::11/23/2014 - يكشنبه 2 آذر 1393
مشخصات ابراهیم باقری - رئیس اداره آموزش


سخن بزرگان

 گواهينامه استاندارد تخصصي آموزش

ISO10015

 

گالری عکس
^
اداره آموزش

اطلاعات تماس

تلفن تماس:    33301418-33255519

فکس:             33255519            

 آدرس مرکز آموزش : خیابان اقبال لاهوری ، کوچه اورند ، ساختمان مرکز آموزش کارکنان شهرداری منطقه  13