Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
07/23/2018 - دوشنبه 1 مرداد 1397
Menu

فرآیند های منطقه 13

 

 

شماره معاونت عنوان اداره/ واحد نوع فرآیند عناوین فرآیند
1

امور اجتماعی و فرهنگی ورزش و سلامت

اصلی MSO-P10 نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی
MSO-P11 اداره ورزش
اصلی -----MSO-P08 فرآیند سلامت
فرعی
----MSO-P09 خرید سلامت
2 امور بانوان اصلی MSO-P03 برگزاری برنامه
MSO-P04 جذب بانوان سرپرست خانوار
MSO-P05 توانمند سازی بانوان
MSO-P06 اجرای طرح ها و ابلاغیه های اداره کل امور بانوان
فرعی MSO-P07 پیش­بینی بودجه
3 فرهنگی
اصلی
MSO-P02 تجهیز مساجد
MSO-P01 انجام امور فرهنگی 9 گانه
4 امور آسیب­های اجتماعی اصلی MSO-P12 جمع آوری متکدیان، معتادین، کارتن خوابها
MSO-P13 رفاه
MSO-P14 آسیب های اجتماعی
فرعی MSO-P15 کارآفرینی
MSO-P16 مشارکت های مردمی
5  آموزش و مشارکت­های اجتماعی اصلی MSO-P17 برگزاری دوره های آموزشی در سرای محلات
MSO-P18 طرح شهردار مدرسه
MSO-P19 طرح برگزاری شهر در دست بچه ها (برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی و علمی)
پشتیبانی و مدیریتی MSO-P20 طرح حمایت عمرانی از مدارس
MSO-P21 طرح حمایت از مدارس
6 برنامه ریزی و توسعه شهری برنامه و بودجه اصلی MPL-P01 تامین اعتبار درخواست شده
MPL-P02 فعالیت تایید اعتبار صورت وضعیت
MPL-P03 فعالیت بودجه ریزی سالیانه
MPL-P04 اصلاحیه بودجه
7
فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد اصلی
MPL-P05 کنترل پروژه
MPL-P06 نگهداری و تعمیرات،IT
8 خدمات شهری و محیط زیست مدیریت پسماند اصلی MEN-P01 آموزش طرح تفکیک از مبدا
MEN-P02 جمع آوری پسماند خشک
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P03 خریداری پسماند خشک در غرفه های بازیافت
MEN-P04 انتخاب مشتری پسماند جمع آوری پسماند خشک
9 زیباسازی اصلی MEN-P34 فعالیت طراحی ،چاپ و نصب بوم و بنر
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P35 مفاصاحساب نهایی پیمانکاران
10 خدمات شهری اصلی MEN-P05 جمع آوری خاک و نخاله توسط موتوری سنگین
MEN-P06 جمع آوری خوردروهای اسقاطی
MEN-P07 نظافت و پاکیزه سازی شهر
MEN-P08 عملیات برف روبی معابر
MEN-P09 انجام عملیاتهای فوری 137
MEN-P10 موتوری سنگین
MEN-P11 آبرسانی و آبپاشی توسط تانکر
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P12 آزادسازی خودروهای اسقاطی توقیف شده
MEN-P13 پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران سد معبر
MEN-P14 انعقاد قراردهادهای خدمات شهری
MEN-P15 آزادسازی خودروهای وانتی سد معبر/وسایل دستفروشی
11 نگهداری مسیل­ها اصلی MEN-P33 نگهداری مسیل ها و قنوات
12 ساماندهی صنایع و مشاغل اصلی MEN-P16 کنترل جوندگان موذی
MEN-P17 زنده گیری سگ های بلاصاحب
MEN-P18 نظارت بر عملکرد کیوسکهای مطبوعاتی و گلفروشی
MEN-P19 رسیدگی به شکایات از عملکرد کیوسکها/گلفروشی
MEN-P20 ساماندهی صنایع و مشاغل
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P21 معرفی زمین از سوی منطقه و در تملک منطقه
MEN-P22 صدور مجوز جابجایی کیوسک
13 فضای سبز اصلی MEN-P23 نگهداری فضای سبز
MEN-P24 کمیسیون ماده 7
MEN-P25 احداث فضای سبز
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P26 مشاوره گل و گیاه
MEN-P27 طراحی،آماده سازی اسناد مناقصه، انجام تشریفات امور مناقصه و ابلاغ قرارداد
MEN-P28 خرید
14 ایمنی، بهداشت و محیط زیست اصلی MEN-P29 المانهای محیط زیستی در سطح منطقه
MEN-P30 آموزش (شهروندی،کارگری، پیمانکار)
پشتیبانی و مدیریتی MEN-P31 انتخاب، اجرا و نظارت بر پیمانکاران محیط زیست
 MEN-P32 نگهداری استانداردهای HSE,IMS
15 حمل و نقل و ترافیک حمل و نقل عمومی

اصلی
 


MLO-P04 توسعه معابر پارکبان

MLO-P05 نظارت بر پارکینگ ها

MLO-P06 نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات حمل و نقل عمومی ترافیک
16 MLO-P07 آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی
MLO-P08 نظارت بر پارکبان ها
 مهندسی و ایمنی

اصلی
MLO-P01 طراحی طرحهای ترافیکی

MLO-P02 نگهداری حمل و نقل و ترافیک
مدیریتی و پشتیبانی فنی
اصلی
MLO-P03 جمع آوری اطلاعات ترافیکی
17 شهرسازی و معماری صدور پروانه اصلی MAR-P01 صدور پروانه
MAR-P02 پایان کار / رفع خلاف
MAR-P03 پاسخ به استعلامها
18 فنی و عمرانی رسیدگی فنی اصلی MCI-P01 نظارت و رسیدگی فنی
پشتیبانی و مدیریتی MCI -P02 تحویل پروژه
19 توسعه و نگهداشت فنی اصلی MCI -P03 نظارت بر اجرا
MCI -P04 حفاری
MCI -P05 حفاری اضطراری
پشتیبانی و مدیریتی MCI -P06 درخواست افزایش 25 % مبلغ قرارداد
20 مالی و اقتصاد شهری حسابداری اصلی MFI-P01 پرداخت با استفاده از ماده 16 و 17
MFI-P02 مفاصاحساب نهایی پیمانکاران
MFI-P03 تنظیم سند هزینه
MFI-P04 استرداد عوارض
21 امور سرمایه­گذاری و مشارکت­های مردمی اصلی MFI-P05 خدمات مالی و سرمایه گذاری
22 توسعه منابع انسانی  امور رفاهی اصلی MHR-P01 اعطای بلیط های تفریحی
MHR-P02 صدور بن کارت
MHR-P03 تعویض یا تمدید دفترچه MHR-P04 درمانی شهرداری
MHR-P05 دریافت معرفی نامه و دریافت هزینه های درمانی پرسنل رسمی شهرداری
MHR-P06 اعطای هدایای غیرنقدی
MHR-P07 دریافت وام
MHR-P08 تورهای سیاحتی و زیارتی
پشتیبانی و مدیریتی MHR-P09 جبران کسر شارژ
MHR-P11 هدیه شهردار تهران(ازدواج)
23 آموزش پشتیبانی و مدیریتی MHR-P12 نیازسنجی
MHR-P13 اجرا
MHR-P14 پذیرش،معرفی و تائید کارآموزان به واحدهای مختلف
MHR-P15 تائید 176ساعت آموزش پرسنلی
24 امور اداری و کارگزینی پشتیبانی و مدیریتی MHR-P16 اعلام کارکرد
MHR-P17 ارتقاء گروه
MHR-P18 انتصاب در پست های مدیر 4 - مرتبه 14
MHR-P19 انتصاب کارمند رسمی در پست های کارشناسی و مدیر 1 تا 3 (به جز رؤسای اجتماعی نواحی)
MHR-P20 بازنشستگی،بازخریدی و استعفای کارمندان رسمی
MHR-P21 جابجایی داخلی پرسنل
MHR-P22 مأموریت و انتقال پرسنل رسمی و قراردادی به منطقه
25 ادارات مستقل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اصلی IND-P02 برگزاری مانور (در سه سطح منطقه، ناحیه و محله)
IND-P03 آموزش
پشتیبانی و مدیریتی IND-P05 آمادگی برگزاری جلسات فصلی ستاد بحران(در سه سطح منطقه، ناحیه و محله)
IND-P06 بازدیدازگودبرداری وشناسایی خاک دیواره گود
IND-P07 تشکیل ستاد بحران منطقه
IND-P08 انبارداری
واکنش در شرایط اضطراری و مقابله
26 روابط عمومی پشتیبانی و مدیریتی IND-P09 ارتباط با رسانه
IND-P10 ارتباطات مردمی
IND-P11ملاقات مردمی
IND-P12 ملاقاتهای مردمی در مساجد
IND-P13 تبلیغات و اطلاع رسانی (بنر)
IND-P14 برگزاری مراسم افتتاحیه
IND-P15 نامگذاری معابر زیر 800متر

اطلاع رسانی درب منازل

انتشار بولتن

تبلیغات و اطلاع رسانی انتشاراتی

تبلیغات و اطلاع رسانی رادیو و تلویزیون

تبلیغات و اطلاع رسانی فضای مجازی

تبلیغات و اطلاع رسانی مطبوعاتی
27  املاک و مستغلات پشتیبانی و مدیریتی IND-P16 قرارداد واگذاری یا اجاره املاک متعلق به شهرداری به غیر
IND-P17 خرید املاک واقع در طرح های اولویت­دار
IND-P18 خرید املاک واقع در طرح­های غیر اولویت­دار
IND-P19 انتقال متروکه
IND-P20 واگذاری ملک به عنوان معوض املاک داخل طرح
IND-P21 واگذاری کلیه اموال غیر منقول به غیر،از طریق مزایده
IND-P22 خرید املاک به عنوان معوض بدهی

دسترسی سریع