Fa|Enرونق تولید
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu

پایگاه بسیج

عنوانآدرستلفن
(واقع در مسجد حسنی حوزه 196 صداقت)پایگاه بسیج شه پیروزی- سی متری نیروی هوایی-هشتم نیروی هوایی-کوچه محمود بهشتی-پ9- واحد 2
(واقع در مسجد بقیه الله) پایگاه بسیج شهید صمیمی ن پیروزی- سی متری نیروی هوایی-هشتم نیروی هوایی-کوچه 7/25-پ7 – واحد 1
بسیج شهید بهشتی- بسیج 191شهید دستوراه-بسیج شهید ن خ پیروزی-خ پرواز-روبروی کوچه سوقانی-پ110
بسیج شهید بهشتی-بسیج 192حافظین-بسیج شهیده اکرم عس خ پیروزی-خ پرواز-روبروی کوچه سوقانی-پ110
بسیج شهید احمد نصرالهی پیروزی-سی متری نیروی هوایی-پنجم نیرو هوایی-پ29
بسیج شهید رضا عباسی پیروزی-سی متری نیروی هوایی-سوم نیروی هوایی-پ25
بسیج شهید طالب طاهری پیروزی-سی متری نیروی هوایی-پنجم نیرو هوایی-پ29
بسیج شهید مجید دانشخواه خیابان دماوند-مسیل جاجرود-ابتدای ترابی-پ50
بسیج شهید مجید نسل سهراب خیابان دماوند- مسیل جاجرود- ابتدای ترابی-پ50
بسیج شهید محسن حاجی بابا پیروزی-سی متری نیروی هوایی-سوم نیروی هوایی-25
بسیج کارخانجات/ بسیج شرکت رادیو الکتریک خ.دماوند- کیلومتر 2 جاده آبعلی-روبروی خ. جشنواره-جنب کیمیدارو-پ266 جدید-واحد 1
پایگاه بسیج شهید ناصرمعبودیان پیروزی -اول نیروهوایی-ک1/31-پ38-واحد 1
پایگاه بسیج علیرضا موحد کرمانی پیروزی-نبش اول نیروهوایی-پ285
پایگاه بسیج ایثار(بسیج شرکت افست) خ. دماوند- روبروی سازمان آب -8جدید/183 قدیم- واحد 1 77339093
پایگاه بسیج زینب کبری خیابان پیروزی- خیابان دهقان-علوی-پ52-واحد 2
پایگاه بسیج شهید امیر محمودی خیابان پیروزی-خیابان دهقان-انتهای 21 متری دهقان-پ348-واحد2
پایگاه بسیج شهید سعید ذاکری خیابان مسیل منوچهری-پ58
پایگاه بسیج شهید شریفیان سه راه تهرانپارس- خ. دماوند -کوی نیروی هوایی -پلاک 4 – واحد 1
پایگاه بسیج شهید منوره علوی خیابان پیروزی-خیابان دهقان-انتهای 21 متری دهقان-پ348-واحد2
پایگاه بسیج شهیدان ملکی واقع در مسجد چهارده معصوم پیروزی- سی متری نیروی هوایی-احمد زاده-پ2 – واحد 1
پایگاه بسیج مسعود معلمی نژاد خیابان امامت-کوچه فرهادی-پ12
پایگاه شهید یوسف کلاهدوز خیابان دماوند-خیابان سی متری نیرو هوایی
پایگاه مقاومت بسیج 193 شهید کلاهدوز و شهید حصیری خ دماوند-ناصری-پرورده-پ38
پایگاه مقاومت بسیج 194 حضرت مریم و شهید زکائی خ دماوند-ناصری-پرورده-پ38
پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد رستمی خیابان دماوند-27 متری اشراقی-پ65
12

دسترسی سریع