دهید)

شغل: دولتی  ............. آزاد .............  بازنشسته .............

مصرف دارو: بلی0               خیر0

نوع داروی مصرفی: انسولین تزریقی0            داروی ضد قند خوراکی0 (............................)

عوارض بیماری دیابت نظیر کلیوی، چشمی و ... : بلی0               خیر 0

 (توضیح مختصر: .............................................................................................

توانایی شما در چه زمینه ای است؟

کسب مقام ورزشی در رشته: .........................................................................

هنری در رشته:  ............................................................................................

فنی در رشته: ...............................................................................................

صنعتی در رشته: ...........................................................................................

آموزش در رشته: ...........................................................................................

خدماتی در رشته: .........................................................................................

دینی و مذهبی: ............................................................................................

سایر در رشته: .............................................................................................

متقاضی و علاقمند به همکاری در محور یا محورهای زیر با کانون هستم (لطفاً مختصراً توضیح دهید):

1.       آموزشی0

2.       هنری0

3.       فرهنگی0

4.       ورزشی0

5.       فعالیت های اجتماعی0

6.       رابط سلامت0

7.       فنی و صنعتی0

8.       دینی و مذهبی0

9.       سایر 0                                                               

  امضاء
تاریخ و اثر انگشت

مشخصات نماينده :    
نام و نام خانوادگي ................................ سن ........... شغل ............... نسبت با فرد ديابتي .............
تلفن و آدرس : ....................................................................................


فرم مشخصات اعضاء کانون دیابت محله .........  منطقه.......                                                    فرم شماره 1         شماره صفحه.....

ردیف

نام و نام خانوادگی

جنسیت

سن

میزان تحصیلات

شغل

وضعیت تأهل

نوع بیماری

                       عوارض بیماری

داروی مصرفی

زمینه های همکاری با خانه سلامت

شماره تلفن همراه

ملاحظات

زن

مرد

مجرد

متاهل

1

2

غیره

قلبی

چشمی

کلیوی

عصبی

عروقی

انسولین

قرص ضدقند

هنری

آموزشی

فرهنگی

ورزشی

رابط

درمانی

غیره

 

نام و نام خانوادگی تأیید کننده :
تاریخ و امضاء

 

فرم شماره 1 : تکمیل و تأیید توسط مدیر خانه سلامت محله و ارسال به اداره سلامت منطقه                                                                


 فرم مشخصات دبیر و اعضای هیات امنای کانون های دیابت محله  ..... منطقه .....                                                           فرم شماره 2

                                     تعداد کل اعضاي كانون :  ..........    نفر

رديف

نام و نام خانوادگي 

سمت

آدرس

تلفن

1

2

3

4

5

6

7

نام و نام خانوادگی تأیید کننده :
تاریخ و امضاء

فرم شماره 2 : تکمیل توسط مدیر خانه سلامت محله و ارسال به اداره سلامت منطقهفرم شماره 3 : تکمیل توسط اداره سلامت منطقه و ارسال به اداره کل سلامت 

رديف

کانون دیابت محله..........

تعداد اعضاء

نام دبیر کانون

آدرس و تلفن دبیر كانون

ملاحظات

جمع تعداد اعضای کانون :

 

 


 
اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران قبل از راه اندازی کانون دیابت محله:

 دستورالعمل تشکیل کانون معلولان

مقدمه

همه آحاد جامعه ایران عزیز به اقتضای منشا مشترک در آفرینش، کرامت یکسان از بدو تولد و تابعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهروندان در برابر قوانین کشور دارای حقوق یکسان هستند. بر این اساس تمام وزارتخانه ها، سازمان­ها ، دستگاه­های اجرایی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری­ها مکلف به تدوین و برنامه­ریزی خدمات خود به گونه­ای هستند که کلیه شهروندان صرف نظر از تفاوت­های جسمی، جنسیتی، سنی و اجتماعی بتوانند از این خدمات برخوردار شوند. همزمان اصل استراتژیک عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول پایه­ای معنوی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سند چشم­انداز توسعه 20 ساله کشور نیز بر حق برابر شهروندان کشور در جهت برخورداری از خدمات و امکانات ارائه شده از کلیه سازمان­ها  و نهادهای حاکمیتی تاکید نموده است.

افراد دارای معلولیت نیز جزء شهروندان محسوب می شوند، نگاهی وا قع بینانه  نسبت به وضعیت زندگی و نوع ارتباطات این قشر ، ایجاب می کند که مبانی تحقق فرصت ها و عدالت اجتماعی در خصوص آنان همچون سایر آحاد جامعه مد نظر قرار گیرد.

لذا در پاسخ به موارد مطروحه و در راستای تحقق حقوق و اصول توصیف شده و با توجه به عدم وجود شرایط فیزیکی و اجتماعی مناسب به منظور حضور و مشارکت اجتماعی معلولان در عرصه های مختلف اجتماعی اداره کل سلامت شهرداری تهران برآن شد تا با تشکیل کانون معلولان زمینه حضور اجتماعی آن ها را در سطح شهر تهران با همکاری افراد معلول فراهم نماید.

تعاریف

تعریف کانون

موسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری و غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف ، اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.

تعریف معلولیت

معلولیت به مجموعه ای از اختلالات جسمی ، حسی ، ذهنی و روانی گفته می شود که فرد را از ادامه زندگی عادی و مستقل خود ، به صورت شخصی یا اجتماعی باز می دارد. به عبارت دیگر معلولیت مرتبط است با محرومیت هایی که فرد به عنوان نتیجه اختلالات و ناتوانایی ها تجربه می کند و مانع انجام یک یا چندین نقشی که برای فرد بسته به سن ، جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی طبیعی در نظر گرفته می شود، می گردد.

تعریف فرد معلول

معلول کسی است که بخشی از توانایی های فیزیکی، جسمی، اجتماعی، حرفه ای، ذهنی و روانی خود را از دست داده یا اصلاً به دست نیاورده است، بنابراین باید سعی شود توانایی های او تا حد امکان افزایش یابد.

 انواع معلولیت

جسمی-حرکتی: شامل افراد دچار نقص عضو، انواع فلج ها، ناهنجاری های اسکلتی و ضایعات نخاعی.

حسی: شامل افراد نابینا و کم­بینا و ناشنوا و کم­شنوا

ذهنی: شامل افراد کم­توان ذهنی

روانی: شامل افراد دچار اختلالات مزمن روانی

 

اهداف و سیاست ها

·        حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه معلولان

·        بستر سازی به منظور تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلولان و توانمندیهای آنان

·        جلب و توسعه مشارکت افراد معلول در فعالیتهای اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای حضور ایشان

·        ارائه آموزش های لازم به معلولان و خانواده های آن ها به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

·        پیگیری و همکاری در رفع مسائل و مشکلات معلولان از طریق بکارگیری کلیه امکانات موثر و قابل دسترس

·        ایجاد بستر مناسب جهت خوداشتغالی معلولان که منجر به افزایش اعتماد به نفس و حضو ر فعال آنان در تمامی زمینه ها می گردد.

·        تجمیع نیازهای شهروندان دارای معلولیت و انتقال این نیازها به سطوح مختلف مدیریتی در نهاد عمومی شهرداری

·        ایجاد بستر لازم جهت تدوین استانداردهای ارائه خدمات به شهروندان دارای معلولیت در دستگاه­های تابعه شهرداری

·        ایجاد زمینه مشارکت موثر شبکه کانون­های شهروندان معلول مناطق تحت پوشش شهرداری با سایر شبکه­های کانون­های اجتماعی فعال در سطح شهر تهران و بهره­مندی از توانمندی افراد معلول در امر خطیر توسعه شهری.

 وظایف و ما موریت های کانون معلولان

·    عضو گیری و ثبت نام از معلولان داوطلب  و مایل به همکاری درفعالیت های اجتماعی حوزه تحت پوشش کانون (محلات، نواحی و مناطق)

·        تشکیل بانک اطلاعاتی از شهروندان معلول حوزه فعالیت کانون (تعداد اعضا، مشخصات فردی و ....)

·        جلب مشارکت شهروندان معلول در زمینه های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، تفریحی

·        برنامه ریزی در جهت برخورداری برابر شهروندان معلول از  خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

·        ایجاد امکانات و بستر لازم جهت معرفی توانمندی­های افراد معلول به جامعه از طریق ایجاد نمایشگاه­های موردی یا دائمی ارائه محصولات فرهنگی و هنری، صنایع دستی و کارآفرینی  خلاقین دارای معلولیت

·        برگزاری جشنواره­ها و همایش­های فرهنگی و اجتماعی توسط افراد دارای معلولیت، معطوف به این گروه یا با مشارکت سایر شهروندان در جهت شکوفایی ظرفیت­ها و استعدادهای فردی و جمعی معلولان و هم­افزایی مشارکت اجتماعی این گروه با سایر آحاد جامعه

·        ارائه آموزش­های تخصصی و حرفه­ای جهت توانمندسازی شهروندان معلول و ایجاد بستر لازم به منظور کارآفرینی از و برای افراد معلول

·        تسریع روند مناسب­سازی محیط شهری و اماکن عمومی جهت شهروندان دارای نیازهای ویژه و نظارت مستمر بر این روند

·        برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی تخصصی و عمومی

·        جذب ظرفیت­های مالی، تخصصی و انسانی شهروندان مشارکت­جوی غیرمعلول در فعالیت­های کانون­های معلولان

·        برگزاری جلسات مستمر و ایجاد ارتباط دائمی با شورایاری­ها، ادارات و دستگاه­های تابعه شهرداری­ها از سطوح پایین تا بالا  به منظور آگاهی مدیران سطوح مختلف شهرداری از نیازها و درخواست­های شهروندان دارای معلولیت و جلب مشارکت شهروندان معلول در برنامه­ریزی­های شهرداری­های مناطق مختلف کلان­شهر تهران

·        ایجاد زمینه اجرایی شدن قوانین حمایت از معلولان توسط ارگانهای مختلف

·        تهیه اقلام آموزشی از قبیل بروشور، پمفلت، کتاب ، cd  و ...

·        ایجاد ارتباط مستمر  با کانون­ها و تشکل­های مشابه معلولان در سطح شهرداری­های مختلف کشور و شهرهای دیگر کشورهای جهان به منظور تبادل تجارب جمعی شهروندان معلول در سطح ملی و بین­المللی

·        ارائه گزارش مستمر و ارسال صورتجلسات  به اداره سلامت منطقه

شرایط عضویت

کلیه معلولان با هر نوع معلولیتی در صورت تمایل می توانند عضو کانون گردند، اما به منظور تشکیل هیأت مدیره و انتخاب دبیر می بایست حداقل 25 نفر از اعضاء دارای شرایط ذیل باشند:

·        حداقل سن 20 سال تمام

·        3/1 اعضاء دارای حداقل تحصیلات دیپلم باشند

·        ازمعلولین حسی یا جسمی حرکتی باشند.    

مفاد طرح «پزشك محله» و «كانون پزشكان محله»


در دنياي امروز تعريف سلامت محدود به درمان بيماري ها نبوده و سلامت متشكل از بخش هاي مختلفي چون سلامت جسمي ، روحي ، رواني و اجتماعي است.

مديريت شهر به دنبال تحقق رويكرد انسان محوري در شهر است و سلامت را مي توان يكي از مهمترين شاخصه هاي توسعه پايدار شهري به شمار آورد. با مشاركت پزشكان و پر رنگ شدن نقش آنها در حوزه هاي اجتماعي مي توان بطور اصولي و بنيادي در راه ارتقـاي سلامت جامعه و شهروندان گـام برداشت؛ از آنجـائيكه پزشكان معتمدين مـردم  مي باشند از يك طرف بدليل وثوق و اعتماد مردم به آنها و از طرف ديگر بدليل اينكه پزشكان ارائه دهنده اصلي خدمات سلامت هستند، تأثير گذاري بيشتري در جامعه مي توانند داشته باشند.

اداره كل سلامت شهرداري تهران با ارائه طرح پزشك محله درصدد است با بهره گيري از پتانسيل و توانايي اين قشر موجبات ارتقاء سطح سلامت و كيفيت زندگي را در جامعه و محله فراهم سازد.

فصل اول‌ : اهداف

1.  تغيير انتظارات مردم و باورهاي اجتماعي در راستاي اينكه وظيفه پزشك تنها درمان بيماري ها نيست چرا كه  سلامت داراي چندين بعد جسمي ، روحي ، رواني و اجتماعي مي باشد.

2.     ايجاد و تعميق باور و فرهنگ جمعي مبني بر اينكه «پزشك بايد درمانگر جامعه باشد و نه درمانگر فرد»

3.  با اجراي طرح پزشك محله در صدد مي باشيم تا از توانايي ها، دانش و همياري پزشكان كه از اقشار فرهيخته و آگاه جامعه هستند بهره برده و با توجه و استفاده از نظرات ارزشمند ايشان در شناسايي و رفع معضلات سلامت جامعه شهري گامي مؤثر برداريم.

فصل دوم: نحوه اجرا و عوامل اجرائي


1. 
اجراي طرح با مديريت اداره كل سلامت شهرداري تهران از طريق ادارات وابسته در حوزه معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري مناطق 22 گانه انجام مي پذيرد.

2.  شناسايي پزشكان مشاركت جو و داوطلب به همكاري با طرح از بين پزشكان شاغل ساكن و يا شاغل در محله.

1-2- معرفي طرح، شناسائي و جذب پزشكان داوطلب در هر ناحيه با راهبري مدير اجتماعي آن ناحيه و از طريق مسئول خانه سلامت محلات آن ناحيه انجام مي پذيرد.

2-2- فرم عضويت در كانون پزشكان محله، ممهور به نظام پزشكي، توسط پزشك داوطلب تكميل گرديده به همراه ليست مشخصات كليه پزشكان به اداره سلامت منطقه ارسال مي گردد.

3.برگزاري جلسات توجيهي آموزشي براي داوطلبين توسط اداره سلامت شهرداري منطقه

4.      تشكيل كانون پزشكان محله با حضور اعضاي داوطلب در خانه هاي سلامت محلات(حد نصاب تشكيل  كانون پزشكان محله حداقل 10-5 نفر در هر ناحيه مي باشد)

5.      نظارت بر عملكرد، تدوين و ارسال صورتجلسات ، درخواست ها و نيازمندي هاي اعضاء به اداره  سلامت منطقه، توسط مسئول خانه سلامت و تأييد مدير اجتماعي و شهردار ناحيه انجام مي پذيرد.

6.       ساماندهي و هماهنگي فعاليت پزشكان در هر منطقه و همچنين نقش هماهنگي و اجراي فعاليت هاي سلامت در محلات بعهده خانه هاي سلامت آن محله مي باشد.

فصل سوم: نحوه مشاركت

1.  در طرح پزشك محله كانوني از پزشكان شاغل يا ساكن مشاركت جو در هر محله به عنوان ستاد اجرايي تشكيل مي شود.

2.     پزشكان فعال در كانون پزشكان محله بر اساس تمايل و علاقه خود به همياري و فعاليت در جهت شناسايي و مشكلات سلامت محله و جستجوي راه حل هاي  مناسب جهت رفع آنها مي پردازند تا بدينوسيله باعث ارتقاء سطح سلامت و كيفيت زندگي در جامعه و محله خود شوند.

3.  از‌آنجائيكه اين كار مشاركتي است، هيچ يك از پزشكان محترمي كه در اين طرح شركت مي كنند اجباري در انجام اين فعاليت ها ندارند بلكه هر يك از اعضاء بسته به ميل خود قسمتي را بصورت داوطلبانه براي ارائه خدمات به مردم محله اختصاص مي دهد.

4.  تعيين زمان ، ابعاد ، محور و اولويت فعاليت هاي اين كانون مي تواند بر اساس نيازها و شرايط خاص هر محله و به صلاحديد پزشكان آن محل متفاوت باشد.

فصل چهارم: زمينه همكاري

1.     تعيين شاخص هاي اجتماعي سلامت هر محله

2.     نظارت و اجرائي نمودن بهينه شاخص هاي مذكور

3.     آموزش و اطلاع رساني به مردم در زمينه هاي بهداشت و سلامت محله

4.     نيازسنجي و مطالعه مشكلات سلامت در سطح محله

5.     جلب مشاركت نهادهاي همسو و جلب حمايت GO  Nها در محله

6.     همكاري با ارگان هاي دولتي و پتانسيل هاي موجود در منطقه (شوراياريها )در امور سلامت منطقه

7.  فعاليت پزشكان در اين طرح محدود و درچهارچوب خاصي نمي گنجد و پزشكان مي توانند مبتني بر نياز سنجي محله اي، خلاقيت ، نوآوري و تمايل خود، گزينه هاي متعدد و متفاوتي را در تعريف و اجراي فعاليت ها داشته باشند بعنوان مثال ممكن است يك پزشك ساعاتي از هفته را به درمان بيماران مستمند اختصاص دهد، به آموزش مردم بپردازد ، بر بهداشت اماكن عمومي محل نظارت كند، راجع به موضوع خاصي براي محصلان يك مدرسه كارگاه آموزشي  بگذارد و...

فصل پنجم: تعهدات طرفين

1.     اداره سلامت حوزه معاونت اجتماعي وفرهنگي شهرداري منطقه متعهد مي گردد بستر مناسبي را در ايجاد تحول در حوزه سلامت جامعه در محل خانه هاي سلامت محلات ايجاد نمايد.

2.     عضويت و فعاليت پزشك محله در كانون پزشكان محله داوطلبانه

3.  اداره سلامت حوزه معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه متعهد مي گردد در فعاليتهايي چون آموزش ، اطلاع رساني، اجراي طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي محله اي ، تحقيقات و نياز سنجي محله اي، حدالامكان زمينه هاي پشتيباني مورد نياز را تأمين نمايد.

 


پزشك محترم بديهي است پيشنهادات و انتقادات راهبردي و تخصصي جنابعالي راهگشاي اجراي طرح خواهد بود.

*  اشكالات و موانع موجود در اجراي طرح:

* پيشنهادات در خصوص بهينه سازي اجراي طرح: 

دستور العمل اجرایی برپایی پایگاههای سیار اهدای خون

 در مناطق 22 گانه شهرداری تهران

و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً

وهرکه نفسی را حیات بخشد ( از مرگ نجات دهد ) مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده است ( سوره مائده آیه 32 )

 

مقدمه :

خون سالم، نجات دهنده زندگی است. همه روزه، در سراسر جهان بسياری از افراد به خون و فرآورده های خونی نياز پيدا  می کنند، بطوريکه از هر سه نفر مردم دنيا، يک نفر در طول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده های خونی پيدا می کند.

بارزترين مثال برای موقعيت هايي که در آن نياز مبرم به خون پيدا می شود عبارتست از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظير تصادفات رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی. همچنين خانم های باردار در حين زايمان، نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می شوند، از جمله ديگر نيازمندان به خون  می باشند. از طرفی بيماران سرطانی که تحت شيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده های آن هستند؛ و بسياری از ديگر بيماران نيز ناگزيرند برای بهره مندی از يک زندگی نسبتاً طبيعی برای تمامی عمر به شکل منظم خون يا فرآورده هاي خوني دريافت نمايند، مانند بيماران تالاسمي و هموفيلي.

در حال حاضر، با وجود پيشرفتهای چشمگير در زمينه علم پزشکی هنوز هيچگونه جايگزين مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسانهای نيکوکار اهدا می شود، می تواند جان انسانهای ديگر را از مرگ نجات بخشد. عدم وجود جايگزين مناسب برای خون، محدود بودن مدت زمان نگهداری خون و فرآورده های خونی، هميشگی بودن نياز به خون و فرآورده های آن سبب شده تا اهدای خون از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار شود.

شهروندان ممکن است در تعطيلات رسمی مانند نوروز تابستان و .... آنقدر مشغول برنامه ريزی برای اوقات فراغت خود و ترتيب دادن مسافرت ها و برنامه های تفريحی شوید که در آن روزهای خاص از اهدای خون غافل شوند، اما هيچگاه نبايد فراموش کرد که بيماری، سوانح و تصادفات هرگز تعطيل پذير نيستند و مطمئن باشيد که سازمان انتقال خون در کنار بيماران نيازمند، در همه اين روزها، بی صبرانه منتظر حضور شما خواهد بود.

از آنجایی که اداره کل انتقال خون استان تهران تامین خون سالم و کافی جهت بیماران نیازمند به این ماده حیاتی را عهده دار می باشد، این طرح با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون سالم در سطح مناطق شهرداری تهران با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران اجرا می گردد.طبق تفاهم بعمل آمده بین اداره کل سلامت شهرداری تهران و اداره کل انتقال خون استان تهران مقرر گردید کلیه سلامتیاران ، مسئولین و کارشناسان خانه های سلامت و مدیران سلامت مناطق 22 گانه شهرداری تهران  در     دوره های آموزش عمومی آشنایی با شرایط اهدای خون که توسط اداره کل انتقال خون استان تهران  برگزار می گردد شرکت نموده و پس از کسب مهارت لازم ، در صورت احراز شرایط ضمن شرکت در دوره های تخصصی ، بعنوان همکار داوطلب با اداره کل انتقال خون استان تهران همکاری نمایند. در گام اول اجرای این طرح فراگیران  با کسب مفاهیم اولیه اهدای خون ، اهداف و چگونگی جلب مشارکت مردمی تلاش می نمایند با انتقال مفاهیم کسب شده در سطح جامعه آماری تحت پوشش خود ضمن اشاعه فرهنگ اهدای خون ، ثبت نام اولیه از داوطلبین را  انجام  و گامی مثبت جهت تامین خون مورد نیاز کلانشهر تهران بردارند.

هدف :

هدف اصلی :

-      ترویج فرهنگ اهدای خون میان شهروندان

اهداف فرعی :

-     تامین بخشی از نیاز شهر تهران به خون سالم بخصوص در مواقع ضروری ( سرمای شدید ، تعطیلات ، ماه مبارک رمضان و ......)

-     افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون

-     شناسایی اهدا کنندگان مستمر خون در محلات

-     جلب مشارکت افراد اهدا کننده بار اول

-     شناسایی همکاران داوطلب حائز شرایط جهت همکاری با اداره کل انتقال خون استان تهران

ایام برگزاری  :

 طبق جدول زمانبندی طراحی شده ، طی سه روز متوالی ( ترجیحاً روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه )

ساعت اجرا :

1-     ساعت آموزش سلامتیاران : از ساعت 9 الی 13

2-     ساعت فعالیت پایگاهها : از ساعت 9 الی 20 (ساعت فعالیت پایگاهها با توجه به استقبال شهروندان و مکان در نظر گرفته شده قابل تغییر است )

مکان برگزاری :

خانه های سلامت ، سراهای محله  و سایر مراکز سطح مناطق 22 گانه

مجریان طرح :

-     اداره کل سلامت شهرداری تهران ( ادارات سلامت مناطق 22 گانه )

-     اداره کل انتقال خون استان تهران

مراحل  اجرا:

1-   آموزش سلامتیاران:

 اولین مرحله اجرای این طرح، آموزش و جلب مشارکت نیروهای فعال عرصه سلامت منطقه از جمله مسئولین خانه های سلامت، کارشناسان سلامت منطقه، رابطین سلامت، سلامتیاران و افراد مشارکت جو می باشد. در این مرحله فراگیران با کسب آموزشهای لازم و انتقال آن به شهروندان سعی می نمایند مشارکت شهروندان جهت اهدای خون را افزایش دهند. برگزاری این جلسه آموزشی با توجه به تعداد مخاطب در یک یا دو روز متوالی انجام می پذیرد. چنانچه تعداد فراگیران کمتر از 50 نفر باشد در یک روز و در غیر این صورت در دو روز انجام می شود.

2-  معرفی فضاهای مناسب جهت استقرار تیم های سیار اهدای خون

پس از آموزش سلامتیاران، فضاهای مناسب توسط منطقه انتخاب و جهت بازدید و تایید به اداره کل انتقال خون استان تهران معرفی می گردد. در این مرحله ، منطقه ضمن معرفی 9 پایگاه خود یک نفر را به عنوان مسئول اجرای طرح در منطقه و 9 نفر را به عنوان مسئول اجرایی پایگاهها معرفی می کند.  با توجه به برنامه ریزی انجام شده در هر منطقه طی 3 روز متوالی و در هر روز 3 پایگاه اهدای خون دایر می گردد. در مجموع جهت اجرای این طرح 9 پایگاه در هر منطقه دایر خواهد شد.

3-  بازدید و تایید فضاهای معرفی شده

پس از معرفی فضاهای منتخب از سوی اداره سلامت منطقه ، کارشناسان انتقال خون از پایگاهها بازدید بعمل آورده و در صورت مناسب بودن، فضای معرفی شده را تایید می نمایند.

4- تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده در سطح منطقه

از آنجایی که اجرای این طرح کل منطقه را تحت پوشش قرار می دهد لذا اطلاع رسانی و فراخوان کل شهروندان ضروری است. جهت این مهم نصب بنر، توزیع بروشور و تراکت، اطلاع رسانی از طریق رسانه های محلی و شبکه های موجود در منطقه می بایست در دستور کار قرار گیرد.

5-  ثبت نام اولیه از شهروندان

سلامتیاران پس از شرکت در دوره آموزشی و کسب مفاهیم اولیه ، با حضور در بلوکهای جمعیتی خود ضمن انتقال یافته ها و ضرورت اهدای خون به شهروندان ، ثبت نام اولیه از داوطلبین را انجام می دهند .در ضمن خانه های سلامت یا پایگاههای در نظر گرفته شده نیز می بایست در صورت حضور مراجعین نسبت به این امر اقدام نمایند.

6- استقرار تیم های سیار اهدای خون

در این مرحله تیمهای سیار اهدای خون در زمان مقرر در پایگاه حضور یافته و از داوطلبین اهدا، خون گیری        می نمایند.

7- تهیه و ارسال گزارش اجرای برنامه

جهت انعکاس مطلوب اجرای برنامه، گزارش مصور برنامه ( تصاویر با کیفیت مناسب ) تهیه و به همراه فرم     شماره (2) حداکثر یک هفته پس از اجرا به اداره کل ارسال می گردد. در این گزارش حداقل موارد زیر درج گردد.

·        برگزاری جلسات آموزش سلامتیاران

·        انجام تبلیغات محیطی

·        اهدای خون در پایگاهها

·        انعکاس خبری اجرای برنامه

مشخصات فضاهای معرفی شده جهت استقرار تیم های خون گیری

·        دسترسی آسان برای شهروندان ( لزوماً در طبقه همکف )

·        پراکندگی پایگاهها در نواحی مختلف

·        تامین امکانات سرمایشی و گرمایشی و.....

 

وظایف منطقه :

1-     انتخاب و معرفی 9 پایگاه  ( طبق فرم شماره 1 )

2-     معرفی یک نفر به عنوان مسئول اجرایی در منطقه

3-     معرفی یک نفر به عنوان مسئول اجرایی هر پایگاه

4-    هماهنگی جهت حضور و آموزش کلیه سلامتیاران در زمان تعیین شده

5-    گروه بندی سلامتیاران به 9 گروه مجزا جهت توجیه و ثبت نام اولیه از شهروندان

6-    ثبت نام اولیه شهروندان و تکمیل فرم شماره(3) و ارسال به اداره کل سلامت( دو روز قبل از اجرا برنامه اهدای خون )

7-    انجام تبلیغات محیطی ( پوستر ، بنر ، تراکت و بروشور ) و هماهنگی با رسانه ها یک هفته قبل از اجرای برنامه

8-    جلب همکاری سایر سازمانها و نهادها ( شورایاری محله ، پایگاههای بسیج ، هیئت امنای مساجد ، خادمین سلامت مساجد، مدارس، کانونهای محله ای ، شهریاران  جوان و .....)

9-     نظارت دقیق بر روند اجرای طرح

10-  پذیرایی ناهار و دو نوبت میان وعده ( قبل و بعد از ظهر ) از تیم اهداء

11-   پذیرایی از شهروندانی که اهدای خون می نمایند. ( پیشنهاد می گردد در کنار بسته پذیرایی سازمان انتقال خون میوه فصل ارائه گردد.)

12-  هماهنگی با رسانه ها جهت پوشش خبری برنامه. نظیر همشهری محله، پیک شهروندی، نشریه های محلی و منطقه ای و......

13- تهیه گزارش مصور و ارسال به اداره کل سلامت یک هفته پس از اجرا

وظایف اداره کل انتقال خون استان تهران

1-     آموزش سلامتیاران در زمان تعیین شده

2-     صدور گواهینامه با امضای مجریان طرح جهت افراد آموزش دیده

3-   بازدید و تایید پایگاههای معرفی شده

4-    استقرار تیمهای سیار در روز و ساعت تعیین شده

5-    تامین کلیه ملزومات مورد نیاز جهت خون گیری

فرم شماره 1 : مشخصات پایگاههای انتخاب شده منطقه .......

ردیف

نام پایگاه

ناحیه

 

محله

آدرس و تلفن

 

مسئول اجرایی پایگاه

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

فرم شماره 2 : گزارش برگزاری پایگاههای سیار اهدای خون در منطقه ......

ردیف

نام پایگاه

تاریخ برپایی پایگاه

ساعت شروع

ساعت اتمام

تعداد تخت فعال

تعداد افراد حضور یافته

تعداد افراد اهداء کننده

مرد

زن

مرد

زن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3 : ثبت نام اولیه از داوطلبین اهدای خون در منطقه .....

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

121412224232343424445254562646727478284892949103050113151123252133353143454153555163656173757183858193959204060نام نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:                                           تلفن همراه:

تاریخ برگزاری اهدای خون :

تاریخ تکمیل فرم:

 دستورالعمل کانون پیشگیری از استعمال دخانیات

بیانیه ماموریت تشکلهای اجتماعی

اداره کل سلامت

در خصوص کانون های محلات شهر تهران

 

 

 


ما برآنیم

بستری برای  ورود سازمان یافته شهروندان به منظور پذیرش

 مسئولیت شهری در سطوح "مشارکت درابراز اندیشه، اظهار نظر ،

 پیشنهاد،تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجراو ... " جهت طراحی

و اجرای هر نوع برنامه در سطح محلات شهر تهران در

 راستای اعتلای سلامت فراهم نمائیم

 


 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 1

مقدمه:

امروزه استعمال دخانیات شایع ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان است و سالیانه حدود 6 میلیون مرگ به علت ابتلا به بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات در جهان روی می دهد و  پیش بینی می شود که این رقم طی 20 سال آینده به ده میلیون مرگ در سال افزایش یابد.

در ایران سالیانه بیش از 50.000 مرگ مرتبط با بیماریهای ناشی از دخانیات به وقوع می پیوندد. متأسفانه سن شروع مصرف مواد دخانی به رده سنی 15 -13 سال کاهش یافته است.

شهرداری تهران با هدف پیشگیری از گرایش به دخانیات در نوجوانان و سایر طبقات سنی، جنسی و اجتماعی و جلب مشارکت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای محلی اقدام به
 راه اندازی کانون های پیشگیری از استعمال دخانیات در سطح محلات تهران نموده است

 

اهمیت وضرورت :

  با توجه به آمار اعلامی ازشروع استعمال دخانیت در گروه سنی 13 سال ومرگ و میر ناشی از آن ، بدیهی است موفقیت در امر پیشگیری از آغاز استعمال دخانیات در افراد مصرف کننده و کنترل و قانونمند نمودن عرضه و استعمال مواد دخانی بدون مشارکت از هیچ دولت ، سازمان یا نهادی بر نمی آید اینگونه قوانین و کنترل ها تنها زمانی بطور کامل از تئوری به عمل در می آیند که مردم به اهمیت موضوع و نقش کلیدی خود در اجرایی نمودن آنها  پی ببرد و خود را صاحب و مالک این قوانین بداند بدیهی است یکی از تبلورهای این مشارکت در متشکل نمودن نیروهای مردمی در قالب تشکلهای اجتماعی مفهوم پیدا می کند لذا شهرداری تهران به منظور درگیر نمودن هر چه بیشتر مردم در اجرای  قوانین کنترل دخانیات در سطح شهر تهران اقدام به  راه اندازی کانونهای پیشگیری از استعمال دخانیات نموده است

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 2

 

هدف کلی :

ارتقای سطح سلامت از طریق پیشگیری از استعمال دخانیات و توسعه فرهنگ منع مصرف مواد دخانی در جامعه  به منظور کاهش اثرات سوء ناشی از آن.

 

اهداف جزئی:

· سازماندهی و جلب مشارکت مردم به منظور ارتقای سطح  فرهنگ سلامت محله

·  تجمیع ظرفیت نهادهای محلی برای پیشگیری از استعمال دخانیات

· شناسایی و سازماندهی افراد علاقمند به منظور تربیت و آموزش داوطلبین جهت انتقال مفاهیم در ساختارهای محلی نظیر : مدارس، مساجد، محیط کار، اصناف و ...

· اطلاع رسانی و آموزش در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات در سطح محله

·  استفاده از نیروهای مردمی در محله جهت اجرای موثر قوانین کنترل دخانیات برای ایجاد محله بدون دخانیات .

·   آموزش و اطلاع رسانی در خصوص مضرات استنشاق دود دست دوم  توسط افراد غیرسیگاری به ویژه کودکان، زنان باردار و سالمندان

·    توسعه  فرهنگ منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 3

1 - تعریف کانون :

   موسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.

1-1-      نام کانون .....پیشگیری از استعمال دخانیات .. محله ...................... است که به اختصار دراین اساسنامه کانون ......پاد......... نامیده می شود و مفاد آن پس از تصویب معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه .......... لازم الاجرا خواهد بود.

2-1-  اهداف کانون

هدف کلی ارتقای سطح سلامت از طریق پیشگیری از استعمال دخانیات و توسعه فرهنگ منع مصرف مواد دخانی در جامعه  به منظور کاهش اثرات سوء ناشی از آن.

   - سازماندهی و جلب مشارکت مردم به منظور ارتقای سطح  فرهنگ سلامت محله

   -  تجمیع ظرفیت نهادهای محلی برای پیشگیری از استعمال دخانیات

   -  شناسایی و سازماندهی افراد علاقمند به منظور تربیت و آموزش داوطلبین جهت انتقال مفاهیم در        ساختارهای محلی نظیر : مدارس، مساجد، محیط کار، اصناف و ...

    - اطلاع رسانی و آموزش در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات در سطح محله

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 4

 

  -  استفاده از نیروهای مردمی در محله جهت اجرای موثر قوانین کنترل دخانیات برای ایجاد محله بدون دخانیات .

  -  آموزش و اطلاع رسانی در خصوص مضرات استنشاق دود دست دوم  توسط افراد غیرسیگاری به ویژه کودکان، زنان باردار و سالمندان

 -   توسعه  فرهنگ منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی

3-1-کانون دارای ماهیت غیر تجاری، غیر سیاسی و داوطلبانه است

4-1-کانون تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و کلیه فعالیتهای آن با هماهنگی ...........صورت

 می پذیرد.

5-1-      مدت فعالیت کانون از تاریخ تشکیل ................... است و مرکز فعالیت آن ................... و قلمرو فعالیت کانون در محدوده محله ........... منطقه ......... خواهد بود.

تبصره1:مدت فعالیت کانون می تواند محدود یا نامحدود باشد .

 

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 4

2-نحوه تاسیس و فعالیتهای کانون

1-2-طرح موضوع

2-2- تکمیل فرم پیشنهاد تشکیل کانون (پیوست شماره 1)

شرایط هیات موسس

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه

- دارابودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و برخورداری از حسن شهرت اجتماعی

3-2-تائید اداره کل سلامت

4-2--فراخوان جذب و عضوگیری اولیه

5-2- برگزاری مجمع عمومی

شرایط مجمع عمومی

مجمع عمومی بااعضای کانون تشکیل می گرددوهر3 ماه یکبار تشکیل جلسه میدهدو وظایف آن به شرح ذیل است:

-         انتخاب شورای مرکزی کانون از میان اعضاء به مدت .......... سال دراولین جلسه

-         تصویب خط مشی های فعالیت های کانون

-         تغییرترکیب اعضای شورای مرکزی ( درصورتیکه پیشنهادی به مجمع واصل شده باشد .)

-         استماع گزارش و نظارت بر عملکرد شورای مرکزی

تبصره : حداقل اعضای درتشکیل مجمع عمومی 3/1کل اعضای ثبت نام شده درکانون می باشد .

6-2-تعیین شورای مرکزی واعلام فهرست منتخبین (طبق فرم پیوست شماره 2به خانه سلامت و اداره سلامت منطقه )

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 5

 

 شرایط شورای مرکزی

از بین داوطلبان مجمع عمومی به تعداد ............. نفر با اکثریت آراء برای مدت ........... انتخاب می شوند و وظایف زیر را به عهده دارند (ارسال فهرست منتخبین طی فرم پیوست به اداره کل سلامت)

-         شورای مرکزی مسئولیت اجرای اساسنامه و برنامه های مصوب مجمع عمومی را به عهده دارد

-         شورای مرکزی حداقل هر یک ماه جهت انجام امور تشکیل جلسه می دهد

-         شورای مرکزی فعالیت های خود را به طور منظم و منسجم به اطلاع مجمع عمومی می رساند

-         تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی

-         انتخاب دبیر کانون و نظارت بر حسن عملکرد وی (اعلام دبیر طبق فرم پیوست شماره 3به خانه سلامت و اداره سلامت منطقه)

تبصره2 : مدیرخانه سلامت محله، ناحیه و مدیر اداره سلامت منطقه عضو ناظر شورای مرکزی کانون است .

تبصره3 : لغو عضویت اعضاء براساس درخواست کتبی آنان توسط شورای مرکزی پذیرفته خواهدشد

تبصره4:  طول تصدی دبیر حداکثر برابر با مدت مسولیت شورای مرکزی است

تبصره 5:  تعداد اعضای شورای مرکزی باید ضریبی از عدد فرد باشد

7-2- انتخاب دبیر کانون

            دبیر کانون : دبیر کانون برای مدت .............. سال از بین اعضاء شورای مرکزی انتخاب شده و مطابق فرم شماره 3 به اداره سلامت منطقه اعلام می گردد.

شرح وظایف دبیرکانون  

-         تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی

-         هماهنگی جهت اجرا کلیه  طرحها و فعالیتهای کانون با هماهنگی مدیر خانه سلامت محله، ناحیه، منطقه

-         حفاظت و حراست از کلیه اموال در اختیار کانون

-         ایجاد بانک اطلاعاتی از امکانات ،تجارب ،استعدادها وتوانمندیهای  اعضای فعال به منظور شناسایی افراد خبره وکارآمد و استفاده از پتانسیل های موجود در جهت  اجرای برنامه ها و فعالیتهای کانون

-          ایجاد بستر مناسب به منظور همکاری اعضاء ، نهادهای دولتی وغیر دولتی، شورایاریها  و... باکانون

 

-          انجام مکاتبات،  تهیه  وتنظیم گزارش فعالیتهای کانون و ارسال به اداره سلامت منطقه

اداره کل سلامت

معاونت امور اجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 6

 

-     
 
-    جمع آوری صورتجلسات ، پیگیری وپاسخگویی به برنامه های ابلاغی

-    برنامه ریزی و مدیریت اجرایی برنامه ها و طرح های مصوب وایجاد هماهنگی بین اعضاء درجهت تحقق طرح ها و  برنامه  ها

-    ارائه  گزار ش مستمر به مجمع عمومی کانون و  مدیر خانه سلامت محله، ناحیه، محله

-    عضوگیری اعضاء و ساماندهی در قالب کارگروههای پیشنهادی

-    حضور فعال و موثر در مجمع تخصصی کانونها

تبصره6 :کلیه تشریفات تاسیس کانون محله بر اساس اساسنامه کانونها و با معرفی متقاضیان تاسیس کانون ضمن تایید مدیر سلامت منطقه توسط مدیریت خانه سلامت صورت می پذیرد.

تبصره7 :کانونهایی که در مقیاس منطقه ای (نظیر کانون معلولان)  تشکیل میگرددبا تائید وصلاحدید اداره سلامت منطقه اداره خواهد شد.

کلیه جلسات کانون ها ی محله در خانه سلامت، سرای محله، دفتر شورایاری تشکیل می گردد

تبصره8 :در صورت نبودن مکان مناسب با هماهنگی مدیر خانه سلامت مناسبترین مکان جهت برگزاری جلسات در نظر گرفته خواهد شد

تبصره9:در صورت انحلال کانون ،  در صورتی که اموال در اختیار کانون توسط شهرداری تهیه شده باشد ، متعلق به معاونت اجتماعی منطقه خواهد بود .

شرایط عضویت :

- به کلیه افراد داوطلب، مشارکت جو، علاقمند به همكاري و فعال در حوزه سلامت محله، ناحیه، منطقه مطابق شرایط اختصاصی هر کانون  با پذیرش اساسنامه و تکمیل فرم های عضویت ، عضو اطلاق می شود.

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 7

  انواع عضویت در کانون به شرح زیر است:

عضویت پیوسته: به  آن دسته از اعضایی اطلاق می گردد که در شورای مرکزی و یا در یکی از کمیته های کانون مشغول به فعالیت می باشند.

 عضویت وابسته: به  آن دسته از اعضا اطلاق می گردد که تنها فرم عضویت را تکمیل نموده و از خدمات کانون استفاده می نمایند و در صورت ضرورت و در مواقع خاص بصورت فعال عمل می کنند.

 عضویت افتخاری: افرادی نظیر کارشناسان، حامیان، محققان، خیرین، متخصصان و دست اندرکاران یا علاقمندان که به صورت افتخاری باکانون همکاری نموده و به پیشبرد اهداف آن کمک می نمایند.

 

شرح وظایف کانون های محلی

الف- ایجاد بستر مناسب به منظور جلب مشارکت افراد محله وتوسعه اعضاء

ب -ایجاد ارتباط وجلب حمایت  علمی، تخصصی، تحقیقاتی، آموزشی و صنفی با اشخاص حقیقی و حقوقی، نیروها و نهادهای دولتی و غیردولتی

ج-تبادل نظر با مسئولان و مدیران ذیربط

د- فراهم آوردن فرصت ها، امکانات، مشارکت و گردآوری نظرات اعضاء در مورد طرح ها، برنامه ها و مسایل مربوطه

ه- شناسایی وآگاه سازی اعضاء نسبت به حقوق و تکالیف شان و حمایت از آنها جهت تحقق این حقوق

و-برنامه ریزی، سازماندهی، حمایت، هدایت، مشارکت، و اجرای طراحی مختلف فرهنگی هنری، اجتماعی، ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، پژوهشی، آموزشی، دینی، مشاوره ای

ز- نهادینه نمودن و برقراری ارتباط مستمر  مردمی ومشارکت جمعی بامتولیان مدیریت شهری

پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف کارگروههای ذیل تشکیل گردد:

ح کانونها موظفند  کارگروههایی به شرح زیر تشکیل دهند :

-      واحد تشکیلات (پذیرش، آموزش و ساماندهی)؛

      -  واحد  برنامه ریزی و هماهنگی ، روابط عمومی ؛

      -  واحدهای  تخصصی (علمی ، هنری ،  فرهنگی ،  ورزشی و رفاهی ،  گردشگری ، اختراعات و... ) ؛

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 8

وظایف اداره سلامت منطقه

ادارات سلامت مناطق به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت اعضای کانونها وظایف ذیل رابعهده دارد:

-         نظارت بر شکل گیری وفعالیتهای اجرایی کانون

-        ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور پیشبرد کانون درجهت اهداف وطرح های ارائه شده

-    تبلیغات و اعلام فراخوان به منظور پذیرش  اعضاء درکانون

    -   برگزاری جلسات منظم ومستمر با دبیران واعضای کانون

    -  حمایت از فعالیتهای اجرایی کانونها

-  کمک به شناسایی ظرفیت ها ، فرصت ها، امکانات ومنابع مورد نیاز کانون ها به منظور اجرای فعالیتهای هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و ....

-  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و کلیه فعالیتهای کانون

-  توجیه  دبیران ، کارشناسان حوزه سلامت محله به منظور اجرای برنامه های کانون ها

    -  پشتیبانی و هماهنگی جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های کانونها

-  انتخاب ومعرفی دبیر دبیران به اداره کل ، شورایاری ها وسازمان های همکار 

-  جمع بندی گزارشات وصورتجلسات کانونها وارسال منظم آن به اداره کل به صورت ماهیانه

-  برگزاری میزگردها و جلسات تبادل نظر و مشورت خواهی و به کارگیری نیروهای مردمی در سطوح مختلف حوزه     سلامت بر اساس توانائیهای انان در امور مدیریت محله

-  آموزش شهروندان در جهت ارتقای سطح آگاهیها

-        برنامه ریزی برای شرکت فعال شهروندان داوطلب در فعالیتهای گروهی و اجتماعی مانند انجمنهای خیریه مذهبی، امدادی، ایجاد فضای سبز،حفظ بهداشت و محیط زیست، رفع نیازمندیهای محله ای، ناحیه ای و نهایتا منطقه ای

-        تبصره10 : اداره سلامت منطقه  می بایست پس از تشکیل کانون ( مطابق دستور العمل ابلاغی ) گزارش کاملی از مراحل تشکیل هر کانون را به انضمام فرم های مربوطه در اسرع وقت  به اداره کل سلامت ارسال نماید.

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 9

شرح وظایف اداره کل سلامت

-        تدوین سیاستها ودستورالعمل های اجرایی تشکیل کانون ها واعلام به مناطق

-        برنامه ریزی ونظارت برفعالیتهای اجرایی مناطق در حوزه تشکیل وفعالیت کانون ها

 

 

فرم شماره 1

فرم پیشنهاد تشکیل کانون

             مشخصات هیأت موسس

 

منطقه ........          ناحیه  ...........           محله ...........           نام کانون ...........

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

کد ملی

تحصیلات

شغل

نشانی وتلفن

امضاء

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اهداف

................................

................................

................................

 

نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  منطقه :

 

امضاء

تاریخ

فرم شماره دو

مشخصات اعضاء شورای  مرکزی  :

.ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

کد ملی

تحصیلات

شغل

نشانی وتلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل سلامت

معاونت اموراجتماعی ، فرهنگی شهرداری تهران

موضوع : شیوه نامه تشکیل کانون های محلی شهرتهران

صفحه : 11

فرم شماره سه

مشخصات دبیر کانون پیشگیری ازاستعمال دخانیات  محله ..........

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

کد ملی

تحصیلات

شغل

نشانی وتلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

طرح توجیهی و آیین نامه اجرایی

« خادمین سلامت مساجد»


مقدمه

شهرداری در بین موسسات اداری و خدماتی از جمله سازمانهایی است که در گستره وسیعی از کشور وجود دارد شهرداری تعیین کننده ترین نقش را در ساماندهی، مدیریت و برنامه ریزی شهری در امور عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی به عهده دارد. به همین دلیل سازمان شهرداری ناچار است با طیف گسترده ای از مردم ارتباط برقرار نماید. ارائه مناسب خدمات فرهنگی و اجتماعی می تواند موجبات تلطیف و متعادل ساختن رابطه بین شهروندان و شهرداری را فراهم آورد. شهرداری ها می توانند در زمینه های فرهنگی سیاستگذاری نموده (براساس ماده 55 قانون شهرداریها)  و خود مجری برخی از سیاست های کلان فرهنگی باشند که توسط سازمانها و نهادهای ذیربط طراحی و برنامه ریزی شده است.

سلامتی قبل از آنکه وظیفه دستگاهها باشد، آگاهی و دانش عمومی را از طرف آحاد مردم مطالبه می کند و عمر هر اقدامی نیز بستگی به میزان سازگاری آن با خواسته های عمومی جامعه دارد. مردم در کنار خدمات عمرانی- شهری به موارد دیگری نظیر تعلیم و تربیت، مدیریت اوقات فراغت، توجه به سلامت، خدمات بهداشتی و... هم نیاز دارند.

با عنایت به اینکه یکی از اولویت های مهم شهرداری تهران تاکید بر تحقق طرح جامع می باشد، لذا تدقیق و تطبیق طرحهای تفصیلی با طرح جامع و استقرار طرحهای تفصیلی در سیستم یکپارچه شهرسازی و نیز اجرای ضوابط شهرسازی مبتنی بر طرح جامع از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران در طرح جامع که شهری با اصالت و هویت ایرانی اسلامی، دانش پایه و هوشمند، سرسبز و زیبا و شاداب با فضاهای عمومی گسترده و متنوع، امن و مقاوم، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت را نوید می دهد می بایست محور همه برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران قرار گیرد.

بیان مسئله :

سازمان جهانی بهداشت WHO سلامت را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی می داند. برخورداری از بیشترین معیار قابل دسترسی سلامت یکی از حقوق اساسی همه انسانها می باشد. بر این اساس شهرداری تهران به عنوان مدیر شهر که تامین سلامت اماکن عمومی را عهده دار می باشد در نظر دارد توجه ویژه ای را نسبت به وضعیت فیزیکی مساجد شهر تهران به لحاظ ایمنی و بهداشتی مبذول نماید. با این فرض که از وقوع تکرار حوادث ناگواری همچون حادثه مسجد ارگ جلوگیری نماید.

شهرداری تهران با اجرای طرحهای متعدد منجمله طرح جهادی 137 در مناطق 22گانه شهر تهران به این واقعیت رسیده است که متاسفانه اکثریت مساجد شهر تهران از جهات ایمنی، بهداشت و سلامت در وضعیت مطلوبی نبوده و نیازمند معاضدت و همیاری اند.

این در حالی است که مساجد نیز همانند دیگر اماکن می بایست از حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشتی برخوردار باشند. متاسفانه در سطح کشور مساجد بسیاری وجود دارند که از ظاهر مناسب و در خور شان برخوردار نیستند. در بسیاری از موارد شاهد وضعیت نامناسب مساجد به لحاظ ایمنی، بهداشتی و پاکیزگی هستیم. حفظ ظاهر و توجه به زیبایی، ایمنی و بهداشت این اماکن مقدس جذب مخاطبان بیشتری را پی داشته و ارج و منزلت آنرا ارتقاء می بخشد.

رعایت ضوابطی چون جایگاه و ساختمان مسجد، بهداشت صحن و شبستان ها، بهداشت وضوخانه، بهداشت
توالت ها، بهداشت آب آشامیدنی و بهداشت آبدارخانه جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نمازگزاران ضروری است. بدین منظور شهرداری تهران تلاش نموده است تا با بکارگیری بهترین صاحب نظران حوزه سلامت به مسائل مهم روز در این حوزه پرداخته و برای سلامت بسترسازی نماید. یکی از اولویت ها در این زمینه نیز ارتقای سطح بهداشت و ایمنی و استاندارد سازی مساجد است. جهت نیل به این امر لازم است سیاست هایی طراحی شود که ضمن شناسایی و اولویت بندی مشکلات و معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی موجود در مساجد، به راهبردها، اصول و برنامه های موثر جهت کاستن از آنها دست یابد.

تکالیف قانونی

شهرداری تهران حسب بند 14 از ماده 55 قانونی شهرداری

(اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد) و نیز بند22 از همان ماده قانونی (تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره) ، همچنین بند 6-13 از طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران (طرح جامع تهران) مبنی بر ساماندهی، توسعه و تجهیز مساجد به عنوان بارزترین نشانه هویتی در کلیه سطوح از مقیاس محله تا شهر و ماده اول از مصوبه «چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران»، مصوب یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم)

با توجه به اهمیت فوق العاده مسجد به عنوان پایگاه حرکت های مذهبی، عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در فرهنگ اسلامی و به منظور حفظ قداست این اماکن مقدس و ایجاد، بازسازی، نوسازی و بهسازی آنها با مشارکت بخش های مختلف عمومی و غیردولتی، شهرداری تهران موظف است در اجرای مفاد ماده یکصد و شصت و سوم (163)، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین بندهای بیست و یکم (21) و بیست و دوم (22) ماده پنجاه و پنجم(55) قانون شهرداری، اقداماتی را به منظور کمک و مشارکت در ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران و حریم آن اعمال نماید. در امر حفظ و ارتقای سطح سلامت، بهداشت و ایمنی مساجد شهر تهران اقدام به انجام عمل نموده است.

اقدامات پیشین:

یکی از مسایلی که همواره مساجد با آن مواجه بوده اند، عدم پاسخگویی یک دستگاه معین نسبت به فعالیت های مسجد است. مردم نمی دانند که اگر بخواهند در مسجد محل خودشان فعالیتی را آغاز کنند باید از چه ارگانی مجوز بگیرند و یا آنکه چه مرجعی این اختیار را دارد که آنها را از انجام فعالیتشان نهی کند.

از آنجا که واحدهای مختلفی در امور و فعالیتهای مساجد مشارکت دارند از ائمه جماعات تا هیات امنای مساجد، کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، نیروی مقاومت بسیج، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و... همواره یک ناهماهنگی فرهنگی، مذهبی و گاهاً ساخت و ساز احساس می گردد.

مساجد پایگاههای مردمی هستند که به لحاظ بافت فکری و مذهبی که در ایران وجود دارد، پیوسته توسط مردم و بعضاً دولتمردان بوجود آمده و به عنوان پایگاههای دینی و مذهبی مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

شهرداری تهران نیز با آگاهی از این مطلب سالهاست که کنار دیگر سازمانها و ارگانهای متولی، برنامه کمک به مساجد را در سرلوحه کاری خود قرار داده و برنامه های اجرایی متعددی را در قالب طرحهای مختلف منجمله طرح شورای سلامت، طرح جهادی 137، برپایی نمایشگاه عطر سیب و ... به منصه ظهور درآورده است.

پاره ای از کمکهای اهدایی شهرداری تهران به مساجد شامل موارد ذیل می باشد:

1-    ارائه تسهیلات برای مرمت و نگهداری و احداث مساجد

2-    اهداء کمکهای نقدی و غیرنقدی دوره ای و سالانه به مساجد

3-    اهداء کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت برگزاری مراسم اعیاد مذهبی، عزاداری، ماه مبارک رمضان و..

4-    تجهیز مساجد به کپسول های اطفای حریق

5-    ایزوگام پشت بام مساجد

6-    تامین وسایل گرمایشی و سرمایشی مساجد (بخاری، کولر)

7-    کاشیکاری گنبد و گلدسته های مساجد

8-    شستشوی دوره ای فرش های مساجد

گذشت زمان مدیریت کلان شهرداری تهران را به این نکته واقف گردانیده که متاسفانه علیرغم کمکهای اعطایی اکثر مساجد شهر تهران فاقد استانداردهای لازم ایمنی و بهداشتی بوده و غالباً در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی آسیب پذیر می باشند.

به این جهت طرح خادمین سلامت مساجد که با هدف حفظ و ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و زیبایی (استانداردسازی) مساجد شهر تهران به رشته تحریر درآمده است.

مدل اجرایی طرح:

اهداف طرح :

هدف: حفظ و ارتقاء سطح سلامت، ایمنی و زیبایی مساجد شهر تهران .


اهداف فرعی :

1-  شناسایی و الویت بندی مشکلات و معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی موجود در مساجد.

2-  شناسایی و تجزیه و تحلیل علل بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی موجود در مساجد .

3-  ارائه راهکارهای مناسب علمی و عملی جهت کاهش و حل معضلات موجود در مساجد.

4-  ارائه اطلاعات، ارتقاء دانش بهداشتی و آموزش مهارتهای روانی و اجتماعی به نمازگزاران.

5-  شناساندن اهمیت و نقش مساجد در حیات اجتماعی و حفظ و ارتقاء سلامتی شهروندان.

6-  احیاء و تقویت نقش مساجد به عنوان اصلی ترین پایگاه حفظ ارزشهای والای اسلامی چون پاکیزگی.

7-  افزایش رضایت عمومی و زمینه ایجاد عوامل جذب نمازگزاران به ویژه جوانان و نوجوانان با ارتقاء سطح بهداشت مساجد.

8-  شناسایی سازمانها، مراکز، نهادها و توجه به پتانسیل های موجود در جامعه در راستای پیشبرد برنامه های بهداشت مساجد.

9-  حساس سازی و جلب توجه بیشتر نمازگزاران به مسائل مربوط به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی ، معنوی و تشویق و ترغیب شهروندان در بنا، تعمیر، نگهداری و پاکیزگی مساجد.

10 -حساس سازی مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کلیدی کشور در زمینه ضرورت ایجاد و توسعه نظام  بهداشت و ایمنی مساجد.

11- فرهنگ سازی عمومی و جلب مشارکت شهروندان جهت پاکیزگی مساجد.

12- مردمی کردن آموزش از طریق جلب مشارکت آنان در برنامه ریزی و اجرا و ایجاد روحیه تعاون و      

     همکاری میان ساکنین هر محله و جلب مشارکت افراد کلیدی محلی و مورد اعتماد.

13- ارائه خدمات در دسترس به موقع، کافی و جامع بهداشتی به عنوان مرکز حضور فراگیر مردمی.

14- حفظ حرمت و قداست و تکریم و رعایت شأن مساجد .

15- مرمت و زیباسازی مساجد با هدف حفظ اصالت معماری ایرانی – اسلامی.

16- شناسایی و به کارگیری خیرین در اجرای طرح های مربوط به سلامت مساجد.

17- الگو سازی مناسب و ارزشمند از مساجد ایران و معرفی آن به کشورهای اسلامی.

همکاران طرح :

-      معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (اداره کل سلامت)

-      مرکز رسیدگی به امور مساجد

-      معاونت امور اجتماعی – فرهنگی شهرداری مناطق 22گانه شهر تهران

-      وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی

-      کلیه سازمانهای وابسته و غیروابسته به شهرداری که تمایل به مشارکت در این طرح دارند.

مکان و زمان اجرای طرح :

مساجد موجود در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و زمان پایلوت آن در 1386 می باشد.

روش اجرا:

1- برقراری ارتباط فی ما بین معاونت های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه شهرداری تهران با ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد تحت پوشش منطقه به منظور تبیین طرح و تعیین و معرفی فردی به عنوان خادم سلامت مسجد با شرایط اعلام شده در آیین نامه.

2- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی توسط معاونت های اجتماعی و فرهنگی مناطق با همکاری اداره کل سلامت، برای خادمین سلامت مساجد

3- برقراری ارتباط دائم و مستمر فی ما بین خادمین سلامت و معاونت های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق

4- بررسی چک لیست مشکلات و معضلات ایمنی و بهداشتی مساجد به منظور تعیین اولویت کاری و رفع و بهسازی آنها

5- ارائه خدمات به مسجد از طریق شهرداری منطقه، حسب اولویتهای تعیین گردیده از طریق جمع بندی اطلاعات مندرج در فرم های چک لیست

تعاریف عملیاتی:

1-   مسجد

خانه خدا و مرکز پرستش خالصانه و توحید ناب است. مسلمانان در این محل گردهم آمده و به انجام فرایض دینی مشغول می گردند. این طرح شامل حال مساجدی می شود که دارای امام جماعت بوده و نمازهای یومیه در آن اقامه می شود. هم چنین حسب اعیاد و مناسبت های دینی وبه فراخور آنها نسبت به برگزاری مراسم اقدام بعمل می آید.


 

2-  خادم سلامت مسجد

فردی است عضو هیات امنای مسجد و یا مورد اعتماد و وثوق هیات امنا، که توسط روحانی محترم مسجد با شرایط ویژه ای که در طرح به آن اشاره گردیده انتخاب شده و در جهت نظارت بر مسایل بهداشتی و ایمنی مسجد، اجرای برنامه های آموزشی و دستورالعمل های ابلاغی اقدام می نماید.

           3- مدیر سلامت منطقه

فردی است که زیر نظر معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه مسئولیت اجرای برنامه های مرتبط با اداره کل سلامت را به همراه مدیران و کارشناسان اجتماعی نواحی عهده دار می باشد.

آیین نامه اجرایی بهداشت و ایمنی مساجد

وظایف اداره کل سلامت:

1- تهیه و ارسال طرح و دستورالعمل اجرایی

2- تهیه و ایجاد بانک آماری از تعداد مساجد و خادمین سلامت کلیه مناطق 22گانه به انضمام اطلاعاتی در خصوص سطح سواد، جنسیت و سن آنها

3- تهیه فرم معرفی خادم سلامت مسجد و توزیع آن در بین کلیه مناطق 22گانه

4- تهیه فرم بازدید مساجد (چک لیست) و توزیع آن در بین کلیه مناطق 22گانه

5- بررسی گزارشات ارسالی از سوی مناطق جهت جمع بندی و ارایه گزارش به معاونت محترم اجتماعی و فرهنگی

6- بررس عملکرد مناطق در ارتباط با چگونگی روند اجرای طرح خادمین سلامت مساجد

7- تامین اعتبارات لازم جهت اجرای بهینه طرح و تخصیص آن به تفکیک مناطق حسب شرایط موجود

8- برگزاری جلسات هم اندیشی با کلیه دست اندرکاران طرح در مناطق و نواحی

9- بازدید دوره ای از مناطق به منظور کسب آگاهی ازچگونگی روند اجرای طرح در آنها و رفع موانع و اشکالات پیش رو

10-تهیه و اعلام عناوین سرفصل های دوره های آموزشی خادمین سلامت مساجد به مناطق 22گانه

وظایف معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه:

1-  شناسایی مساجد فعال (برگزاری دایم نماز جماعت، برگزاری مراسم اعیاد و سوگواری های مذهبی) در منطقه به منظور اجرای طرح در آنها

2- برقراری ارتباط حضوری با هیات امنا و روحانیت مساجد منطقه به منظور توجیه طرح و جلب همکاری آنها جهت اجرا

3- توزیع فرم های معرفی خادمین سلامت در مساجد منطقه و جمع آوری آنها به منظور جمع بندی و ارائه گزارش به اداره کل سلامت( معرفی خادمین سلامت مساجد منطقه)

4- توزیع فرم های چک لیست در بین کلیه خادمین سلامت مساجد منطقه به منظور دستیابی هر چه دقیق تر از مشکلات موجود در آنها

5- جمع آوری و چک لیست ها و تجزیه و تحلیل آنها به منظور تعیین اولویت ها

6- تهیه و ارایه گزارش به شهردار منطقه در خصوص مشکلات موجود مساجد منطقه و انجام پیگیریهای لازم جهت تسریع در رفع آنها

7- برگزاری دوره های آموزشی جهت خادمین سلامت منطقه مطابق با عناوین و سرفصل های اعلام شده از سوی اداره کل سلامت

8- برگزاری کلاسهای آموزشی، مشاوره ای برای نمازگزاران در مسجد با هماهنگی خادم سلامت مسجد

9- ارتباط مستمر با خادم سلامت مسجد به منظور ارزیابی از امر بهداشت و ایمنی مسجد

10- انجام برنامه ریزی جهت تشویق آن دسته از خادمین سلامت مساجد منطقه که با جدیت در اجرای طرح فعالیت داشته اند.

وظایف خادم سلامت مسجد محله :

1-  ارتباط دایم و مستمر یا مدیر سلامت منطقه جهت دریافت نقطه نظرات و دستورالعمل های اجرایی.

2-  شرکت فعالانه در جلسات و کارگاههای آموزشی خانه سلامت محله .

3-  اجرای دقیق دستورالعمل بهداشت و ایمنی مساجد .

4-  تلاش در رفع نواقص موجود

5-  نظارت بر فعالیت خادم و نمازگزاران مسجد درخصوص رعایت بهداشت و سلامت فردی و محیطی مسجد.

6-  ارایه آموزشهای لازم بهداشتی و ایمنی به نمازگزاران مسجد از طریق بروشور ، پمفلت و نصب اعلامیه در مسجد و کلاسهای آموزشی سلامت و سایر روشهای تبلیغاتی و آموزشی.

7-  برگزاری جلسات داخلی جهت بهبود و ضعیت بهداشتی و ایمنی فعلی مسجد.

8-  ارایه گزارش فعالیت های انجام شده و مشکلات موجود به هیات امنای مسجد.

9- همکاری و شرکت فعالانه در جلسات هیات امنای مسجد.

ویژگیهای فردی خادم سلامت مسجد :

1- حداقل سن 20 سال و حداکثر 50 سال.

2-  دارای تحصیلات حداقل دیپلم

3-  از افراد بومی محله ، خوشنام و معتمد محلی و فعال در امورمسجد.

4-  داوطلب و علاقمند بر امر سلامت و ایمنی مسجد.

دستور العمل بهداشت و ایمنی مساجد شهر تهران

الف وضعیت فیزیکی ساختمان مسجد و محوطه

1-  رطوبت نداشتن ساختمان و مقاوم بودن نسبت به نفوذ آبهای سطحی.

2-  غیر لغزنده بودن کف محوطه مسجد.

3-  نفوذ ناپذیر بودن کف محوطه مسجد نسبت به رطوبت و قابل شست و شو ی  بودن و داشتن مصالح مقاوم.

4-  داشتن شیب مناسب محوطه مسجد به طرف چاهک فاضلاب.

5-  قابل شستشو بودن دیوارهای صحن و حیاط مسجد و سالم و مقاوم بودن آن در مقابل جوندگان.

6-  مقاوم بودن، عدم وجود درز و شکاف، روشن بودن رنگ و قابل نظافت بودن سقف مسجد.

7-  مقاوم بودن در و پنجره ها و عدم ترک خوردگی، زنگ زدگی و شکستگی در آنها.

8-  تمیز و پاکیزه بودن در و پنجره های مسجد.

9-  مجهز بودن در و پنجره ها به توری و پرده به منظور جلوگیری از ورود حشرات.

10- ایمن بودن تجهیزات و وسایل سیم کشی ساختمان مسجد.

11- مجهز بودن کلیه وسایل برقی به سیم اتصال به زمین.

12- مجهز بودن مسجد به وسایل سرمایشی و گرمایشی.

13- استاندارد بودن وسایل گرمایشی نفت سوز یا گاز سوز و تجهیز آنها به دودکش.

14- مجهز بودن مسجد به سیستم های تهویه به تناسب جمعیت.

15- سالم و بهداشتی بودن آب مصرفی در تمام قسمتهای مسجد.

16- دفع بهداشتی و اصولی فاضلاب مسجد.

17- تجهیز مسجد به وسایل جمع آوری زباله (سطل های درپوش دار، پدال دار و ضد زنگ).

18- داشتن سطح شیب دار (رمپ) به منظور ورود جانبازان و معلولین با ویلچر به مسجد.

19- استفاده از آبسردکن های فشاری سر بالا در مساجد.

20- مناسب بودن شدت روشنایی مساجد.

21- استفاده از سیستم های روشنایی طبیعی و مصنوعی به صورت توام در قسمتهای مختلف مسجد.

22- مجهز بودن مسجد به سیستم های اطفاء حریق (کپسولهای خاموش کننده دستی، CO2 ها و پودرهای شیمیایی خشک).

23- قابل دسترس بودن کپسولها در شعاع 15 متری.

24- نصب کپسولهای اطفاء حریق در ارتفاع مناسب (حداقل 5/1 متر بالاتر از زمین).

25- نصب بلندگوها در فواصلی که از صوت با تراز شدت پایین تری استفاده گردد.

26- کمتر از 85 دسی بل میزان تراز فشار صدا در داخل مسجد.

27- قرار نگرفتن بلندگوهای خارج از مسجد در معرض عوامل جوی.

28- پاکیزگی و نظافت کلیه وسایل و تجهیزات موجود در مسجد.


ب – وضعیت وسایل و لوازم مصرفی مسجد

1-  سالم و بهداشتی بودن ظروف میوه، شیرینی، خرماو امثال آن.

2- استفاده از لیوان های یکبار مصرف بهداشتی برای توزیع آب، چای، شربت، قهوه و  . . .

3- رعایت بهداشت یخ، لیوان و آب مساجد (کلر زنی در موقع لزوم)

4- نظافت و پاکیزگی پوشش های کف (فرش، گلیم، موکت و . . .) و همچنین پرده ها.

5- استفاده از نوارهای سفید 25 سانتی پارچه ای برای نماز به منظور جلوگیری از سرایت بیماری ها و آلودگی های موجود در فرش ها به نمازگزاران.

6- استفاده از پادری هایی که از جنس الیاف می باشند برای کنترل پاکیزگی مساجد.

7- ضد عفونی کردن تسبیح ها و سوهان زدن مهرها هر چند وقت یکبار.

8- شستشو و گند زدایی میوه ها و سایر مواد توزیعی در مسجد در محل مخصوص شستشو.

9- قابل نظافت بودن قفسه ها و گنجه های مخصوص نگهداری ظروف و تجهیز آنها به در و شیشه.

10- نضب قفسه ها و گنجه های مخصوص نگهداری ظروف به ارتفاع حداقل 20 سانتی متر از زمین.

11- مجهز بودن مسجد به قفسه مخصوص نگهداری کفش و میز کار با ظرفیت و تعداد کافی.

12- سالم و مقاوم بودن قفسه مخصوص نگهداری کفشها.

13- قابل نظافت بودن قفسه مخصوص نگهداری کفشها و نصب آن در ارتفاع حداقل 20 سانتی متر از زمین.

14- مجهز بودن مسجد به صندلی های سالم و تمیز.


ج – وضعیت بهداشت آبدارخانه و محل پخت غذا

1- استفاده از لباس کار و روپوش رنگ روشن برای کارکنان آبدارخانه و آشپزخانه مسجد.

2- اختصاص حوله و صابون های شخصی برای کارکنان آبدارخانه.

3- استفاده از روپوش، دستکش و ماسک مخصوص برای کارکنان قسمت کفشداری.

4- نصب جعبه  کمکهای اولیه مجهز در آبدارخانه.

5- مجهز بودن درب و پنجره های آبدارخانه و محل پخت غذا به شیشه و توری ضد زنگ.

6- قابل شستشو و سالم بودن پوشش کف آبدارخانه و محل پخت غذا.

7- رعایت شیب مناسب کف آبدارخانه و محل پخت غذا به طرف چاهک های فاضلاب و تجهیز آبریزگاههای کف به حفاظ.

8- روشن بودن و عدم ترک خوردگی در دیوارهای آبدارخانه.

9- روشن بودن و عدم ترک خوردگی در سقف آبدارخانه.

10- مجهز بودن آبریزگاههای آبدارخانه به سیفون و حفاظ.

11- مجزا بودن ظروف و لوازم مورد استفاده در کابینت ها و قفسه ها.

12- استقرار تمامی وسایل ثابت از قبیل یخچال، کمد و . . . حداقل 20 سانتی متر بالاتر از سطح زمین.

13- تجهیز ظرفشویی به شیر آب گرم و سرد مشترک.

14- سالم و بدون نشت بودن اتصالات شیر و انشعابات فاضلاب.

15- استفاده از مواد شوینده و پاک کننده دارای استاندارد.

     16- سفید بودن سطح داخلی ظروف مسی مورد استفاده در مسجد.

17- شستشو و ضد عفونی کردن کلیه وسایل پخت غذا پس از پایان کار.

18- نگهداری مواد مصرفی از قبیل ادویه، نمک، شکر و قند در ظروف در بسته.

19- ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل آبدارخانه و محل پخت غذا.

20- داشتن کارت بهداشت و انجام معاینات بهداشتی در فواصل زمانی مناسب برای کلیه کسانیکه در آبدارخانه و یا آشپزخانه کار می کنند.

21- رعایت بهداشت و نظافت فردی کلیه کارکنان آبدارخانه و آشپزخانه.

22- کلیه کارکنان آبدارخانه و آشپزخانه مسجد می بایست دوره ویژه بهداشت عمومی را سپری نموده و گواهی نامه آنرا دریافت نمایند.


د – ضوابط بهداشت و ایمنی سرویس های بهداشتی


1- وجود سرویس های بهداشتی به تعداد کافی (به ازای هر 15 نفر نمازگزار یک توالت).

2- در نظر گرفتن حداقل عرض 80 سانتی متر و حداقل طول 100 سانتی متر برای هر توالت.

3- تمیز و مقاوم بودن جنس کف توالت و رعایت شیب مناسب به طرف چاهک توالت به هنگام ساخت.

4- قابل شستشو بودن کف توالت و نفوذ ناپذیر بودن آن در مقابل رطوبت.

5- بدون درز و شکاف بودن دیوارهای جانبی توالت.

6- قابل شستشو بودن دیوارهای جانبی توالت.

7- قابل دسترس بودن سرویس های بهداشتی جهت جانبازان و معلولین.

8- رعایت نظافت و بهداشت دیوارهای توالت، همچنین استفاده از کاشی، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید برای پوشش دیوارها و کف آن.

9- صاف، روشن، مقاوم و بدون درز و شکاف بودن سقف توالت.

10- مجهز بودن پنجره های توالت به تورهای ضد زنگ به منظور جلوگیری از ورود حشرات.

11- صاف، روشن و بدون ترک خوردگی بودن کاسه توالت.

12- مقاوم بودن و تجهیز کاسه توالت به شتر گلو.

13- قابل شستشو بودن کاسه توالت.

14- مجهز بودن توالت به فلاش تانک یا شیر فشاری.

15- تجهیز شیر توالت به شیلنگ برداشت آب.

16- مجهز بودن توالت به سیستم روشنایی طبیعی و مصنوعی مناسب.

17- تعبیه ظروف زباله پلاستیکی، استوانه ای شکل و پدال دار.

18- نصب سیستم تهویه مناسب در توالت ها.

19- نظافت و شستشوی توالت ها به طور مرتب.

20- تجهیز سرویس بهداشتی به دستشویی و شیر برداشت به ازای هر 15 نفر یک شیر.

21- تعبیه دستشویی ها به صورت انفرادی.

22- سالم بودن شیرهای آب سرد و گرم بدون آنکه موجب پراکندگی و ترشح آب گردد.

23- قابل استفاده بودن شیرهای برداشت آب و تناسب تعداد آنها به نسبت تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایامی که بیشترین مراجعات به مسجد صورت می گیرد.

24- تجهیز شیرهای آب داخل توالت حتی المقدور به شیلنگ های خرطومی.

25- صاف، سالم و روشن بودن کاسه دستشویی ها.

26- قابل شستشو بودن کاسه دستشویی ها.

27- شستشو و نظافت دستشویی ها به طور مرتب.

28- مقاوم و قابل شستشو بودن کف وضوخانه.

29- نصب ظروف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در وضوخانه.

30- مجهز بودن وضوخانه به مواد شوینده به طور دائم.

31- نصب رخت آویزهای دیواری و آینه در وضوخانه.

32- وجود وضوخانه با شرایط بهداشتی و ظرفیت کافی به تناسب تعداد مراجعین.

33- دفع بهداشتی فاضلاب تولیدی در وضوخانه، توالت، حیاط و آبدارخانه.


دستورالعمل اجرایی خانه های اسباب بازی


ساختار سازمانی :

خانه اسباب بازی دارای 4 نفر پرسنل خواهد بود :

1-   کارشناس مسئول 1 نفر   ( انجمن )

2-   مربی کودک  2 نفر        ( انجمن )

3-   نیروی خدماتی 1 نفر   ( شهرداری )

 

 

 

معاونت اجتماعی منطقه


 

خانه اسباب بازی

اداره سلامت منطقه

                                            کارشناس مسئول               مربی کودک                  خدمات

شرایط دستور العمل اجرایی

ماده 1 : وظایف اداره کل سلامت :

1-   سیاستگذاری ، هماهنگی و برنامه ریزی جهت راه اندازی خانه های اسباب بازی

2-   نظارت بر انتخاب محل و تایید محل تاسیس خانه اسباب بازی

3-   نظارت بر تجهیز و راه اندازی خانه اسباب بازی

4-   درصورت لزوم و نیاز منطقه ، معرفی فرد یا افراد مورد نیاز خانه اسباب بازی

5-   تدوین سیاست ها و خطی مشی های اجرایی خانه های اسباب بازی و اعلام به مناطق

6-    نظارت بر فعالیت خانه های اسباب بازی

7-   تدوین بودجه سالیانه خانه های اسباب بازی و اعلام به مناطق

 

ماده 2 : وظایف معاونت اموراجتماعی و فرهنگی منطقه :

1-   تعیین محل مناسب طبق دستور العمل و معرفی به اداره کل سلامت جهت تایید

2-   تجهیز و راه اندازی خانه اسباب بازی با نظارت اداره کل سلامت

3-   تعیین افراد ذیصلاح جهت اداره خانه اسباب بازی

4-   انعقاد قرارداد با افراد واجد شرایط با شرایط حداقلی 70% اداره کننده و 30% معاونت از محل درآمدهای حاصله ( حق عضویت کودکان )

5-   ارسال گزارش فعالیت ماهیانه خانه اسباب بازی به اداره کل سلامت

6-    اجرای دستورالعمل اجرایی ابلاغی از جانب اداره کل سلامت

7-   اطلاع رسانی و تبلیغات در سطح منطقه

ماده 3 : شرایط عمومی خانه اسباب بازی

الف ) محل مناسب ترجیحاً در نزدیکی فضای سبز با 150 متر مربع مفید آموزشی

ب ) دارای سرویس های بهداشتی مرتب و مناسب برای استفاده کودکان

ج ) داشتن نورگیرهای کافی و مناسب

د ) دارای سیستم گرمایشی و برودتی مناسب

ه ) دارای کف پوش مناسب و بهداشتی

و ) دارای رنگ آمیزی مناسب ، بهداشتی و شادی آفرین

ماده 4 : شرایط عمومی کارکنان خانه اسباب بازی

الف – متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان دسمی کشور

ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ج- ارایه صلاحیت فردی ( سوءپیشینه )

د- برخورداری از سلامت روانی کامل و برخورداری از سلامت وتوانایی جهانی لازم به تایید پزشک متخصص معتمد

ماده 5: شرایط اختصاصی برای کارکنان

الف – برای کارشناس مسئول ، کارشناس یا بالاتر در رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی ، مدیریت آموزشی ، مددکاری اجتماعی ، مشاوره و راهنمایی ، علوم اجتماعی یا سابقه دیرینه در زمینه کار با کودک

ب – برای مربیان ، دارابودن حداقل دیپلم کودک یاری یا ارایه گواهی شرکت در دوره های آموزشی از مراکز معتبر

ماده 6 : ساعات فعالیت خانه های اسباب بازی

الف – 6 ماهه اول سال : صبح 13-8 بعدازظهر 19-15

ب – 6 ماهه دوم سال صبح 12-8  بعدازظهر 17-14

ماده 7 : شرایط عضویت در خانه اسباب بازی

الف- برای عضویت ارائه شناسنامه کودک و یکی از والدین الزامی است.به همراه دوقطعه عکس از کودک و یک قطعه عکس از والدین

ب- برای هر کودک یک کارت و شماره عضویت صادر می شود که این کارت در اختیار خانواده قرار می گیرد.

ح – حداقل سن برای عضویت 3 سال و حداکثر 7 سال است.

د- علاوه بر کارت شناسایی در خانه اسباب بازی یک کاردکس شامل عکس کودک به همراه والدین تهیه خواهد شد.

ه: ارائه گواهی سلامت کودک از بیماریهای  فراگیر از مراکز معتبر بهداشتی و درمانی کشور

و- والدین کودک موظفند اگر چنانچه کودک آنان دچار بیماری خاص است به مسئولین خانه اسباب بازی هنگام ثبت نام اعلام نمایند .

ماده8: شرایط استفاده از خانه اسباب بازی

الف – تحویل کودک به خانه اسباب بازی صرفا با ارائه کارت عضویت به مسئولین خانه اسباب بازی امکان پذیر است.

ب- تحویل کودک به والدین منوط به ارائه کارت از طرف والدین یا فرد تحویل گیرنده است. ( با قید ساعت خروج در کاردکس)

ماده 9: شرایط حق عضویت

الف : حق عضویت 1 ماهه برای هر کودک 000/30 هزار ریال است.

ب- هزینه هر ساعت استفاده از خانه اسباب بازی 000/25 ریال ( برای هر دو ساعت معادل 000/5 ریال تعیین می گردد.)

ج – هزینه استفاده به میزان در خواست والدین،تا سقف تعیین شده حداکثر (دو ساعت در روز و 24 ساعت در ماه ) هنگام عضویت کودک اخذ می گردد.

تبصره : جهت رفاه والدین در طول ماه کودک می تواند 3 بار بیش از دو ساعت از خانه استفاده کند .

د –  به غیراز 3 روز تبصره فوق چنانچه والدین در ساعت مقرر جهت تحویل کودک مراجعه ننمایند به ازای هر ساعت مبلغ ده هزار ریال از والدین به عنوان جریمه اخذ می شود.

ه – در صورت تکرار تاخیر والدین در تحویل کودک بیش از سه بار ،کارت عضویت باطل خواهد شد.

و- علاوه بر مبلغ حق عضویت هنگام ثبت نام مبلغ               ریال به عنوان بیمه حوادث سالیانه از والدین اخذ می شود.

ط- پرداخت هر گونه هزینه حوادث خارج از تعهدات بیمه بر عهده والدین بوده و خانه اسباب بازی هیچگونه مسئولیتی در این زمینه را نمی پذیرد.

ماده 10: شرح وظایف کارشناسان و مربیان

الف- تحویل و عودت کودک بر اساس کارت عضویت و امضای کاردکس توسط والدین

ب- صدور کارت عضویت و دریافت حق عضویت.

ج- مراقبت فیزیکی از کودکان

د- حفاظت از وسایل خانه اسباب بازی

ه- ارائه آموزشهای عمومی و اختصاصی جهت ارتقای سطح سلامت و توانمندیهای کودکان

و- راهبری خانه اسباب بازی بر اساس دستورالعمل ابلاغی و بخشنامه های ابلاغی از طرف مراجع مافوق

ز- نظارت و کنترل بهداشت فردی کودکان و محیط خانه اسباب بازی 

( 4- ز- 13/12/84)


بسم الله الرحمن الرحیم

 

                                                                      طرح مراکز فرآموز

 مقدمه

  شهرداری تهران قصد آن دارد تا علاوه بر نقش آفرینی خود در زمینه ساماندهی، مدیریت و برنامه ریزی شهری در امور عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی، در کنار سایرنهاد های تربیتی از جمله آموزش وپرورش وخانواده که هر یک به نوبه خود نقش اصلی واساسی  در تربیت انسانهای رشد یافته دارند ، در راستای رشد وپرورش همه جانبه جسمانی – حرکتی ، رشد زبان وبیان منطقی ،  رشد شناختی – عقلانی ، رشد  عاطفی اجتماعی ، ورشد بیان خلاق ودرک زیبایی ها ی کودکان پیش دبستانی ودبستانی کشور عزیزمان ایران ،در محیط تربیتی وپرورشی مناسبی چون فرآموز گام های اساسی برداشته ورسالت خود را در در تحقق شعار"شهروندسالم،خانواده سالم،محله سالم وشهرسالم درپرتوارزشها " ایفا ء نماید. ا مروزه در سیستم مدیریت تحولی ونوگرا ،یکی از راهکارها و راهبردهای موثر و کارساز در مدیریت شهری، استفاده از استعدادها، امکانات ، فرصت ها و سرمایه های فکری، فیزیکی و مادی اقشار مختلف وتوانمند جامعه است که از طریق مشارکت با نهادهای دولتی در عرصه های مختلف سازندگی می توانند در قالب یک برنامه کار ساز ومفید  نقش آفرینی نمایند.لذا در اجرای این طرح بر آن شدیم تا از طریق تمام ظرفیت های شهروندان نظیر استفاده از NGOهای موفق، CBO، نخبگان، افراد واجد شرایط وبرخوردار از توانمندیهای تخصصی در کاهش مشکلات تربیتی کودکان جامعه  و حفظ سلامت  جسمانی و روانی آنان در توسعه منافع ملی بهره برداری کنیم.

 بیان مسئله:

انسان در جریان تربیت و رشد سالم به سوی استعداد، ارزشها و واقعیت های درونی خودش که موجب آرامش تن و روان   اوست به پیش می رود. تربیت اولین نیاز انسان و ضرورتی ست که با خلقت او مطرح بوده است. تربیت ضامن رستگاری و انتهای رشد با معنای انسان است وکوتاهترین راهی است  که او را به کمال مطلوب می رساند ومس و جود ش را طلا می کند .افلاطون می گوید تربیت وسیله ای است برای رسیدن جسم و روح به بلندترین پایه جمال و کمال.تربیت کودک  ایجاد توانایی نیست، بلکه ایجاد فرصت لازم برای بروز توانایی ها و استخراج معادن وجودی کودک  است که بایددر  فضای مناسب  صورت گیرد. دورکیم فیلسوف بزرگ می گوید: هیچ جامعه ای بدون تربیت و هیچ تربیت و رشدی بدون جامعه مقدور نیست. افلاطون نیز معتقد است که  اگر تربیت در کار نباشد، بهترین قانون ها نیز باید با بدترین روش ها در جامعه اجرا شود . به فرموده حضرت علی (ع) فرزند شما 7 سال اول گل خوشبویی بر شاخه درخت وجود شماست ،7 سال دوم مطیع و فرمانبردار و 7 سال سوم به علت تربیت ممکن است دشمن بدخواه یا دوست خیرخواه شما شود.پس به این دلایل گفته شده امر تعلیم وتربیت صحیح وبستر سازی آن در جامعه وظیفه همگان  می باشد. در هر نظامی پرداختن به مسایل کودکان و نوجوانان  آن کشور حائز اهمیت است . از آنجائی که یکی از عوامل موثر در شکوفایی این افراد عنایت ویژه به تعلیم وتربیت وسلامت  جسمانی وعاطفی - روانی آنان بوده وتوجه به این قشر پویا، بالنده و پر تحرک در حساس ترین زمان رشد وشکل گیری رفتارو شخصیت  از ضرورت خاصی برخوردار است تا آنها در آینده   بتوانند ، خود را با جامعه تطبیق داده و از مزایای اجتماعی برخوردار شوندو به مردم خدمت نمایند.از آنجایی که دانش آموزان در هر کشوری اکثریت عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و از اقشار آسیب پذیر جامعه نیز محسوب می شوند ، توجه به اصول حاکم بر رشد همه جانبه  و سلامتی روانی  آنان از اولویت خاصی نزد ملت ها ودولت های دلسوز  برخوردار است. مدرسه به عنوان موثرترین موقعیت رسمی و سازمان یافته اجتماعی ، باید بواسطه تعلیم وتربیت  اصولی به کودکان و نوجوانان  در هر جامعه ای ، فرصتی را فراهم آورد تا آنها استعدادها و قابلیت های بالقوه خود را شکوفا نموده و برای طراحی  محیطی سالم توام با زندگی مسئولانه و با نشاط  آماده شوند. علاوه بر این نهاد رسمی ، لازم است که  کودکان در فضایی طبیعی وبدور از هر گونه باید ونباید ها یی که در آنجا بتوانند آزادانه وزیر نظر چشمان متخصص بروز رفتار داشته ومهارت های اساسی زندگی را در داشتن زندگی سالم تمرین نمایند، ضروری به نظر می رسد.

ا هدا ف کلی :

- توانمندسازی کودکان پیش دبستانی ودبستانی  و ارتقای سطح رفتارهای منجر به تامین سلامتی از طریق کاهش رفتارهای پرخطر، نامطلوب و پیشگیری از اعتیاد.

- فراهم کردن بستر مناسب برای حضور NGOها در مناطق شهرداری تهران در راستای ارایه خدمات به دانش آموزان وایجاد تعامل بین NGOها وهمچنین ظرفیت سازی محلی از طریق حمایت از فعالیتهای گروهی خود انگیخته ومشارکتی. بطوری که افراد صاحب نظری که توان لازم را در عرصه های مختلف خدمت رسانی دارند با خودباوری بتوانند نسبت به همنوعان خود ادای دین نمایند.

- پرورش ابعاد مختلف رشد کودک از لحاظ جسمی ، حسی- حرکتی  عاطفی ، شناختی، خلاقیت و مشارکت از طریق بازی ،قصه گویی ،مشارکت در انجام فعالیت های گروهی وسایر روشهای مورد پذیرش کودکان.

-ارتقای سطح هشیاری  اخلاقی وتوجه به ارزش های دینی ومذهبی .

- پرورش خلاقیت وشکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف .

-آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون ،نوع دوستی ،گذشت ،ایثار،همکاری وارزش های مطلوب زندگی از طریق غیرمستقیم وکسب تجارب گوناگون .

-توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه وبروز احساسات وعواطف با استفاده از آموزش مهارت های اساسی زندگی ،هنری ،کلامی وغیر کلامی ،بازی ، شعر ونمایش .

- آموزش مهارتهای سبک زندگی سالم به کودکان  به منظور سازگاری وورود به جامعه در آینده ،از طریق کارگاه های مختلف در مرکز فرآموز .

- جلب مشارکت دانش آموزان دوره پیش دبستانی ودبستانی در امور خانه ، مدرسه  واجتماع و همچنین  تلاش برای افزایش سطح آگاهی های عمومی آنان که به کمک آن بتوانند باشناسایی آسیب ها وموانع بدون مشکل زندگی سالم داشته باشند.

- تقویت روابط اجتماعی و فرهنگی بین کودکان پیش دبستانی ودبستانی و علاقه به درک تفاوتها و پذیرش نقش آنهادر زندگی.

- آشنا ساختن دانش آموزان با سلامت اجتماعی، جسمی، روانی و معنوی ومشارکت آنها در طراحی فضای زندگی مناسب .

اهداف فرعی:

- افزایش  آگاهی گروه هدف در زمینه شناخت موادمخدر و مضرات آن و مهارتهای زندگی در خصوص پیشگیری از اعتیاد ودیگر نابهنجاری رفتاری.

- توانمندسازی و حرکت در جهت واکسینه ویا بیمه نمودن گروه هدف در مقابله با معضل اعتیاد .

- تلاش در جهت ارتقای شاخص سلامت جسمانی و روانی کودکان پیش دبستانی ودبستانی دردوران حساس رشد.

- ارتقای آگاهی کودکان در خصوص راهکارهای پیشگیری و آشنا نمودن با سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط در سالم سازی جامعه انسانی.

- جلب حمایت های مردم در برخورد با گسترش  معضلات ونابهنجاری های رفتاری کودکان جامعه خودو اقدامات جدی در این میان .

- رشد مهارتهای زندگی ، خود توانمند سازی کودکان پیش دبستانی و دبستانی وتقویت توان و رفتارهای پیشگیری کننده  نسبت به نابهنجاری رفتاری در آنان .

- تقویت باورهای مورد پذیرشِ اجتماعی از قبیل مثبت اندیشی، اعتماد به نفس  "نه گفتن " وکنترل احساسات وهیجاناتدر کودکان  پیش دبستانی ودبستانی.

- آشنایی تجسمی- عینی  وقابل مشاهده کودکان با آسیب های جسمی، بهداشتی  ناشی از مصرف مواد مخدر ویا تمایل به کجروی های اجتماعی ونابسامانی های رفتاری.

-کاهش مشکلات بیماریهای ناشی ازرفتارهای پر خطر و نامطلوب از قبیل  تغذیه نامناسب، خطرات ناشی از  کم تحرکی، تمایل به اعتیاد، اختلالات روانی، سوانح و بلایا نزد کودکان.

- ایجاد و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و تعاون در کودکان پش دبستانی ودبستانی از طریق ایفای   نقش در مرکز فرآموز.

- ارتباط با مربیان مطلع وتوانمند در کنار پدر ومادر به منظور آموزش مهارت های اساسی سبک زندگی سالم.

 

معرفی مرکز فرآموز و فراگیران:

 فرآموز مکانی است که در آنجا با اجرای برنامه هایی هدفمند آموزشی وپرورشی  تمام تلاش مربیان بر آن است که بتوانند سطح رشد و توانایی عمومی و مهارت های اساسی زندگی کودکان را افزایش دهند و بر تجربه های آنهادر تعاملات وارتباطات اجتماعی شان  بی افزایند.کودکان هر یک با توجه به علائق، استعداد و توانمندیها و فردیت خاص خود از بین آن فعالیت های قابل اجراء ، برنامه ای را انتخاب می کنند. آنها قسمت عمده از زمان خود را در بازی بسر می برند و در بازی خیلی چیزها را یاد می گیرند. بررسی ها نشان می دهد کودکان در مکانهای کودک محور به جهت برخودار بودن از فضای تربیتی مناسب ومطابق با انتظار خود ،از توانایی ها و فرصت های آموزشی و تربیتی،  بیشتری بهره مندند و در مقایسه با کودکان در مراکز معلم محور، تمرین تجربه و اعتماد به نفس بیشتری دارند. مربیان در مرکز فرآموز باید بدانند که  در جریان تربیت همه جانبه کودکان، باید همه حواس پنجگانه آنها را فعالانه مشارکت داد. پس باید امکانات و فرصت های لازم را برای فعال نمودن همه حواس فراهم آورند و ابزار شکوفایی و بیداری مجموعه حواس را در اختیار آنها قرار دهند تا به درک صحیحی و منطقی از رشد برسند.به منظور تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس کودکان، والدین و مربیان باید میدان عمل، تمرین و کسب تجربه را برای کودکان فراهم آورند تا آنها بتواند هدفمندانه وارد صحنه عمل شوندو اشکالات رفتاری خود را برطرف نموده و به راحتی ابراز وجود نمایند . پیرامون ضرورت تاسیس مرکز فرآموز باید گفت که، فضا های غیر رسمی ومطابق با حدود انتظار کودکان در شکل دهی رفتار آنان بسیار موثر خواهد بود . طوری که  صاحب نظری چون ویگوتسکی بر بستر اجتماعی شدن رشد شناختی کودکان در بستر طبیعی اجتماع  تاکید دارد . او باور دارد که  در اوایل کودکی رشد سریع زبان باعث می شود تا کودک توانایی لازم را در دوره رشد پیش دبستانی برای شرکت در گفتگو جمعی کسب کند وبه قولی اجتماعی شود. اندکی بعد کودک همانطور که با جمع کودکان همسن و سال خود هم صحبت می شود، با خودش نیز در تنهایی ها حرف می زند و این سر منشاء تفکر و اندیشیدن به خود و خودکنترلی رفتار اوست . ویگوستکی در برابر پیاژه که می گفت زبان کودک در دوره پیش دبستانی «خود محور و غیر اجتماعی» است کاملاً مخالف است و می گوید کودکی که با خودش حرف می زند نشانه «خودگردانی» و هدایت اجتماعی  وی می باشد. او می گوید زبان باعث می شود تا کودکان در مورد خودشان فکر کنند و رفتار خود را کنترل نمایند.  آنهابا بازی خود اجتماعی شدن و درونی کردن مقررات را یاد می گیرند واین امر در مرکز فرآموز وزیر نظر مربی آگاه بسیار مفید خواهد بود.

مشخصات کودکان در مرکز فرآموز:

در دوره پیش دبستانی و دبستانی  نظام رشد فرایند محور است و به همین دلیل باید در طول دوران کودکی به شکل تدریجی و مرتبط با هم صورت گیرد و موثرترین روش آن نیز از طریق بازی است

با اعتقاد به اصل تفاوت های فردی، هر کودک فردیت و شخصیت خاص خود را دارد، بنابراین در امر تعلیم و تربیت باید مبنای امر آموزش و پرورش براساس اصل حرمت به فردیت و شخصیت کودک باشد تادر پیشرفت گام به گام انها به نتایج  ثمره بخش دست یابیم.

همه برنامه های تربیتی باید سازمان یافته، هدفمند و مطابق با روحیه استقلال طلبی و حفظ آزادی کودکان ارائه گردد. یعنی ایجاد فرصت ها  ،مناسب و مورد پذیرش آنها بوده ودر انجام امور هیج گونه اجباری صورت نگیرد.

در جریان تربیت همه جانبه کودکان، باید همه حواس پنجگانه آنها را فعالانه مشارکت داد. پس پدر و مادرها و مربیان باید امکانات و فرصت های لازم را برای فعال نمودن همه حواس فراهم آورند.

به منظور تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس کودکان، والدین و مربیان باید میدان عمل، تمرین و کسب تجربه را برای کودکان فراهم آورند تا آنها بتواند هدفمند وآگاهانه وارد صحنه عمل شوندو اشکالات رفتاری خود را برطرف نموده و به راحتی ابراز وجود نمایند . در سن شش تا یازده سالگی  که دوره سخت کوشی در برابر حساس حقارت نام دارد،  در این سن کودک تلاش می کند در محیط اجتماعی و مدرسه خودش را سازگار با دیگران قرار دهد. اگرکودک در خانه و مدرسه  باتجربه تلخ در ارتباط  باشد  ومورد تنبیه ،تحقیر وسرزنش قرارگیرد، زمینه حقارت در او ایجاد می شود .تجربه های مدرسه و خانه در برقراری ارتباط در این سن بسیار با اهمیت خواهند بود.در ادامه در راستای شناخت بهتر کودکان پیش دبستانی ودبستانی برای برنامه ریزی اصولی به برخی از نابهنجاری های رفتاری شان اشاره می شود:

1-  زودرنجی حسادت که در اواخر دوران کودکی  شروع وتا آغاز سن بلوغ ونوجوانی ادامه دارد.

2- تعصب کودک که آن نیز ناشی از یادگیری اجتماعی است وکودک روابط بین افراد را خیلی سریع متوجه
می شود .

3-  فریب کاری، مخفی کاری کودکان که معمولاً در معرض دسیپلین و انضباط و چون وچراهای پیوسته اولیای خانه و مدرسه و یا اطرافیان صورت می گیرد.

4- تقلب در کودکان که در سایه تکالیف و ماموریت های بیش از توان، ضوابط و مدلهای والدین و معلمان ،بی کفایتی و ناامنی کودک، تحت فشار بودن جهت  نمرات بالا صورت می گیرد.

5-  دزدی کودکان. دزدی شاید گاهی به خاطر گرسنگی، انتقام جویی، کسب محبوبیت در گروه کودکان همکلاسی صورت می گیرد.

6-  فرار از مدرسه. ترس از مدرسه به علت ترک خانه و اضطراب جدای بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، دل درد، بی حالی معمولاً در هنگام صبح، اذیت و آزار توسط همشاگردیهایا معلمان، پدیدارمی شود.

7-  کمرویی و انزواطلبی احساس بی کفایتی دانش آموز در مدرسه و ناسازگاری دانش آموزان با او موجب منزوی شدن می شود .

8-  حسادت در کودکان. کودکان در هر موقعیت وقتی که محبت واقعی نبیند از خود بروز می دهد.

9-  ترس در کودکان که به عواملی چون جنس، سن، تجارب گذشته، میزان رشد ذهنی و عقلی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، آموخته شده آنها بستگی دارد.

10-نگرانی کودکان که بیشتر مواقع زمینه غیر واقعی و تخیلی دارد برای آنها مشکل آفرین نیز خواهد بود.

11-اضطراب کودکان که می توان گفت ترس مبهم کودکان موجب اضطراب می شود و آن پیش بینی موقعیت دردناک ذهنی و یا موقعیتی تهدید آور و ناخوشی در آینده است.

12-خشم کودکان. خشم واکنش عاطفی و راه رسیدن به هدف و آرزوهاست. در خانه و مدرسه ناکامی ها، محرومیت ها، سخت گیریها، عقده های روانی، ایراد گرفتن یا به قولی گیر دادن ها موجب خشم کودکان می شود.
13- پرخاشگری که به شکل طبیعی در هنگام دفاع از خود قابل پذیرش است اما پرخاشگری به علت ناکامی ها را به علت ناکامی و مدل های الگویی پرخاشگری در منزل، مدرسه و محیط مشکل آفرین خواهد بود.
14-دروغگویی در کودکان. هیچ کسی فطرتاً درغگو نیست و از افراد محیط پیرامونی یاد می گیرند. گاهی کودکان برای فرار از تنبیه، تحقیر، تهدید و برخورداری از فرصت ها دروغ می گویند کودکان ناامن، خود کم بین مضطرب بیشتر دروغگو می گویند.قرار دهند.در این خصوص پیامبر (ص) می فرماید دروغگو هیچ وقت دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند.

کودک وتمایل به  مواد مخدر:

کودکان به دلایلی چون : زیستی و بدنی بیماریهای بدنی، اختلال در دستگاه گوارش، وضع غدد و کارکردهای آن ؛ دلایل روانی ،پرخاشگری، انتقام گیری، رفتارهای مقابله ای، بدبینی ها و مشکلات روحی و روانی نشات گرفته از عوامل درون سیستمی خانواده علل عاطفی، حسادت، تبعیض، پرخاشگری، اغتششات خانوادگی، خشم و عصبانیت، احساس حقارت و مقایسه  ؛ علل اجتماعی،معاشرت با دوستان ناباب و بدآموزی های آنها،وجود نابسامانی در منزل و تقلید فرزندان تعارض موجود و رفتارهای ضد اجتماعی ؛علل تربیتی، مجموعه فاکتورهای تربیتی خانه و مدرسه، شیوه یا عملکرد والدین در منزل و آثار تربیتی آن در فرزندان و همچنین تعاملات مدرسه ی کودکان  وهمچنین علل فرهنگی، نداشتن الگوی مناسب در جریان رشد، آگاه نبودن از راه و رسم زندگی، نداشتن هدف در  جریان رشد ، دچار کجرویی ها وتمایلات می شوندکه یکی از آن تمایلات ،توجه وگرایش به مواد مخدر است .

اعتیاد یک پدیده شوم جهانی است و با وجود مضراتی که بر فرد و جامعه می گذارد باعث تباهی فرد و جامعه می گردد واین مسئله به جهت آثار تخریبی آن برای انسان در همه سنین ، موجب نگرانی دولتمردان همه کشورها شده و هریک  از آنها اقداماتی رابرای توانمند سازی افراد جامعه خود مخصوصاً نسبت به نسل کودک،نوجوان وجوان خود خواهنداشت. در این میان همچنان اعتقاد برآن است که خانواده اصلی ترین ساختارجامعه انسانی  و مقدس ترین نهاد اجتماعی است که سرشار از پاکترین احساسات، و مملو از عواطف فطری انسانها است. تولد، رسش و پختگی هر نوزاد تا گام نهادن بر عرصه زندگی اجتماعی مستقل، در خانواده صورت می پذیردو فقدان انسجام خانواده، سرمنشا بسیاری از آسیب های اجتماعی است. اما نباید از مراکز آموزشی وپرورشی غیررسمی در راستای توانمند سازی کودکان ونوجوانان در این میان غافل بود. کودکان ونوجوانان به لحاظ حس جستجوگری خود همواره بدنبال تازه های پیرامون خود می گردند بنابراین در پاکسازی محیط زندگی وتوانمندسازی وپیشگیری از آسیب های احتمالی آنان باید اقدام به هنگام داشت.یکی از مهمترین روشهای پیشگیری از اعتیاد ارائه آموزشهای لازم در مورد عوارض مصرف مواد مخدر و علل و عوامل موثر بر اعتیاد و ارائه راه کارها از جمله آموزش مهارت های زندگی در خصوص پیشگیری از اعتیاد می باشد. بدیهی است جهت پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان و جوانان لازم است تمامی اقشار جامعه آگاهی لازم را بیابند در غیر این صورت عوامل محیطی به عنوان عامل مهم  کودکان ونوجوانان تهدید کننده  باقی خواهد ماند. مطالعات نشان می دهند که مداخله با عوامل خطر در سالهای اول زندگی غالباً تاثیر در تغییر مسیر زندگی کودک دارد لذا اجرای برنامه های پیشگیری از دبستان ودر راهنمایی و دبیرستان، می تواند اثرات بسیار مفیدی  درسلامت جسمانی وروانی نسل آینده ساز کشور داشت. برای کودکان سنین دبستان در کارگاه های فرآموز مهمترین مواد آموزشی عبارت خواهند بوداز:کنترل خود،آگاهی هیجانی،ارتباط موثر، حل مساله اجتماعی ، حمایت تحصیلی وپیشگیری از ترک تحصیل تا آنها در سن نوجوانی که در سطح بالاتری از مهارتهای تصمیم گیری قرارمی گیرند، کمتر به کج رفتاری روی آورند.

مراحل اجرای طرح:

-  جذب و آموزش نیروی انسانی علاقه مند ، ماهر و کارآمد در ودارای شرایط اولیه.

-  در هر منطقه شهرداری تهران یک ساختمان به عنوان مرکز فرآموزبرای توانمند سازی و پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در دوران کودکی تعریف شود. در این ساختمان حداقل چند کلاس برای اجرای کارگاه و یک سالن  نمایش باشد.

-     دانش آموزان درکارگاه ها و کلاسها ی تکنولوژی محور ، امکان دستیابی به کتاب، نمودار، فیلم، اسلاید، مولاژ، ماکت ریه سالم و ماکت ریه آلوده، ما کت عضلات فرد معتاد، ماکت خانواده سالم و ماکت خانواده معتاد وغیره را مشاهده خواهند کرد.

-  علاوه بر این مربی در کارگاهها نیز به صورتی شاد، خلاق و پرانرژی به هدایت و آموزش کودکان می پردازد.

-  در محلی تحت عنوان نمایشگاهی از مواد مخدر، باید میزان آسیب پذیری کودکان ونوجوانان از این مواد افیونی را بصورت تجسم فضایی ویا بابه نمایش درآوردن دست سازهای دانش آموزان،پروژه های تصویری، روزنامه نگاری وغیره را به صورت برجسته مطرح نمود ، تا در آنجا  کودکان  برداشت های خود ناشی ازخطرات استفاده مواد مخدررا بیان نمایند.

مشخصات ساختمان  وتجهیزات مرکز فرآموز:

1-  محله محور بودن (مکان مرکز فرآموز در محلی باشد که بیشترین تراکم جمعیتی را داشته باشد) ودور بودن از خیابان های پر سر وصدا ، خطوط راه آهن ومحل انباشت زباله وسایر مراکز که تولید دود ،بوی بد وآلودگی ها می باشد.

2-  ساختمان فرآموز در دو طبقه ودارای سالن مناسب جهت (ارائه آموزشهای گروهی) باشد.

3-  رعایت تعداد واندازه سرویس های بهداشتی (توالت ودستشویی) متناسب الزامی می باشد .به صورتی که به ازای هر 20 کودک یک چشمه توالت ویک دستگاه دستشویی تعبیه شده باشد .

4-  حداقل فضای کلاس های آموزشی برای کودکان 20 نفر در نظر گرفته شود.

5-  اتاق فعالیت فرآموز مجهز به میز ،صندلی ،وسایل آموزشی با توجه به محتوی کا رگاه اعلام شده در طرح تایید شده باشد.

6-  حیاط یا فضای بازی، ایمن سازی شده  با توجه به پذیرش تعداد دانش آموزان حداقل 50 متر مربع باشد.

7- سیستم سرمایش وگرمایش متناسب نظیررادیاتور، فن کوئل یا شوفاژ ، پکیج،کولر تعبیه شود. در ضمن تمامی سیستم های در دسترس کودکان با ید با پوشش های امن محفوظ شده باشد.

8- وجود کپسول اطفاء حریق دارای کنترل فنی وبررسی ادواری با درج تاریخ و مشخصات بازدید کننده برای هر طبقه ضروری والزامی می باشد.

9-  ایمن سازی پلکان، شیشه ها، ارتفاعات،پریزها، وسایل حرارتی، برودتی وغیره .

10-وجود جعبه کمک های اولیه شامل چسب ،باند، گاز استریل، بتادین و.... در محل مناسب به دور از دسترس کودکان .

11-قابلیت دسترسی مناسب مردم محل به مرکز فرآموز .

12-ترجیحاً استقرار در پارکها و اماکن عمومی با حداقل فضای آموزشی به تعداد 5کارگاه . (برای مناطق شهرداری که متقاضی راه اندازی مرکز فرآموز هستند)

13-دارای آبدارخانه و سرویس های بهداشتی مرتب و مناسب برای استفاده کودکان .

14-دارای کف پوش مناسب و بهداشتی . (مورد تایید اداره کل)

15-دارای رنگ آمیزی مناسب، بهداشتی و شادی آفرین .

16- رعایت اصول ایمنی و بهداشتی .

17-دارای یک اتاق معمولی وسالن انتظار همراهان.

18-داشتن خط تلفن مستقفل و نیز دستگاههای ارتباطی و اطلاعات نظیر رایانه، پرینتر، کپی و....

19-استحکام فضا و منظره زیبایی ساختمان.

20-داشتن نور کافی راهروها وکارگاه ها .

21-ساختمان فرآموز باید در مالکیت یا اجاره رسمی موسس طبق اسناد رسمی دفاتر املاک با کد رسمی باشد وارائه اجاره نامه جهت صدور پروانه فعالیت الزامی می باشد. (مدت اجاره نامه نباید کمتر از 3 سال باشد)

 

                                                                              بنام خدا

طرح تشكيل و راه‌اندازي باشگاه چاقی

1- كليات:

         الف- سلامتي يكي از اساسي‌ترين نيازهاي همه انسان‌ها و شايد مهم‌ترين دغدغه نوع بشر است و نظام سلامت با تعاريف جديد آن نقش روز افزوني در حفظ و ارتقاي سطح سلامت در جامعه را دارد.[1]

ب-اصول سوم، بيست و يكم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اهميت جايگاه سلامت، الزامات مربوط به سلامت جامعه و وظايف دولت را در اين رابطه به تفصيل تشريح نموده است.[2]

پ- به بيان اقتصادي سلامت و آموزش دو وجه اساسي سرمايه انساني بوده و مبناي بهره‌وري اقتصادي انسان و عامل اساسي در كاهش فقر، رشد اقتصادي و توسعه دراز مدت اقتصادي در كليه جوامع محسوب مي‌گردد.[3]

ت- جهش‌هاي بزرگ در تاريخ اقتصاد كشورها مانند رشد سريع انگلستان بعد از انقلاب صنعتي، رشد سريع امريكا و ژاپن در اوايل قرن بيستم و ... مديون بهبود در سلامت عمومي، كنترل بيماريها و بهبود تغذيه بوده است.[4]

ث- به تعبير سازمان جهاني بهداشت، سلامت عبارتست از وضعيت احساس خوب بودن جسمي و رواني و اجتماعي و نه فقط فقدان بيماري و ناخوشي، بنابراين مواردي مانند فقر،

آموزش، تغذيه، اشتغال، دسترسي به آب آشاميدني سالم، بهداشت شرايط زندگي و ... را نيز در بر مي‌گيرد و بر اساس اين تعريف حكومت موظف است كليه موانع دسترسي به سلامت را از ميان بردارد و شرايط لازم را براي حفظ سلامت آحاد جامعه فراهم نمايد.[5]

2- اهميت و ضرورت:

الف- اضافه وزن و چاقي عامل تعيين كننده در بسياري از مرگ‌هاي قابل پيشگيري بوده و موجب افزايش خطر فشار خون، كلسترول بالا، ديابت نوع دوم، بيماريهاي كبدي، سكته قلبي، سنگ كيسه صفرا، آرتريت، اختلال تنفس در خواب، نقرس، واريس و ... مي‌شود.[6]

ب- به اعتقاد بسياري از محققين تركيبي از عوامل گوناگون باعث چاقي مي‌گردد تا جايي كه به دليل پيروي از رژيم‌هاي غذايي غلط و نداشتن تحرك و ورزش ناكافي سالانه بيش از 500000 نفر جان خود را از دست مي‌دهند و شايد اين ركورد بيش از تعداد كساني است كه به دليل مصرف سيگار مي‌ميرند.

پ- مردم آمريكا و كانادا و پس از آن مردمان قاره اروپا بيشترين ميزان چاقي را دارند و در كشورهاي مصر و مكزيك هم اخيراً ابتلا به چاقي بسيار افزايش يافته است و در حال حاضر يك ميليارد و يكصد ميليون نفر در جهان دچار اضافه وزن بوده و سيصد و دوازده ميليون نفر در جهان كاملاً چاق هستند.

ت- در حال حاضر كشور ما جزو جوامع چاق جهان محسوب مي‌گردد زيرا حدود 60 درصد از شهرنشينان و 50 درصد روستائيان مبتلا به چاقي و اضافه وزن مي‌باشند.[7]

ث- با اينكه جزو كشورهاي غني جهان نيستيم اما نسل بعد جامعه كه در حال حاضر كودك است ما را جزو چاق‌ترين كشورهاي جهان قرار خواهد داد.[8]

ج- آمارهاي ملي در زمينه چاقي و اضافه وزن متفاوت است ولي حدود 50 درصد مردان و 66 درصد زنان بالاي 40 سال در كشور دچار اضافه وزن و چاقي هستند.[9]

چ- از آنجا كه معضل چاقي به عنوان يكي از دغدغه‌هاي مهم شهروندان تهراني است، بر همين اساس شهرداري تهران بعنوان يكي از متوليان سلامت شهروندان با هدف حفظ و ارتقاي سلامت شهروندان بر رفع اين مشكل همت گماشته است.

3- اهداف:

الف- هدف كلي:

 تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت شهروندان تهراني از طريق توانمندسازي آنان براي زندگي عاري  از چاقي و اضافه وزن

ب- اهداف اختصاصي

(1)- ارائه خدمات آموزشي و مشاوره و اقدامات ترويجي پايلوت به گروههاي پنجگانه شهروندان تهراني:

گروه اول: شهروندان چاق براي كاهش وزن و رسيدن به وزن نرمال.

گروه دوم: شهروندان با اضافه وزن براي كاهش وزن و رسيدن به وزن نرمال

گروه سوم: شهروندان با وزن نرمال براي حفظ وزن نرمال

گروه چهارم: شهروندان با وزن نرمال دچار بيماريهاي مزمن براي برخورداري از شيوه زندگي سالم همزمان با بيماري

گروه پنجم: شهروندان دچار كاهش وزن براي رسيدن به وزن نرمال

(2)-ايجاد بستر مناسب جهت بررسي وتحقيق دررابطه باراهكارهاي نوين مقابله وپيشگيري ازمعضل چاقي درشهر تهران .

4- اجراء:

الف - نيازمنديها:

از آنجا كه اساس و ضرورت اجراي هر طرح پيش‌بيني و فراهم‌سازي نيروي انساني متخصص ودر اختيار قرار گرفتن تجهيزات و ابزار مورد نياز مي‌باشد، بنابراين نيازمندي بشرح زير پيش‌بيني و ارائه مي‌گردد:

(1)- نيروي انساني :

(الف)- هيئت علمي:

  «1»- عناوين

-         فوق تخصص غدد

-         متخصص جراحي عمومي

-         روانشناس يا روانپزشك

-         دکترای تغذيه

-         متخصص طب ورزشي

-         مسئول سايت باشگاه

   «2»- شرح وظايف:

-     شرکت در جلسات هییت علمی بر اساس برنامه ریزی باشگاه وبررسیهای لازم واعمال نظر در مورد روند اجرایی اقدامات باشگاه واعمال موارد اصلاحی ویا ضروری براساس یافته ها ی جدید علمی .

-     توليد محتواي علمي در رابطه با چاقي و مسائل پيرامون آن جهت به روز بودن سايت باشگاه چاقي. (هریک ازاعضا ء هرماه دو مطلب ، مقاله یا خبر ویا مطلب جدید ، تهیه وپس از تصویب هماهنگ کننده هییت علمی جهت درج در سایت به مسؤل سایت ارایه می گردد ) .                               

-         پذيرش مراجعين معرفي شده و ارائه مشاوره به آنها.

-         برگزاری کلاسهای روانشناسی مرتبط با موضوع چاقی در هرهفته یک روز جهت اعضاء

-         برگزاري كلاسهاي آموزشی بر حسب نياز

 (ب)- هيئت اجرايي:

   «1»-  عناوين:

-         مدير باشگاه منطقه

-         پزشك عمومي

-         كارشناس تغذيه و رژيم درماني

-         آزمایشگاه

-         مربي ورزش خانم

-         مربي ورزش آقا

-         مسؤل پذیرش

-         خدمتكار

  «2»- شرح وظايف:

     * مدير باشگاه:

-         هماهنگي، نظارت، كنترل و هدايت كليه امورات اداري انضباطي و اخلاقي باشگاه

-         تعامل و همكاري لازم با اداره سلامت منطقه بمنظور پيشبرد اهداف تعيين شده باشگاه چاقي

-         كنترل و نظارت دقيق بر امورات مالي ( درآمد ها , هزينه ها ,خريدها و............).

-     مسئوليت پاسخگويي در قبال مجري طرح باشگاه چاقي شهر تهران درامورات مختلف باشگاه (اعم از اداري , مالي , كنترلي , اخلاقي و.......................).

-         كنترل حضور و غياب كادر اجرايي باشگاه منطقه

-         نظارت برحسن اجراي برنامه‌هاي باشگاه بر اساس دستورالعمل اجرايي مصوبه

  *- پزشك عمومي:

      - تجویز آزمایشات غربالگری (قند خون وچربی )
      - ويزيت اوليه مراجعه كنندگان و معاينات ابتدائي و تكميل فرم پزشكي

 (برابر پيوست الف)
- بررسي ازمايشات باليني و آزمایشات غربالگری (قند خون وچربی ) مراجعه‌كنندگان و در صورت لزوم ارجاع آنها به متخصصين مربوطه
- ارائه خدمات اورژانسي (در صورت لزوم)

    *- كارشناس تغذيه:

-         ويزيت اوليه مراجعه كنندگان و بررسي قد و وزن و BMI آنها و تكميل فرم مربوط به تغذيه

-         تنظيم رژيم غذايي مناسب براي مراجعه كنندگان

-         پيگيري و بررسي روند تغييرات رژيم غذايي و BMI مراجعه كنندگان

(هر دو هفته يكبار ) (برابر پيوست ب)

     *-  آزمایشگاه :

- انجام آزمایشات غربالگری (قند خون وچربی )  از اعضاء جدید الورود با معرفی باشگاه در محل باشگاه و ارایه نتیجه آزمایشات 24 ساعت بعد به باشگاه .( آزمایشات یاد شده در طول عضویت نفر  در باشگاه فقط یکبار انجام می گردد )

*- مربي ورزشي:

       - تقسیم بندی اعضاء براساس فاکتورهای خطر وانجام ورزشهای مناسب 

-         ارائه برنامه مناسب ورزشي با نظر متخصص طب ورزشي

-         كنترل حضوروغیاب متقاضيان و انجام ورزشهای توصیه شده

-         ارائه خدمات و راهنمايي مناسب در حين ورزشها ومشاوره لازم ورزشي

     *-مسؤل پذیرش:

-         پذيرش مراجعه كنندگان و تشكيل پرونده مكتوب و رايانه‌اي براي آنها

-         انجام مكاتبات لازم وتشكيل بايگاني منظم

-         پيگيري و كنترل مراجعات زمانبندي شده و اعلام وضعيت حضور و غياب در هر روزبه مديرباشگاه و ثبت در سوابق
 *- خدمتكار:

-         حفظ، نگهداري،‌ نظافت و نظم دادن به مكان باشگاه و تجهيزات استقرار يافته.

-         پذيرائي از كادر اجرايي و ميهمانان

  (2)- مكان باشگاه:

    * فضاي ساختمانی:

     (الف)- سالن براي استقرار دستگاههاي ورزشي (تردميل، دوچرخه و ...) بمساحت150 - 200 متر مربع

          (ب)- اطاق مدير باشگاه

     (پ)- اطاق پزشك عمومي و متخصص تغذيه

     (ت)- اطاق منشي، مربيان و مراجعه‌كنندگان

     (ث)- اطاق  رختكن

     (ج)- اطاق خدمتكار و پذيرايي (آبدارخانه)

    ( ح) – دستشویی وسرویس

  جمع كل فضاي مورد نياز:                                                   250 - 300 متر مربع

  * تجهيزات ضروري ساختمان:

  (الف)- وسيله گرمايي، خنك كننده و تهويه

  (ب)- سه خط تلفن ثابت (تلفن و تلفكس)

  (پ ) – سیستم صوتی مناسب برای سالن ورزش

  (ت)- حفاظت فيزيكي مناسب

(3)- تجهيزات مورد نیاز

  (الف)- تجهيزات اداري:

 - صندلي چرخدار كارمندي                                                        5  عدد

 - صندلي( مبل راحتی ) ثابت مناسب                                           10عدد

-  صندلي فلزي پيوسته 5 تايي سالني                                            4 عدد

 - ميز اداري – فلزي                                                                   5 عدد – 1 عدد

-   دستگاه فاكس                                                                    1 دستگاه

 - دستگاه رایانه با تجهیزات مربوطه                                                5 دستگاه

- دستگاه پرینتر                                                                         1 دستگاه

  - فايل 4 كشو فلزي                                                                  3 دستگاه

 - کمد فلزی طبقه دار                                                                  6 عدد

  - جعبه فلزی قفل دار برای نگهداری کلید ها                                      1 عدد

  - گاو صندوق كوچك                                                                   1 عدد

  - آب سردكن                                                                            2 دستگاه

   - ست معاينه پزشك                                                                  دست كامل

   - جعبه كمك ‌هاي اوليه                                                               2 عدد

   - سماور برقي                                                                          1 عدد

   - چوب لباسي ايستاده                                                               3 عدد

    - ساعت ديواري                                                                       3 عدد

    - شماره‌گير تلفن                                                                      6 دستگاه

    - قوري- استكان                                                                       يك عدد + 2 دست

    - بشقاب پيش دستي                                                                2  دست

    - كارد – چنگال – قاشق                                                             هر يك 2 دست

    -  یخچال                                                                                1 دستگاه

    - وسايل تحریر                                                                          به حد نياز

     (ماشين دوخت – سوراخ كن – نوار چسب – فولدر – جامدادي و ...)

    -  سطل زباله                                                                            2 عدد

  * برآورد اعتبارات لازم مبلغ شصت ميليون ريال (000/000/60 ريال)

(ب)- تجهيزات وررشي:

   - اندازه‌گير قد                                                                             1 عدد

   - اندازه‌گير وزن                                                                           1 عدد

   - كمد فلزي قفل‌دار براي رختكن                                                    10 عدد6 تایی

    - ترد ميل                                                                              10 دستگاه

    - دوچرخه                                                                             10 دستگاه

     - طناب ورزشی                                                                     20 عدد

   - قدم شمار                                                                            1000 عدد

* - برآورد اعتبارات لازم مبلغ دویست وپنجاه ميليون ريال (000/000/250 ريال)

ب- هماهنگيها:

(1)- ادارات سلامت مناطق 22 گانه تهران بعنوان نمايندگان اداره كل سلامت شهرداري تهران مي بايست علاوه برتأمين مكان باشگاه چاقي منطقه مربوطه , تعاملات لازم را نيز با مجري طرح براساس دستورالعمل اجرايي اداره كل سلامت شهرداري بعمل آورند .

(2)- مجري طرح

  (الف)- با هماهنگي اداره سلامت هر منطقه تعامل لازم را با مراكز بهداشتي- درماني منطقه جهت پايش سلامت تغذيه شهروندان وانجام اقدامات پيشگيرانه را بعمل مي آورد.

  (ب)-  نسبت به راه‌اندازي باشگاههاي چاقي در سطح مناطق 22 گانه تهران به تناسب فراهم شدن اماكن و تجهيزات مورد نياز اقدام مي‌نمايد.

  (پ)- با هماهنگي اداره سلامت هر منطقه ازتواناييهاي خانه هاي سلامت وشبكه سلامت ياران بهره برداري مي‌نمايد.

  (ت)-  نسبت به تعيين اعضاء هيئت علمي ومجموعه مديريت اجرايي مناطق اقدام مي‌نمايد.

  (ث)- باشگاههاي چاقي مناطق رابراساس دستورالعمل اجرايي اداره كل سلامت شهرداري تشكيل , سازماندهي , برنامه‌ريزي وامورات آنها راهدايت، نظارت و كنترل مي‌نمايد.    

  (ح)- امورات مالي را اعم از عايدات و هزينه‌ها با هماهنگي مديران باشگاههاي چاقي مناطق 22 گانه تهران مديريت مي‌نمايد.

  (خ)- ترتيب توالي اقدامات اجرايي براي هر مراجعه كننده از ابتداي ورود تا پايان را معين و بر اجراي صحيح آن نظارت مي‌نمايد. (پيوست پ)

 (ج)- سايت باشگاه چاقي و سطح علمي و تخصصي باشگاههاي چاقي مناطق 22 گانه شهر تهران رابا بهره گيري ازاعضا هيئت علمي ومحتوا به روز نگه مي‌دارد.

پ- هزينه ها:

(1)- هزينه هيئت علمي و محتوا:

ماهيانه مبلغ پنج ميليون ريال براي:

پزشك متخصص غدد

پزشك جراحي عمومي

پزشك طب ورزشي

متخصص تغذيه

روانپزشك يا روانشناس

مسئول سايت باشگاه

(2)- هزينه هيئت اجرايي (تمام وقت):

ماهيانه مبلغ چهل و پنج ميليون ريال براي:

مدير باشگاه و حسابدار

كارشناس تغذيه

مربي ورزش مرد

مربي ورزش زن

منشي و بايگان

پزشك عمومي

خدمتكار

هزينه‌هاي متفرقه

(3)-هزینه آزمایشگاه :

براساس قرار داد منعقده بین باشگاه وآزمایشگاه هزینه آزمایشگاهجداگانه محاسبه واز اعضاء اخذ میگردد .

ت- درآمدها:

حق عضويت هر نفر در يك ماه مبلغ 000/300 ريال معادل سی هزار تومان شامل و يزيت پزشك عمومي، ويزيت كارشناس تغذيه، ارائه رژيم غذايي، ارائه برنامه ورزشي و در صورت لزوم ارجاع به متخصص غدد، ويزيت روانشناس يا روانپزشك و متخصص جراحي عمومي مي‌باشد. ضمناٌ هزینه آزمایشات غربالگری (قند خون وچربی ) بصورت جداگانه محاسبه وازمتقاضیان اخذ میگردد .

     تبصره 1 :  اداره کل سلامت شهرداری موافقت نموده است’ درصورت بحد نصاب نرسیدن اعضاء باشگاه ( 300 نفر ) ما بالتفاوت هزینه های باشگاه را تآ مین نماید .

   تبصره 2 :  مجری طرح متعهد می گرددکه کلیه خدمات ارایه شده در باشگاه چاقی رابرای  کارکنان معرفی شده شهرداری تهران را با تخفیف محاسبه نماید .

    تبصره 3 :باتو جه به شرایط زمانی ومکانی باشگاه های چاقی مناطق 22گانه در شهر تهران حق عضویت اعضاء می تواند متغیر باشد .

 

   پيوست الف

پرونده پزشكي

تاريخ مراجعه ................

شماره پرونده ............

 

نام ........................نام‌خانوادگي ..............تاريخ تولد:    /   /  13
تحصيلات .....................

شغل ......................... وضعيت تأهل ....................... تعداد فرزند .................... تلفن همراه......................................  منزل...............................

آدرس دقيق پستی: ...................................................................................................................

 

علت مراجعه: كم كردن وزن ¨                     اضافه كردن وزن ¨

 * مبتلا به كداميك از بيماريهاي زير هستيد؟

كم كاري تيروئيد     ¨           پائين بودن قندخون  ¨           سوءها ضمه و نفخ    ¨           نقص سيستم ايمني    ¨

پركاري تيروئيد      ¨           اختلالات هورموني زنانه        ¨           سوزش معده (گاستريت)         ¨           مصرف الكل                           ¨

ديابت                       ¨           مشكلات دوران يايسگي       ¨           بيمارهاي اعصاب و روان         ¨           مصرف سيگار                   ¨

فشار خون بالا        ¨           پوكي استخوان                   ¨           ميگرن                                      ¨       سابقه جراحي                    ¨            

بيماريهاي كليوي      ¨           مشكلات تنفسي و آسم            ¨           سنگ كيسه صفرا     ¨           كم خوني ¨

چربي خون بالا       ¨           آلرژي                                      ¨           بيماريهاي كبدي       ¨           ساير بيماريها            ¨

يبوست                ¨           آرتروز                                     ¨           بيماريهاي پوستي      ¨

* آيا در حال حاضر دارويي مصرف مي كنيد؟        بلي ¨                     خير ¨                    نام داروها:

* آيا در خانواده افراد چاق ديگري هم وجود دارد؟                بلي ¨                     خير ¨

پدر ¨                    مادر ¨                   همسر ¨                 برادر ¨                  خواهر ¨                فرزند ¨ ساير فاميل ¨

* آيا از داروي لاغري استفاده نموده ايد؟

نام دارو ............................................................                     
ميزان رضايتمندي ...............................................

آيا از دستگاههاي لاغري يا دستگاههاي ورزشي خاصي استفاده مي‌نمائيد؟            
بلي ¨                     خير ¨

نام دستگاه ..............................................................
ميزان رضايتمندي ......................................................

* آيا تاكنون رژيم غذايي داشته‌ايد؟                                                                       
  بلي ¨                     خير ¨

نام پزشك ........................................... سال ........................... نوع رژيم ................ميزان تغييرات وزن ............... كيلوگرم

* معاينات بالينی

  سايرمعاينات

پيوست ب

پرونده تغذيه 

  تاريخ مراجعه ..........................

 

شماره پرونده........................

* آيا در مورد انجام رژيم جدّي هستيد؟                             بلي ¨              خير ¨

* آيا در زمان بارداري يا شيردهي بسر مي‌بريد؟                  بلي ¨              خير ¨

* آيا حساسيت غذايي خاصي داريد؟                                بلي ¨              خير ¨

نام مواد غذايي:

عادات غذايي و تمايل خود را به غذاهاي خاص اعلام  فرمايئد:

..............................................................................................................................

.............................................................................* معاينات باليني:

وزن .................................. قد.............................. دوركمر ............................. دور باسن ............................................ دورمچ ............................

دور سينه .................................... دور ران ...................................................BMI

* ميزان كالري مورد نياز : ..........................................

ميزان كالري توصيه شده ...........................................

جلسه

تاريخ

كالري

وزن

نوع رژيم

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پيوست پ

ترتيب توالي اقدامات اجرايي

1 - پس ازراه اندازی و اعلام آمادگی باشگاه،اقدامات جامع وفراگیر بمنظور جذب افراد ذينفع از طريق سايت باشگاه و پخش اوراق تبليغاتي در سطح منطقه آغاز و اطلاع‌رساني انجام مي‌شود.

2- متقاضیان با مراجعه حضوري به باشگاه،یا از طریق سایت باشگاه بشرح زير پذيرش واقدامات بعدی را تا پایان یک دوره زمانبندی شده بعمل مي‌آورند.

الف- با مراجعه متقاضی به باشگاه , مشخصات انفرادي وی توسط منشي اخذ و پرونده مكتوب تنظيم و با اخذ شهريه ماهيانه بصورت نقدی  نام نویسی وپذيرش متقاضی انجام مي‌گردد و سپس جهت معاينات پزشكي به پزشك عمومي باشگاه معرفي مي گردد.

ب- پزشك عمومي پس از انجام معاينه اوليه و مصاحبه با داوطلب فرم پزشكي مصوبه (فرم الف) را تكميل مي‌نمايد.سپس دستورانجام آزمایش قند خون وچربی داده میشود ونمونه گیری درمحل باشگاه انجام وپس از 24 ساعت نتیجه آزمایش به باشگاه ارسال وپزشک پس از رویت نتیجه آزمایش دستورات لازم را صادر می نماید . چنانچه تشخیص داده شود متقاضي احتمالا داراي بيماري خاصی می باشد وي را به پزشكان متخصص هییت علمی باشگاه معرفی  تا مراحل لازم را طی نماید در غیر اینصورت وی را به کارشناس تغذیه ومربی ورزشی معرفی می نماید.

ت-- كارشناس تغذيه و رژيم درماني پس از اندازه گيري قد و وزن و تعيين BMI متقاضي، گروه وي را مشخص مي‌نمايد (اضافه وزن, چاق ,چاق مفرط ) سپس فرم مربوطه (پيوست ب) را تكميل و دستورات غذايي لازم داده مي‌شود و سپس به مربي ورزشي معرفي مي‌گردد.

- كارشناس تغذيه و رژيم درماني پس از اندازه گيري قد و وزن و تعيين BMI متقاضي، گروه وي را مشخص مي‌نمايد (اضافه وزن, چاق ,چاق مفرط ) سپس فرم مربوطه (پيوست ب) را تكميل و دستورات غذايي لازم داده مي‌شود و سپس به مربي ورزشي معرفي مي‌گردد.

ث- پزشك عمومي و كارشناس تغذيه و مربيان ورزشي فرم‌هاي تكميل شده و گروه‌بندي افراد و توصيه‌هاي لازم پزشكي، ورزشي و غذايي هر فرد را بصورت مكتوب در سوابق فردمنعكس و پس از پايان كار فرم مربوطه راجهت بايگاني به منشي باشگاه تحويل مي‌نمايند.

ج- منشي پس از ثبت و بايگاني فرم‌ها در پرونده انفرادي هر فرد نسبت به تشكيل پرونده الکترونیکی افراد نيز اقدام مي‌نمايد.

چ- مدير باشگاه با هماهنگي پزشک وکارشناس تغذيه و مربيان ورزش و باستناد سوابق موجود هر فرد متقاضيان راجهت شرکت درکلاسهای آموزشی علل روانشناختی چاقی گروه‌بندي نموده و زمان حضور افراد را در کلاس فوق مشخص وبه آنها اعلام مي‌نمايد.

3- شهريه ماهيانه متقاضيان توسط منشي جمع‌آوري و توسط يك ليست به انضمام برگ دوم رسيدها به مدير باشگاه ارائه مي‌گردد. مدير باشگاه پس از بررسي و تاييد صحت اسناد حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مبلغ دريافتي را بحساب مجری طرح  واريز مي‌نمايد.

4- مدير باشگاه هزينه‌هاي جاري و متفرقه را محاسبه و پس از هماهنگي با مجري طرح و با تصويب وی بصورت چک دریافت وسپس هزینه ها را همراه اسناد، رسيدها و فاكتورها در پايان هر ماه جهت حسابرسي به دفتر مجري طرح ارائه مي‌نمايد.

5- با توجه به اينكه شهريه ماهيانه افراد اندك و ناچيز پيش‌بيني شده است لذا در صورت انصراف متقاضي مسترد نمي‌گردد .

6-  مسولیت تأمين کلی، حفظ، نگهداري و مراقبت عمومي اموال باشگاه در ساعات غيرفعاليت با مجموعه ميزبان (شهرداري مناطق)بوده ودر زماني كه باشگاه فعال مي‌باشد بعهده مديريت باشگاه است.

7- به منظور كنترل دقيق و صحيح مراجعين به باشگاه جهت متقاضيان كارت عضویت برای هردوره تهيه می گرددو ورود به باشگاه تنها با ارایه کارت خواهد بود .

8- مدارك و اطلاعات فردي متقاضيان محرمانه بوده و ضروري است ضمن بايگاني و مراقبت صحيح، از دسترسي افراد غيرمسئول شديداً ممانعت گردد. (مكتوب و نرم‌افزاري)

9- رعايت شئونات اسلامي و حفظ حريم اخلاقي در محدوده باشگاه مدنظر قرار گيرد وتوسط مديريت باشگاه ها كنترل ونطارت بايسته بعمل آيد .

 ضميمه پيوست پ

 

مراجعه كننده

BMI>40

چاق مرضي

35<BMI<40

چاق مفرط

30<BMI<35

چاق

25<BMI<30

اضافه وزن

متخصص

غدد

دريافت دارو يا

توصيه‌هاي پزشكي

متخصص

تغذيه

دريافت رژيم

غذايي مناسب

متخصص

طب ورزشي

دريافت برنامه

ورزشي مناسب

متخصص

جراحي

دريافت خدمات

جراحي مناسب

اندازه‌گيري

BMI

 

 

           ضميمه پيوست پ

 

مراجعه كننده

نرمال

مشكوك

متخصص

غدد

دريافت دارو يا توصيه‌هاي اوليه پزشكي

متخصص

تغذيه

دريافت رژيم

غذايي مناسب

متخصص

طب ورزشي

دريافت برنامه

ورزشي مناسب

انجام آزمايشات

اوليه

 

[1] - اصول و مباني سياست‌ ملي سلامت، انتشارات مركز پژوهشهاي مجلس

[2] - همان

[3] - همان

[4]- همان                                                                             

[5] - اصول و مباني سياست‌ ملي سلامت، انتشارات مركز پژوهشهاي مجلس

[6] - همان

[7] - كنگره چاقي – تيرماه 1388 تهران2

[8] - روزنامه تهران امروز 18 تيرماه 1388

[9] - سايت باشگاه چاقي شهرداري تهران                                          به نام خدا

دستورالعمل خانه هاي تن آرام (ماساژ)

مقدمه

گسترش فرهنگ نشاط در جامعه به عوامل متعددي بستگي دارد و يكي از راهكارهاي رسيدن به اين مهم ايجاد آرامش و نشاط در تك تك افراد جامعه با اجراي ماساژهاي آرامبخش بر روي آنان است. در اين راستا تاسيس خانه هاي تن آرام (ماساژ)  در دستور كار قرار گرفته و اميد است كه بدينوسيله گامي در جهت  ارتقاع سلامت عمومي جامعه برداشته شود.

 

هدف

اين پروژه اهداف زير را دنبال مي كند:

1-     فرهنگ سازي عمومي در مورد خدمات ماساژ

2-     گسترش نشاط در جامعه با رعایت موازین شرعی و اسلامی

3-     ايجاد استانداردهاي لازم در مورد خدمات ماساژ

4-     كارآفريني براي افراد علاقه مند به فراگيري دوره هاي ماساژ

 

از آنجا كه در ايران ماساژهاي متفاوتي با سبكهاي گوناگون و گاهاً غير اصولي اجرا مي شوند، از اهداف اين پروژه انجام ماساژهاي اصولي با روشهاي استاندارد كه نه تنها آسيبي به افراد نمي زند، بلكه در صورت اجراي صحيح آنها توسط ماساژورهاي آموزش ديده خواص آرامبخشي، ضد استرس فراواني دارند مي باشد. بدين منظور نظارت و بازرسي از خانه هاي ماساژ اين تضمين را مي دهد كه ماساژورها دقيقا طبق اصول و استانداردهاي فراگيري شده و با رعایت شئونات اسلامی به ارائه خدمات بپردازند. بدين ترتيب مراجعه كنندگان اطمينان خواهند داشت كه خدمات ارائه شده به آنها توسط افرادي تعليم ديده ، ماهرومتعهد انجام خواهد شد و علاوه بر اين، به علت آموزشهاي متمركز افراد ماساژور، خدمات ارائه شده در تمامي خانه هاي  تن آرام (ماساژ )به يك سبك بوده و مراحل ارائه خدمات كاملا يكسان مي باشد. اين امر باعث ايجاد اعتماد در مراجعه كنندگان و در نهايت گسترش فرهنگ عمومي در اين زمينه و همچنين تقويت فرهنگ نشاط خواهد بود. با در پيش گرفتن اين شيوه، تقاضاي عمومي براي گرفتن خدمات ماساژ افزايش يافته و پتانسيل زيادي در جهت ايجاد بازار كار و كارآفريني به وجود خواهد آورد.

 


خانه هاي تن آرام
(ماساژ)

اين مكان بايد داراي فضاي حداقل 20 متر مربعي باشد به شرطي كه عرض اتاق از 3 متر كمتر نباشد. در هر يك از اين مراكز 2 عدد ماساژور آقا يا خانم به طور همزمان كار خواهند كرد. اگر مركز تن آرام در مجموعه اي باشد كه محدوديت ورود آقايان و خانمها در ساعات مشخصي وجود دارد، اين مراكز هم از سانس خانمها و آقايان آن مجموعه پيروي خواهند كرد. در غير اين صورت ساعات كاري مراكز تن آرام به 2 صورت مي تواند باشد:

1-     صبحها از ساعت 9 الي 31 بعد از ظهر ویژه خانمها و عصرها از 14 بعد از ظهر الي18عصر ویژه آقايان

2-     روزهاي فرد صبحها از ساعت 9 الي31 بعد از ظهر ویژه خانمها و عصرها از 14 بعد از ظهر الي 18 عصر ویژه آقايان و روزهاي زوج صبحها از ساعت 9 الي 31 بعد از ظهر ویژه آقايان و عصرها از 14 بعد از ظهر الي 18 عصر ویژه خانمها

انتخاب يكي از دو روش فوق در مراكز بستگي به ميزان تقاضاي مشتريان در هر مركز دارد.


نحوه رزرو وقت و دريافت پول از مشتريان

در هر مركز يك فرد مسئول وقت دهي به افراد متقاضي مي باشد. بديهي است كه اين شخص بايد كاملا در جريان انواع خدمات ارائه شده در مركز، برنامه كاري ماساژورها، جدول نوبت دهي به مشتريان و آگاهي از وقتهاي خالي ماساژورها باشد. همچنين به هنگام مراجعه مشتري، فرد مسئول وظيفه دريافت مبلغ تعيين شده براي ماساژ از وي را دارد. پس از دريافت پول، قبض 3 برگي براي مشتري  صادر كرده كه يك برگ آن نزد خود وي مي ماند و 2  برگ آن را به مشتري خواهد داد. سپس مشتري با ارائه برگ مخصوص ماساژور، از وي خدمات مورد نظر را دريافت مي كند. قابل ذكر است كه ماساژور در پايان هر ماه به ميزان برگه هايي كه نزد خود نگه داشته است مي تواند از شهرداري دريافتي داشته باشد.


شرايط عمومي ماساژورها

ماساژورهايي كه در خانه هاي تن آرام ( ماساژ ) به ارائه خدمات مي پردازند بايد داراي شرايط زير باشند:

1-     داراي مدرك شركت در دوره هاي آموزشي ماساژ از طرف مركز آموزش ماساژ ايران باشند.

2-    به هيچ عنوان كار درماني انجام ندهند و در مورد توانايي هاي خود غلو نكنند. در صورت مراجعه افراد براي درمان، ايشان را به پزشك متخصص راهنمايي كنند.

3-    اگر در مورد مسئله اي مطمئن نيستند كه آيا ماساژ براي فرد مراجعه كننده مناسب است يا خير، وي را راهنمايي كرده تا در مورد مشكل خود به پزشك مراجعه كرده و از انجام ماساژ بر روي او خودداري كنند.

4-     داراي برخورد مناسب با مراجعه كنندگان بوده و با گشاده رويي و مهرباني، به سايرين آرامش دهند.

5-     از دريافت هر گونه وجه تحت عنوان انعام و ... خودداري كنند.

 


شرايطي كه ماساژورها در حين كار بايد رعايت كنند

1-     بهداشت و نظافت شخصي را رعايت كرده و داراي پوشش راحت، مناسب و آراسته باشند.

2-     پيش از شروع انجام ماساژ تمركز كرده و خونسرد باشند.

3-     از جواهر آلات و زيور آلات استفاده نكنند.

4-     در صورتي كه داراي موهاي بلند هستند، آنها را بايد جمع كنند.

5-     ناخنها بايد كاملا" كوتاه باشند ( برای خانمها کوتاه و بدون لاک باشد )

6-     از استفاده از عطرهاي تند خودداري كنند.

7-     در حين بيماري كار نكنند.

8-     در حين كار ساكت باشند.

9-     از خوردن، آشاميدن و جويدن در هنگام كار خودداري كنند.

10-  در حين كار از تلفن و تلفن همراه استفاده نكنند.

11-  به هنگام انجام حركات مودب بوده و شئونات اخلاقي و اسلامي را كاملا رعايت نمايند.

 

       آدابي كه ماساژور بايد پيش از شروع ماساژ رعايت كند

1-     به مراجعه كننده اجازه دهد كه مدت كوتاهي استراحت كرده و به محيط خو  بگيرد.

2-     در مورد انواع ماساژ توضيح داده تا مراجعه كننده بتواند ماساژ مورد دلخواه خود را انتخاب نمايد.

3-     بسته به ماساژ انتخابي، بسته لوازم مصرفي را در اختيار مراجعه كننده قرار دهد.

4-     از مراجعه كننده بخواهد كه لباس خود را تعويض نمايد.

5-     پاهاي مراجعه كننده را تميز كند.

6-     در مورد مشكلات و بيماريهاي مراجعه كننده سوال كند.

7-     مبناي زمان ماساژ لحظه شروع ماساژ تا پايان آن مي باشد و انجام آداب قبل و بعد از ماساژ جزو زمان ماساژ محسوب نمي شود.

 


شرايط خانه هاي ماساژ

1-     تميز باشد

2-     ساكت باشد

3-     داراي تهويه مطبوع و درجه حرارت مناسب باشد.

4-     داراي رنگهاي ملايم باشد

5-     كاملا محصور بوده و از خارج از اتاق ديد نداشته باشد.

6-     از ملحفه و روبالشي يك بار مصرف استفاده شود.

7-     از دستمال و حوله يك بار مصرف استفاده شود.

     تجهيزات مورد نياز مراكز ماساژ

-           دو عدد گلدان

-          پارتيشن (به ارتفاع دو متر و طول دو متر) جهت جدا سازي فضاي تختها از يكديگر

-          پارتيشن براي ورودي اتاق به گونه اي  باشد که در صورت باز شدن در، فضاي داخل اتاق از بيرون به هيچ عنوان رويت نشود.

-          سه عدد صندلي

-          مات كردن شيشه ها

-          2 عدد تابلوي تصوير طبيعت

-          كمد قرار دادن وسايل شخصي داراي قفل (لاكر) براي استفاده همزمان 4 نفر

-          يك عدد جا كفشي

-          يك عدد پادري

-          دو عدد آباژور با نور قابل تنظيم

-          دو عدد ميز عسلي

-          يك عدد رخت آويز ديواري

-          يك دستگاه كتري برقي

-          يك دستگاه پخش كننده موسيقي ملايم بدون كلام (ضبط صوت و يا MP3 Player با بلندگو)

-          دو جفت دمپايي مردانه

-          دو جفت دمپايي زنانه

-          سطل آشغال در دار پدالي

-          يك عدد تابلوي تعرفه هاي انواع ماساژها

-          يك عدد تابلوي دستورالعمل كاري مراكز با ذكر تلفن شكايات و منشور اخلاقي مراكز

   انواع ماساژ

تا اطلاع ثانوي فقط خدمات ماساژ آروما (ماساژ با روغن) ، ماساژ پاها و ماساژسنتی  در خانه هاي تن آرام( ماساژ) به مراجعه كنندگان ارائه مي‌شود. ماساژ آروما ماساژ كل بدن با استفاده از روغن بوده و در دسته ماساژهاي نرم قرار مي گيرد. در ماساژ پاها با استفاده از كرم، روغن و چوب مخصوص، فقط پاهاي مراجعه كننده تا زانو ماساژ داده مي شود با اينحال ماساژ كاملي حساب شده و تاثير آن بر روي كل بدن مي باشد ، در ماساژ سنتی شخص ماساژ گیرنده با لباس بوده و حرکات فشاری و کششی مختلفی بر روی وی انجام می شود . این ماساژ در  دسته ماساژ های سفت قرار می گیرد .

 

   هزينه ها

1-     هزينه ماساژ

هزينه ماساژ صرف نظر از نوع ماساژ تا اطلاع ثانوي طبق جدول زير مي باشد:

مناطق 7 – 8 - 13 – 14 – 21 – 22 شهرداري تهران

ماساژ

نيم ساعته

ماساژ

يك ساعته

ماساژ

يك ساعت و نيمه

ماساژ

دو ساعته

000/60 ريال

000/11 ريال

000/160 ريال

000/210 ريال

 

2-     هزينه لوازم مصرفي

هزينه لوازم مصرفي براي هر ماساژ طبق جدول زير مي باشد:

ماساژ

آروما

ماساژ

پاها

ماساژ

سنتي

000/22 ريال

000/15 ريال

000/10 ريال

 

 

منشور اخلاقي

1-     پايبندي به اصول اخلاقي، اسلامي، فرهنگي و حرفه اي

2-     رعايت احترام، ادب، بردباري، متانت، عدالت و انصاف

3-     رعايت نظم، انضباط، بهداشت و پيراستگي محيط كار و آراستگي پوشش

4-     ارائه خدمات مناسب اصولي و حرفه اي با توجه به اصل صداقت

5-     ارزش گذاري به وقت مراجعين جهت پرهيز از تاخير در ارائه خدمات

6-     رعايت و اجراي كامل قوانين و شرايط كاري و حرفه اي

^
| حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385