Fa|Enحمایت از کالای ایرانی
07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397
Menu

گزارش گردش مالیگزارشات
(به ریال)سال 1390
 سال 1391(به ریال)


 دارایی های جاری
927,880,420,390
1,181,219,449,262


  دارایی های غیر جاری  930,869,208,682  762,817,901,141

  جمع کل دارایی ها 1,858,749,629,072
 1,944,037,350,403

  بدهی های جاری  1,624,012,088,319 1,321,354,426,191


  بدهی های غیر جاری  160,026,410,730  269,481,961,757

درآمدها 1,234,527,369,718
 846,122,107,324

 هزینه ها
 204,709,749,100 2,383,034,413,670


  مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال  74,711,130,023  353,200,962,455

     

گزارشات سال 1391(به ریال)
سال 1392(به ریال)

           بودجه سال            
    2,750,949,316,000      
     1,879,430,670,000     


 تعهد سال  
    3,316,386,583,245
     1,387,205,580,529 

     

دسترسی سریع