با نزدیک شدن به ممیزی نهایی HSEمنطقه یک دوره جلسه آموزشی و توجیهی توسط اداره محیط زیست برای پیمانکاران در حال فعالیت در منطقه 13 برگزار گردید .

مهندس حمید نظری رئیس اداره محیط زیست منطقه اعلام کرد : با توجه به نزدیک شدن به ممیزی نهایی HSEمنطقه ولزوم رعایت استانداردهای لازم توسط پیمانکاران منطقه با حضور کارشناسان و نمایندگان و مشاور HSE از کلیه پیمانکاران در حال فعالیت در منطقه برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمد و ضمن معرفی سامانه مدیریت HSE و اهداف شهرداری تهران از استقرار این سامانه به تشریح مستندات و الزامات مربوط به پیمانکاران پرداخته شد و به تفکیک فعالیتها ، مخاطرات شغلی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن گزارش برخی حوادث در منطقه به رعایت و پایش اصول استاندارد شغلی وآمادگی لازم جهت ممیزی در روزهای آینده تاکید گردید. در این جلسه ، نمایندگان 29 شرکت پیمانکاری حضور داشتند .

تعداد مشاهده:381
1391/7/11