::03/01/2015 - يكشنبه 10 اسفند 1393
مشخصات ابراهیم باقری - رئیس اداره آموزش


 گواهينامه استاندارد تخصصي آموزش

ISO10015

 

گالری عکس
اداره آموزش

اطلاعات تماس

تلفن تماس:    33301418-33255519

فکس:             33255519            

 آدرس مرکز آموزش : خیابان اقبال لاهوری ، کوچه اورند ، ساختمان مرکز آموزش کارکنان شهرداری منطقه  13